Results (2360):

Назва Аналіз ефективності стпеневих рівнянь при описі електронно-хвильових процесів у моделі підсилювача на ефекті Сміта-Парселла
Автори О.О. Рибалко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 007 - 015
Назва Магніторезистивні властивості багатошарових плівкових систем на основі Cu/Fe i Fe/Cr
Автори О.В. Синашенко, Ч. Панчал, І.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 016 - 023
Назва Тензорезистивні властивості гетерогенних плівкових матеріалів на основі тугоплавких металів
Автори І.П. Бурик, Л.В.Однодворець
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 024 - 029
Назва Електрофізичні та структурні властивості гетеропереходів n-ZnS/P-CdTe
Автори Д.І. Курбатов, Н.М. Опанасюк, А.С. Опанасюк, В.В. Косяк
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 030 - 042
Назва Дослідження давидівського розщеплення в ік спектрах кристалів дикарбонових кислот
Автори С.І. Кшнякіна, Ю.М. Лопаткін, Т.А. Гаврилко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 043 - 049
Назва Фізичні процеси в анізотропному термоелементі та іх особливості
Автори В.М. Матієга, О.Г. Даналакій
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 050 - 059
Назва Метод вимірювання форми нанокластера при атомістичному комп'ютерному моделюванні
Автори О.І. Кульментьєв, О.П. Кульментьєва
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 060 - 073
Назва Вплив зазору між зразком і коаксіальним вимірювальним перетворювачем резонатора у влагометрії НВЧ
Автори Д.О. Полетаєв
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 074 - 081
Назва Мультифрактальний аналіз часових рядів економічних систем
Автори О.І. Олємской,, В.М. Борисюк, І.А. Шуда, А.А. Багдасарян
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 082 - 088
Назва Структура та електропровідність нанокристалічних плівкових сплавів CoNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 3
Сторінки 089 - 096
Назва Особливості частотних характеристик нормальних хвиль у гідроакустичному хвилеводі
Автори О.Р. Ластовенко, В.О. Лісютін, О.О. Ярошенко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 059 - 069
Назва Мас-спектрометричне дослідження процесів іонного розпилення при високих енергіях первинних іонів
Автори В.А. Батурін, С.О. Єрьомін
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 080 - 103
Назва Динаміка деформації структурної одиниці твердого тіла від зовнішньої дії
Автори О.О.Мочалов, О.О. Гайша, К.Д. Євфімко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 070 - 079
Назва Електрофізичні властивості розчинів солей діазонію в твердих полімерних матрицях
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 007 - 018
Назва Гістерезисні властивості двумірних спінових систем
Автори О.Ю. Поляков, Т.В. Лютий, О.В. Рот-Сєров
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 019 - 028
Назва Розмірні домішкові ефекти в кристалічній структурі тонких металевих плівок
Автори Л.В. Однодворець, Н.І. Шумакова, О.П. Ткач, І.Ю.Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 029 - 041
Назва Нерегулярні квазіоптичні системи електроніки міліметрових хвиль
Автори Г.С. Воробйов, В.О. Журба, М.В. Петровський, О.О. Рибалко, Ю.В. Шульга
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 042 - 058
Назва Властивості тонких прозорих плівок SnO2:Sb
Автори С.Л. Хрипко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 1
Сторінки 104 - 111
Назва Магнітодеформаційний ефект у тонких металевих плівках
Автори С.І. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 007 - 010
Назва Тонкоплівкові гетеропереходи ZnTe/CdTe
Автори М.М. Колесник, А.С. Опанасюк, Н.В. Тиркусова, С.М. Данильченко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 011 - 020
Назва Особливості поширення світла в електроізоляційних матеріалах електронної техніки під час лазерної обробки
Автори С.Д. Точилін, С.П. Лущін, Д.С. Точилін
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 028 - 033
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем CoNi/Ag(Cu)/FeNi
Автори В.Б. Лобода, В.О. Кравченко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 021 - 027
Назва Автоматизований комплекс досліджень терморезистивних властивостей наноструктурованих плівкових систем
Автори В.О. Зленко, С.І. Проценко, Р. Сафаріч
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 034 - 041
Назва Хімічне поверхневе осадження тонких плівок CdS з водного розчину солі CdI2
Автори Г.А. Ільчук, В.В. Кусьнеж, П.Й. Шаповал, Ф.І. Цюпко, Р.Ю. Петрусь, С.В. Токарев, О.І. Горбова
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 042 - 048
Назва Дослідження матричних ефектів при визначенні домішок у цирконії методом атомно-абсорбційної спектрометрії
Автори О.М. Кулик, О.М. Бугай, Ю.В. Рогульський, О.Б. Лисенко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 049 - 054
Назва Розрядна система з осциляцією електронів в емісійній області для джерела позитивних іонів
Автори П.О. Літвінов, В.А. Батурін
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 055 - 059
Назва Фільтр просторових гармонік з додатковими полюсами запирання на частотній характеристиці
Автори Л.П. Мосьпан
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 060 - 068
Назва Дисперсія координат локалізації частинок у випадковому пилкоподібному потенціалі
Автори О.С. Денисова
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 069 - 075
Назва Чисельне дослідження опромінення пластинки графену пучком атомів вуглецю
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, Ю.В. Щербак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 076 - 088
Назва Дифузiйні процеси та iнтерфейсне розсiяння електронів у плiвкових системах на основi Cu/Fe i Fe/Cr
Автори О.В. Синашенко, А.I. Салтикова I.Ю. Проценко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 2
Сторінки 089 - 100
Назва Подавлення стохастичних осциляцій шумами Леві
Автори О.І. Олємской, І.О. Шуда, С.С. Борисов, Т.О. Давиденко
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 007 - 011
Назва Вплив профілю фокусуючого магнітостатичного поля на збудження генератора дифракційного випромінювання
Автори О.І. Цвик, Є.В. Белоусов, В.М. Желтов, А.В. Нестеренко, Е.М. Хуторян
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 012 - 023
Назва Властивості анізотропної шарової структури при розповсюдженні хвилі паралельно границі розділу
Автори К.А. Витовтов, А.Д. Архіпов
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 031 - 041
Назва Аналіз теплового режиму імпульсних генераторів лавинно-пролітних діодів
Автори М.С. Сорокін, А.В. Архіпов
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 024 - 030
Назва Зерномежева дифузія в плівках Cu і Ni з тонким металевим покриттям
Автори Т.П. Говорун, С.І. Проценко, В.О. Пчелінцев, А.М. Чорноус
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 042 - 053
Назва Нанокомпозитні покриття на основі Ti-N-Cr/Ni-Cr-B-Si-Fe отримані двома технологіями
Автори Н.К. Ердибаєва
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 053 - 065
Назва Фізико-механічні властивості нанокомпозитних комбінованих покриттів Ti-N-Si/WC-Co-Cr та Ti-N-Si/(Cr3C2)75-(NiCr)25
Автори О.Д. Погребняк, М.В. Ільяшенко, М.В. Каверін,, А.П. Шипиленко, А.В. Пшик, В.М. Береснев, Г.В. Кирик, Н.К. Ердибаєва, Н.А. Махмудов, О.В. Колісниченко, Ю.Н. Тюрін, A.П. Шпак
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 066 - 077
Назва Вплив типу аніона електролиту на морфологию поруватого InP, отриманого методом електролітичного травлення електрохімічного травлення
Автори Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 078 - 086
Назва Формування нових фаз і локальних високих температур в нанорозмірних ділянках при циклічному руйнуванні сталі
Автори Л.А. Горбачев, А.Д. Погребняк, А.С. Кузема
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 087 - 099
Назва Морфологія поверхні та оптичні властивості плівок CdSe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Старіков, М.М. Іващенкo, А.С. Опанасюк, В.Л. Перевертайло
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 100 - 109
Назва Дослідження впливу карбіду заліза на деякі властивості сплавів заліза
Автори Г.А. Бакай, М.П. Братущак, О.С. Кузема
Випуск Том 1, Рік 2009, Номер 4
Сторінки 110 - 113
Назва Самоорганізація в колективній поведінці активних частинок
Автори О.В. Ющенко, А.Ш. Баранова
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 007 - 032
Назва КВЧ діелектрометрія сильнопоглинаючих середовищ. Джерело випромінювання, область взаємодії
Автори К.А. Архипова, П.С. Красов, А.І. Фісун
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 033 - 041
Назва Параметричний аналіз зображень рідинно-фазних об’єктів, отриманих методом газорозрядної візуалізації
Автори А.Б. Завгородній, Л.Д. Писаренко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 042 - 050
Назва Механічні властивості мікронних і нанорозмірних металевих плівок
Автори О.П. Ткач, Л.В. Однодворець, С.І. Проценко, Д.В. Великодний, К.В. Тищенко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 051 - 059
Назва Моделювання процесу утворення та розпаду твердих розчинів у системі CеO2- La2O3
Автори О.О. Соловйова
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 060 - 068
Назва Вплив режимів роботи джерела іонів на характеристики призмового мас-спектрометра з неоднорідним магнітним полем
Автори О.С. Кузема, O.Д. Погребняк, П.О. Кузема
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 069 - 073
Назва Зв'язок коефіцієнта Холла з деякими параметрами в аморфних та кристалічних феромагнетиках
Автори М.Ю. Барабаш, Л.Ю. Куницька, Л.Г. Хоменко, Ю.А. Куницький
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 074 - 083
Назва Текстурування поверхні фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова, В.В. Кідалов, О.С. Балан, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 084 - 088
Назва Збудження вимушених коливань в системі «дисковий діелектричний резонатор-дифракційна гратка»
Автори О.І. Білоус, О.М. Сухоручко, А.І. Фісун
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 089 - 093
Назва Алгоритми обчислення координат сцинтиляцій в детекторах гамма-камери
Автори В.Ю. Плахотник, Г.А. Поляков
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 1
Сторінки 094 - 100
Назва Розмірні кінетичні ефекти у полікристалічних плівках
Автори А.Г. Басов, Л.В. Дехтярук, Ю.О. Шкурдода, А.М. Чорноус
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 006 - 024
Назва Титано-марганцеві оксиди. Оптичні та фотокаталітичні властивості
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, Т. Гаврилко, Г. Пучковська, В. Наумов, Т. Халявка, В. Кшнякін, В. Черняк, Я. Баран
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 035 - 049
Назва Ефективність введення потужності в індуктивне ВЧ джерело іонів
Автори В.І. Возний
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 025 - 034
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Загальний опис
Автори В.В. Куліш, А.В. Лисенко, А.Ю. Брусник
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 050 - 078
Назва Нерівноважна еволюційна термодинаміка межового тертя
Автори Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, Я.О. Ляшенко, С.М. Чепульський
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 079 - 093
Назва Дослідження електромагнітних хвиль у дофрактальних системах мікрострічкових ліній методом Релея
Автори Г.І. Кошовий
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 094 - 102
Назва Розсіювання електромагнітних хвиль імпедансним циліндром, покритим діелектричним шаром
Автори В.І. В’юник, А.А. Звягінцев
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 2
Сторінки 103 - 110
Назва Релаксаційні процеси в нелінійних оптичних полімерних плівках
Автори Т.А. Ревенюк, С.Н. Федосов
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 005 - 011
Назва Формування наноструктури в нікель-хромових покриттях після дуплексної обробки
Автори Д.Л. Алонцева, О.Д. Погребняк, Н.В. Прохоренкова, М.В. Каверін
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 012 - 031
Назва Вузькосмугові фільтри микрохвильового діапазона
Автори А.В. Стрижаченко, А.А. Звягінцев, С.Н. Шульга, В.В. Чижов
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 032 - 039
Назва Вплив усереднення енергії розпилених атомів на стаціонарність квазірівноважної конденсації
Автори О.А. Мокренко, В.І. Перекрестов, Ю.О. Космінська
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 040 - 053
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Опис моделей на базі секцій «звичайного» ЛВЕ
Автори В.В. Куліш, А.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 054 - 070
Назва Структура та гігантський магніторезистивний ефект у тришарових плівках FeNi/Cu/Co
Автори А.Г. Басов, С.І. Воробйов, Ю.О. Шкурдода, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 078 - 086
Назва Динаміка нерівноважних переходів, індукованих взаємно корельованими шумами: чисельні результати
Автори А.М. Вітренко, І.О. Князь, В.С. Будьоний, Д.О. Литвиненко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 071 - 077
Назва Переривчаста кінетика квазірівноважної конденсації
Автори О.І. Олємской, О.В. Ющенко, Т.І. Жиленко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 087 - 095
Назва Класифікація подрібнених вуглецевих волокон за розміром при виробництві композиційних матеріалів
Автори А.С. Довбиш, А.Ф. Будник, Н.І. Андрієнко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 096 - 102
Назва Моделювання процесу утворення твердих розчинів у системі In2О3-HfO2 при нагріванні у середовищі повітря
Автори О.О.Соловйова
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 3
Сторінки 103 - 113
Назва Експериментальна установка та методика моделювання просторових хвиль у багатозв'язних квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями
Автори Г.С. Воробйов, В.О. Журба, О.С. Кривець, М.В. Петровський, О.О. Рибалко, А.І. Рубан, Ю.В. Шульга
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 047 - 058
Назва Моделювання на атомарному рівні еволюції вакансійних пор в опромінених матеріалах
Автори О.І. Кульментьєв
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 059 - 074
Назва Вплив концентрації носіїв заряду фосфіда індію на формування поруватого шару
Автори Я.О. Cичікова, В.В. Кідалов, Г.О. Сукач
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 075 - 081
Назва Структурно-фазовий стан та оптичнi властивостi покриттiв з ZnO
Автори О.П. Кульментьєва, А.А.-K.М. Мухаммед, О.I. Кульментьєв
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 082 - 089
Назва Оцінка ширини пучка у магнітному мас-спектрометрі
Автори О.М. Перегудов, Є.А. Міронець
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 090 - 095
Назва Магніторезистивні властивості плівок Fe і мультишарів на їх основі
Автори О.В. Синашенко, Д.М. Кондрахова, И.Ю. Проценко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 096 - 114
Назва Визначення товщини активної області Si-PIn детектора за залежністю інтенсивності аналітичних ліній однокомпонентних еталонів від довжини хвилі
Автори А.О. Мамалуй Л.П. Фоміна, А.І. Михайлов
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 115 - 118
Назва Оцінка розміру та концентрації наночастинок срібла у водному зависі зі спектрів екстинкції
Автори С.З. Малинич
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 005 - 011
Назва Самосинхронізація у системі нелінійних осциляторів ван Дер Поля
Автори І.О. Князь, А.М. Вітренко
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 022 - 030
Назва Стохастична динаміка намагніченості наночастинки у циркулярно-поляризованому магнітному полі
Автори О.Ю. Поляков, Т.В. Лютий
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 012 - 021
Назва Дифузійний ріст і морфологічна стійкість двовимірного виділення нової фази, розташованого на міжзеренній границі
Автори О.В. Koропов
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Сторінки 031 - 046
Назва Laser Scribing Optimization of RF Magnetron Sputtered Molybdenum Thin Films
Автори V.B. Padhiar, A.L. Patel, J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0009 - 0016
Назва Synthesis and Characterization of Co-Doped SnO2/TiO2 Semiconductor Nano Crystallites via Sol-Gel Method
Автори H.Z.R. Hamoon, G.S. Devi, H. Beigi, J.V.R. Rao, K.R. Reddy, A. Nanaji
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0059 - 0066
Назва A Simple Sol-Gel Protocol Towards Synthesis of Semiconducting Oxide Nanomaterial
Автори G.S. Devi, H.Z.R. Hamoon, A. Nanaji, K.R. Reddy, B. Sreedhar, J.V. Ramana Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0053 - 0058
Назва The Study of Microstructure of III-V Polar on Non-Polar Heterostructures by HRXRD
Автори Ravi Kumar, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, V.K. Dixit
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0017 - 0025
Назва Enhancement of NMP Degradation Under UV Light by Nitrogen-Doped TiO2 Thin Films Using a Design of Experiment
Автори H. Fakhouri, W. Smith, J. Pulpytel, A. Zolfaghari, H. Mortaheb, F. Meshkini, R. Jafari, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0026 - 0040
Назва Effect of Substrate Temperature on Structural and Morphological Parameters of ZnTe Thin Films
Автори K.D. Patel, G.K. Solanki, C.J. Panchal, K.S. Hingarajiya, J.R. Gandhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0041 - 0046
Назва Low Temperature Synthesis and Characterization of ZnTiO3 by Sol-Gel Method
Автори H. Beigi, V.H. Bindu, H.Z.R. Hamoon, K.V. Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0047 - 0052
Назва Effect of PH on the Physical Properties of ZnIn2Se4 Thin Films Grown by Chemical Bath Deposition
Автори P. Babu, M.V. Reddy, N. Revathi, K.T.R. Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0085 - 0091
Назва Synthesis and Characterization of Undoped and Co-Doped SnO2 Nanoparticles
Автори R.N. Mariammal, N. Rajamanickam, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0092 - 0100
Назва Substrate Temperature Effect on Structural Properties of Bi2Te3 Thin Films
Автори B.S. Jariwala, D.V. Shah, Vipul Kheraj
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0101 - 0105
Назва Deposition and Surface Modification of Low-K Thin Films for ILD Application in ULSI Circuits
Автори Y.S. Mhaisagar, B.N. Joshi, A.M. Mahajan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0106 - 0110
Назва Synthesis and Characterisation of CdxZn1–xS Nanocomposites
Автори M. Ragam, K. Prem Ananth, P. Parasakthi, M. Thiribuvan, K. Prema, R Karuppaian, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0111 - 0116
Назва Nano-Scale Patterning of Silicon Nanoparticles on Silicon Substrate by DIP-PEN-Nanolithography
Автори A. Kumar, P.B. Agarwal, S. Sharma, D. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0127 - 0131
Назва Structure, Optical and Electrical Characterization of Tin Selenide Thin Films Deposited at Room Temperature Using Thermal Evaporation Method
Автори N. Kumar, V. Sharma, U. Parihar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0117 - 0126
Назва Synthesis and Characterization of ZnO Nanoparticles
Автори N. Singh, R.M. Mehra, A. Kapoor
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0132 - 0139
Назва A Strategic Review of Reduction of Dislocation Density at the Heterogenious Junction of GAN Epilayer on Foreign Substrate
Автори S.Das Bhattacharyya, P. Mukhopadhyay, P. Das, D. Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0067 - 0084
Назва Fabrication of ZnxCd1–xSe Nanowires by cvd Process and Photoluminescence Studies
Автори R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0140 - 0145
Назва Template Assisted Growth of Zinc Oxide-Based Nanowires by Electrochemical Deposition
Автори T. Singh, D.K. Pandya, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0146 - 0150
Назва Kinetics Study of (Se80Te20)100-xCdx Glassy Alloy by Differential Thermal Analysis Using Non-Isothermal Technique
Автори Mainika, N. Thakur
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0151 - 0154
Назва A study of the evolution of the silicon nanocrystallites in the amorphous silicon carbide under argon dilution of the source gases
Автори A. Kole, P. Chaudhuri
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0155 - 0161
Назва Effects of Interfacial Charges on Doped and Undoped HfOx Stack Layer with Tin Metal Gate Electrode for Nano-Scaled CMOS Generation
Автори S. Chatterjee, Y. Kuo
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0162 - 0169
Назва Oxide Nanostructures: Characterizations and Optical Bandgap Evaluations of Cobalt-Manganese and Nickel-Manganese at Different Temperatures
Автори C.R. Indulal, G.S. Kumar, A.V. Vaidyan, R. Raveendran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0170 - 0178
Назва Synthesis and Characterization of Novel Nanocrystalline Zirconium (IV) Tungstate Semiconductor
Автори S. Manoj, B. Beena
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0179 - 0184
Назва Effect of Annealing on Structure, Morphology, Electrical and Optical Properties of Nanocrystalline TiO2 Thin Films
Автори S.G. Pawar, M.A. Chougule, P.R. Godse, D.M. Jundale, S.A. Pawar, B.T. Raut, V.B. Patil
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0185 - 0192
Назва Study on Nanoparticles of ZnSe Synthesized by Chemical Method and Their Characterization
Автори M.P. Deshpande, S.H. Chaki, N.H. Patel, S.V. Bhatt, B.H. Soni
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0193 - 0202
Назва MOCVD of Cobalt Oxide Using Co-Actylacetonate as Precursor: Thin Film Deposition and Study of Physical Properties
Автори S.M. Jogade, P.S. Joshi, B.N. Jamadar, D.S. Sutrave
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 1
Сторінки 0203 - 0211
Назва Influence of Thermal Annealing on Structural and Electrical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автори A. Mallikarjuna Reddy, Ch. Seshendra Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0225 - 0231
Назва Electrophysical Properties of Ge/Cr Thin Films
Автори M.S. Desai, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, I.Yu. Protsenko, N.I. Shumakova, D.V. Velykodnyi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0232 - 0235
Назва Double Acceptor Interaction in Semimagnetic Quantum Dot
Автори A. Merwyn Jasper D. Reuben, K. Jayakumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0236 - 0239
Назва Elastic Constants and Its Pressure Derivative of Boron Phosphide Using Higher-Order Perturbation Theory
Автори A.R. Jivani, A.R. Jani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0240 - 0242
Назва Review of MEMS Test Structures for Mechanical Parameter Extraction
Автори A. Sharma, M. Kaur, D. Bansal, D. Kumar, K. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0243 - 0253
Назва Synthesis, Structural and Optical Study of CdS Nanoparticles Doped With Different Concentration of Cu
Автори Ankit Goyal, Vinay Sharma, Abhishek Sharma, Ravi Agarwal, K.B. Sharma, S.L. Kothari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0254 - 0259
Назва Effect of Annealing on Structural, Optical and Electrical Behaviours of WO3 Thin Films Prepaired by Physical Vapour Deposition Method
Автори Sunita Keshri, Ashutosh Kumar, Debdulal Kabiraj
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0260 - 0267
Назва Electronic Structure and Magnetic Properties of Cobalt Doped Zinc Oxide
Автори A. Rathor, V. Sharma, E. Chaturvedi, G. Sharma, O.U. Okeke
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0268 - 0273
Назва Structural and Substructural Properties of the Zinc and Cadmium Chalcogenides Thin Films (a Review)
Автори C.J. Panchal, A.S. Opanasyuk, V.V. Kosyak, M.S. Desai, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0274 - 0301
Назва Structural Investigation of Sbgese Glasses by High Resolution X-Ray Photoelectron Spectroscopy
Автори D.C. Sati, L.P. Purohit, R.M. Mehra, A. Kovalski, R. Golovchak, H. Jain
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0302 - 0307
Назва Thermal and Dielectric Studies on Ge10Se69Tl21 Chalcogenide Glass
Автори B.J. Madhu, H.S. Jayanna, S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0308 - 0312
Назва Comparison of Thermal Evaporation and Plasma Assisted Thermal Evaporation Processes for Deposition of tin Oxide Thin Films
Автори C. Jariwala, T. Garg, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, C.J. Panchal, P.I. John
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0318 - 0322
Назва Optical Band Gap Study of Bi1-xSbx (x = 0.10, 0.15 & 0.20) Thin Films
Автори C.F. Desai, P.H. Soni, M.P. Jani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0313 - 0317
Назва Correlation of Raman and Photoluminescence Spectra of Al2O3 Capped Silicon Nanoparticles Grown by Reactive Pulsed Laser Deposition
Автори A.P. Detty, L.M. Kukreja, B.N. Singh, V.G. Sathe, T. Shripathi, V.P. Mahadevan Pillai
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0323 - 0329
Назва Temperature Dependent Switching Behavior of BFN Thin Films: a Wide Band Gap Semiconductor
Автори Devang D. Shah, P.K. Mehta, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0330 - 0340
Назва Electronic Properties of Tin Telluride: a First Principles Study
Автори G. Sharma, P. Bhambhani, N. Munjal, V. Sharma, B.K. Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0341 - 0347
Назва Analysis of High Energy Ion, Proton and Co-60 Gamma Radiation Induced Damage in Advanced 200 GHz Sige HBTS
Автори K.C. Praveen, N. Pushpa, J.D. Cressler, A.P. Gnana Prakash
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0348 - 0357
Назва Optical and Electrochromic Properties of E-Beam Evaporated Nickel Oxide Thin Film
Автори K.J. Patel, C.J. Panchal, M.S Desai, P.K. Mehta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0362 - 0369
Назва Field-Emission Study of Multi-Walled Carbon Nanotubes Grown on Si Substrate by Low Pressure Chemical Vapor Deposition
Автори J. Ali, A. Kumar, S. Husain, S. Parveen, M. Husain
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0358 - 0361
Назва Properties of Silicon Dioxide Films Prepared Using Silane and Oxygen Feeds by PE-CVD at low Power Plasma
Автори S.P. Gore, A.M. Funde, T.S. Salve, T.M. Bhave, S.R. Jadkar, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0370 - 0375
Назва P-Type Transparent nio Thin Films by E-Beam Evaporation Techniques
Автори K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0376 - 0383
Назва Excited States of a Magnetic Polaron in a Quantum Well
Автори K. Jayakumar, P. Nithiananthi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0383 - 0387
Назва Temperature Induced Stress Dependent Photoluminescence Properties of Nanocrystallite Zinc Oxide
Автори V. Kumar, R.G. Singh, L.P. Purohit, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0388 - 0395
Назва Magnetic, Electrical and Surface Morphological Characterization of AuGe/Ni/Au Ohmic Contact Metallization on GaAs/AlGaAs Multilayer Structures
Автори T.S. Abhilash, Ch. Ravi Kumar, G. Rajaram
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0396 - 0403
Назва Thermal and Optical Study of Te15(Se100-xBix)85 (x = 0, 1, 3) Chalcogenide Glasses
Автори Kameshwar Kumar, Pankaj Sharma, S.S. Bhatt, Nagesh Thakur
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0404 - 0408
Назва Zinc Oxide Nanostructures by Oxidation of Zinc Films Deposited on Oxidized Silicon Substrate
Автори H.J. Pandya, S. Chandra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0409 - 0413
Назва Micro-Raman and UV-Vis Studies of 100 MEv Ni4+ Irradiated Cadmium Telluride Thin Films
Автори Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0414 - 0417
Назва The Silicon-to-Silicon Anodic Bonding Using Sputter Deposited Intermediate Glass Layer
Автори R. Tiwari, S. Chandra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0418 - 0425
Назва low Temperature Effects on Electrical and Optical Properties of Vacuum Annealed Zinc Tetra- Tert- Butyl 2, 3 Naphthalocyanine Thinfilms
Автори I. Dhanya, C.S. Menon
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0426 - 0432
Назва Effect of Additives on Grain Size and Ammonia Sensing Properties of Sprayed Pure and CuO Modified ZnO Thin Films
Автори L.A. Patil, I.G. Pathan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 2
Сторінки 0433 - 0440
Назва Ferromagnetism in Nitrogen Doped Magnesium Oxide: a First Principle Study
Автори V. Sharma, J.E. Lowther
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0453 - 0459
Назва Optical, Electrical and Raman Properties of Annealed Hydrogenated Mg/Co Bilayer Thin Films
Автори M.K. Jangid, S.P. Nehra, M. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0460 - 0468
Назва Density Functional Modelling of Elastic Properties of Elemental Semiconductors
Автори M. Verma, B.K. Sharma, G. Misra, P. Tripathi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0469 - 0473
Назва Effect of Grain Size on the Threshold Voltage for Double-Gate Polycrystaline Silicon MOSFET
Автори Mahesh Chandra, Alka Panwar, B.P. Tyag
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0474 - 0478
Назва Electrical Set-Reset Phenomenon in Thallium Doped Ge-Te Glasses Suitable for Phase Change Memory Applications
Автори Mohammad Mahbubur Rahman, K. Rukmani S. Asokan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0479 - 0485
Назва Studies on Electrochemical Deposition and Characterization of Co3O4 Films
Автори P.N. Shelke, Y.B. Khollam, K.R. Patil, S.D. Gunjal, S.R. Jadkar, M.G. Takwale, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0486 - 0498
Назва Dependence of Structural, Electrical, Optical and Surface Morphological Properties of Sol-Gel Spin Coated CdO Thin Films on the Process Temperature
Автори R. Rajammal, K. Rajaram, E. Savarimuthu , S. Arumugam
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0499 - 0506
Назва Growth Structural and Optical Properties of the Thermally Evaporated tin Diselenide (SnSe2) Thin Films
Автори R. Sachdeva, M. Sharma, A. Devi, U. Parihar, N. Kumar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0507 - 0513
Назва Synthesis and Electroluminescence Characterization of Cadmium Complex
Автори Rahulkumar, K. Singh, R. Srivastava, M.N. Kamlasanan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0514 - 0520
Назва Optoelectric Properties of Thermally Evaporated ClAlClPc Thin Films
Автори Raji Koshy, C.S. Menon
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0521 - 0528
Назва Theoretical Study on the Electrical Properties of Some Semiconducting Rare Earth Chalcogenides Sm1-xEuxS and Sm1-xYbxS Under Pressure
Автори S. Ariponnammal, S. Chandrasekaran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0529 - 0535
Назва Study of Charge Transfer in Semiconducting Rare Earth Chalcogenide Thulium Telluride (TmTe)
Автори S. Ariponnammal, S.K. Rathiha, S. Chandrasekaran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0536 - 0541
Назва Inprovement of Field Emission Properties of PBS Thin Films by Amorphous Carbon Coating
Автори S. Jana, D. Banerjee, B. Kamaliya, K.K. Chattopadhyay
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0542 - 0550
Назва Effect of Number of Filaments on the Structure, Composition and Electrical Properties of µc-Si:h Layers Deposited Using HWCVD Technique
Автори S.K. Soni, R.O. Dusane
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0551 - 0557
Назва Electrical Characterization of Electron Beam Evaporated Cd1-xSex Thin Films
Автори S.R. Vishwakarma, A.K. Verma, R.S.N. Tripathi, Rahul
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0558 - 0562
Назва Optical Behaviour of ZnO/Au Nanojunctions
Автори Shital V. Kahane, Darshana Y. Inamdar, Shailaja Mahamuni
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0563 - 0568
Назва Two Dimensional Analytical Modeling for SOI and SON MOSFET and Their Performance Comparison
Автори Saptarsi Ghosh, Khomdram Jolson Singh, Sanjay Deb, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0569 - 0575
Назва Two-Dimensional Analytical Modeling of Threshold Voltage of Doped Short-Channel Triple-Material Double-Gate (Tm-Dg) MOSFET's
Автори Sarvesh Dubey, Dheeraj Gupta, Pramod Kumar Tiwari, S. Jit
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0576 - 0583
Назва Effect of Radial and Axial Deformation on Electron Transport Properties in a Semiconducting Si-C Nanotube
Автори S. Choudhary, S. Qureshi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0584 - 0589
Назва Nanostructured Hydrogenated Silicon Films by Hot-Wire Chemical Vapor Deposition: the Influence of Substrate Temperature on Material Properties
Автори V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, A.M. Funde, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0590 - 0600
Назва Laser Induced Nonlinear Optical Properties of Zinc Oxide Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автори Vinay Kumari, Vinod Kumar, B.P. Malik, Devendra Mohan, R.M. Mehra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0601 - 0609
Назва Magnetic and Electric Properties of Semiconduter Bismuth tri Sulphide (Bi2S3) Grown by gel Method
Автори T.K. Patil, K.B. Saraf
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0610 - 0619
Назва Structural properties of nickel doped cadmium sulfide
Автори B. Srinivasa Rao, B. Rajesh Kumar, G. Venkata Chalapathi, V. Rajagopal Reddy, T. Subba Rao
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 3
Сторінки 0620 - 0625
Назва Photoluminescence and EPR Studies of ZnS Nanoparticles Co-Doped With Mn and Te
Автори A. Divya, B.K. Reddy, S. Sambasivam, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0639 - 0646
Назва Pt-Ti/ALD-Al2O3/p-Si MOS Capacitors for Future ULSI Technology
Автори Ashok M. Mahajan, Anil G. Khairnar, Brian J. Thibeault
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0647 - 0650
Назва Inter-Electrode Separation Induced Amorphous-to-Nanocrystalline Transition of Hydrogenated Silicon Prepared by Capacitively Coupled RF PE-CVD Technique
Автори A.M. Funde, V.S. Waman, M.M. Kamble, M.R. Pramod, V.G. Sathe, S.W. Gosavi, S.R. Jadkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0651 - 0661
Назва Optical Fiber Based Spectral Response Measurement System for Multi-Junction Solar Cells
Автори A.P. Shah, R. Bag, R. Tyagi, S.S. Chandvankar, V.A. Chaudhari, K.L. Narasimhan, B.M. Arora
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0662 - 0666
Назва Activation Energy of Polycrystalline Silicon Thin Film Transistor
Автори Alka Panwar, Mahesh Chandra, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0667 - 0670
Назва Investigation of Current-Voltage Characteristics of Ni/GaN Schottky Barrier Diodes for Potential HEMT Applications
Автори Ashish Kumar, Seema Vinayak, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0671 - 0675
Назва Temperature Dependence of 1/f Noise in Gallium Nitride Epitaxial Layer
Автори Ashutosh Kumar, Ashish Kumar, K. Asokan, V. Kumar, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0676 - 0679
Назва A Study of Schottky Barrier Height Inhomogeneity on In/P-Silicon
Автори B.P. Modi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0680 - 0683
Назва Schottky Contact of Gallium on p-Type Silicon
Автори B.P. Modi, K.D. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0684 - 0690
Назва Enhancement in Thermoelectric Power in Lead Telluride Nanocomposite: Role of Oxygen Vis-À-Vis Nanostruct
Автори B. Paul, P. Banerji
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0691 - 0697
Назва Structural, Optical, and Dielectric Properties of A[(Mg0.32Co0.02) Nb0.66]O3 Semiconductor, Where (a = Ba, Sr or Ca)
Автори B. Bishnoi, P.K. Mehta, C.J. Panchal, M.S. Desai, R. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0698 - 0708
Назва Metal-Semiconductor Field-Effect Transistors Fabricated Using DVT Grown n-MoSe2 Crystals With Cu-Schottky Gates
Автори C.K. Sumesh, K.D. Patel, V.M. Pathak, R.Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0709 - 0713
Назва Studies on Metal-Oxide Semiconductor ZnO as a Hydrogen Gas Sensor
Автори C.S. Prajapati, P.P. Sahay
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0714 - 0720
Назва The optimization of optical thin films deposition using in-situ reflectivity measurements and simulation
Автори G.G. Bhatt, Vipul Kheraj, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0721 - 0727
Назва Strategic Review of Arsenide, Phosphide and Nitride MOSFETs
Автори Gourab Dutta, Palash Das, Partha Mukherjee, Dhrubes Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0728 - 0740
Назва MoSe2 / Polyaniline Solar Cells
Автори H.S. Patel, J.R. Rathod, K.D. Patel, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0741 - 0746
Назва Simulation of CIGS Thin Film Solar Cells Using AMPS-1D
Автори J.R. Ray, C.J. Panchal, M.S. Desai, U.B. Trivedi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0747 - 0754
Назва Magnetron Sputtered Al-ZnO Thin Films for Photovoltaic Applications
Автори J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, P.B. Patel
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0755 - 0765
Назва Molybdenum Back-Contact Optimization for CIGS Thin Film Solar Cell
Автори J.R. Ray, N.M. Shah, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0766 - 0775
Назва A Nano-Biosensor for DNA Sequence Detection Using Absorption Spectra of SWNT-DNA Composite
Автори J. Bansal, I. Singh, N. Mathur, A. Aneja, P.K. Bhatnagar, P.C. Mathur
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0776 - 0782
Назва Temperature Dependent I-V Characteristics of Ag/P-Sn0.2Se0.8 Thin Film Schottky Barrier Diode
Автори K.K. Patel, M. Patel, K.D. Patel, G.K. Solanki, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0783 - 0786
Назва Design Optimization of Deflection Caused After Release of Multilayer Structural Membrane of Symmetric Toggle Switch
Автори K. Maninder, Akshdeep Sharma, Deepak Bansal, Dinesh Kumar, S. Singh, K.J. Rangra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0787 - 0791
Назва An Effective Modeling Approach for High Efficient Solar Cell Using Virtual Wafer Fabrication Tools
Автори Khomdram Jolson Singh, Subir K. Sarkar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0792 - 0801
Назва Fabrication and Time Degradation Study of Mercuric Iodide (Red) Single Crystal X-Ray Detector
Автори Kulvinder Singh, Manoj Saxena
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0802 - 0807
Назва Electrostatics of Silicon Nano Transistor
Автори Lalit Singh, B.P. Tyag
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0808 - 0813
Назва Spatial Confinement of Optical Phonons in ZnO Nanowalls and Nanorods
Автори M. Arora, R.P. Pant
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0814 - 0817
Назва P-V Relation for Mercuric Calcogenides: Ab Initio Method
Автори M. Gautam, S. Tenguria, G. Misra
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0818 - 0822
Назва On the Possibility of Enhanced Efficiency in (Zn, Cd)S Dye Sensitized Solar Cell
Автори M. Ragam, N. Sankar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0823 - 0831
Назва Effect of Series Resistance and Interface State Density on Electrical Characteristics of Au/SiO2/n-GaN Schottky Diodes
Автори M. Siva Pratap Reddy, B. Prasanna Lakshmi, A. Ashok Kumar, V. Rajagopal Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 4
Сторінки 0832 - 0837
Назва Effect of Change in Ba Concentration on Crystallintiy and Dielectric Constant of the Sol-Gel Deposited Barium Strontium Titante (BST) Films on n-Type Si Wafer
Автори C.C. Tripathi, Chandan Sharma, S.C. Sood, Jyoti Gupta, Dhrambir Singh, Simranjeet Singh, Rohit Sharma
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0851 - 0858
Назва Room Temperature Ammonia Gas Sensing Characteristics of Co3O4
Автори P.N. Shelke, S.R. Jadkar, Y.B. Khollam, S.D. Chakane, A.D. Adsool, K.C. Mohite
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0859 - 0867
Назва A Two-Dimensional (2D) Potential Distribution Model for the Short Gate-Length Ion-Implanted GaAs Mesfets Under Dark and Illuminated Conditions
Автори Shweta Tripathi, S. Jit
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0868 - 0877
Назва Germanium nanocrystals embedded in silicon dioxide for floGermanium Nanocrystals Embedded in Silicon Dioxide for Floating Gate Memory Devices ating gate memory devices
Автори A. Bag, R. Aluguri, S.K. Ray
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0878 - 0883
Назва Thermodynamic Properties of ZnO With in Mie-Grüneisen Hypothesis
Автори A.D. Patel, S.G. Khambholja, N.K. Bhatt, B.Y. Thakore, A.R. Jani
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0884 - 0887
Назва Numerical Simulation of Blinking Quantum dot Based on Temperature Dependence 3-Dimensional Levy Random Walk
Автори Anita Sharma, M.N. Bapat
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0888 - 0893
Назва A 2-D Analytical Threshold Voltage Model for Symmetric Double Gate MOSFET's Using Green’s Function
Автори Anoop Garg, S.N. Sinha, R.P. Agarwal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0894 - 0902
Назва Absorption and Luminescence of Hydrogen and Oxygen Passivated Silicon Quantum Dots
Автори C. Rajesh, S. Mahamuni, S.V. Ghaisas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0903 - 0909
Назва Surface States and Photoluminescence From Porous Silicon
Автори Md. Nazrul Islam, Satyendra Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0910 - 0913
Назва Manufacturing Practices for Silicon-Based Power Diode in Fast Recovery Applications
Автори N. Harihara Krishnan, N. Anandarao, Vikram Kumar Yadav, K.N. Jayaraman, Ganesh Sanjeev
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0914 - 0920
Назва Thermal Annealing Behaviour on Electrical Properties of Pd/Ru Schottky Contacts on n-Type GaN
Автори N. Nanda Kumar Reddy, V. Rajagopal Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0921 - 0925
Назва Current Transport Behaviour of Au/n-GaAs Schottky Diodes Grown on Ge Substrate With Different Epitaxial Layer Thickness Over a Wide Temperature Range
Автори N. Padha, R. Sachdeva, R. Sihotra, S.B. Krupanidhi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0926 - 0936
Назва Role of Interface Charges on High-k Based Poly-Si and Metal Gate Nano-Scale MOSFETs
Автори N. Shashank, Vikram Singh, W.R. Taube, R.K. Nahar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0937 - 0941
Назва Designing Single Chamber Hwcvd System for High Deposition Rate Device Quality A-Si:h Thin Films and Solar Cells
Автори N.A. Wadibhasme, S.K. Soni, Alka Kumbhar, Nagsen Meshram, R.O. Dusane
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0942 - 0946
Назва High-k HfO2 Based Metal-Oxide-Semiconductor Devices Using Silicon and Silicon Carbide Semiconductor
Автори N.P. Maity, A. Pandey, S. Chakraborty, M. Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0947 - 0955
Назва Antimony Doped Tin Oxide Thin Films: Co Gas Sensor
Автори P.S. Joshi, S.M. Jogade, P.A. Lohar, D.S. Sutrave
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0956 - 0962
Назва A Doping Dependent Threshold Voltage Model of Uniformly Doped Short-Channel Symmetric Double-Gate (DG) MOSFET’s
Автори P.K. Tiwari, S. Dubey, S. Jit
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0963 - 0971
Назва Gate Leakage Current Reduction With Advancement of Graded Barrier AlGaN/GaN HEMT
Автори Palash Das, Dhrubes Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0972 - 0978
Назва Analytical Estimate of Open-Circuit Voltage of a Schottky-Barrier Solar Cell Under High Level Injection
Автори Pramila Mahala, Sanjay Kumar Behura, A. Ray
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0979 - 0991
Назва Variation of Quantum Well Infrared Photodetectors Parameter With an Applied Electric Field
Автори R.P. Singh, D.P. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0992 - 0994
Назва Barrier Inhomogeneities of Al/p-In2Te3 Thin Film Schottky Diodes
Автори R.R. Desai, D. Lakshminarayana, Ramesh Sachdeva, P.B. Patel, C.J. Panchal, M.S. Desai, N. Padha
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 0995 - 1004
Назва Effect of Laser on the Bound Magnetic Polaron in a Semimagnetic Quantum Wire
Автори C. Raja Mohan, K. Jayakumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1005 - 1009
Назва Propagation Characteristics of Surface Plasmon Waves on Au, Ag and Al at Optical Wavelengths
Автори Reshmi Maity, Gaurav Kumar, N.P. Maity
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1010 - 1020
Назва Porous Silicon & Titanium Dioxide Coatings Prepared by Atmospheric Pressure Plasma Jet Chemical Vapour Deposition Technique-A Novel Coating Technology for Photovoltaic Modules
Автори S. Bhatt, J. Pulpytel, F. Krcma, V. Mazankova, F. Arefi-Khonsari
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1021 - 1034
Назва Vacancy Defect Reconstruction and its Effect on Electron Transport in Si-C Nanotubes
Автори S. Choudhary, S. Qureshi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1035 - 1040
Назва Simultaneous Effects of Hydrostatic Pressure and Geometry on Metal-Insulator Transition in a Cubical Quantum Dot
Автори S. Rajashabala, R. Kannan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1041 - 1047
Назва Electrical Transport Characteristics of Pd/V/N-InP Schottky Diode From I-V-T and C-V-T Measurements
Автори S. Sankar Naik, V. Rajagopal Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1048 - 1055
Назва Fabrication of Polyaniline/TiO2 Nanocomposite Ammonia Vapor Sensor
Автори S.G. Pawar, S.L. Patil, M.A. Chougule, P.R. Godse, D.K. Bandgar, V.B. Patil
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1056 - 1063
Назва Structural, Optical, and Magnetic Properties of Zn1-xMnxs (x = 0.00, 0.01, and 0.03) Nanoparticles
Автори S.S. Kanmani, N. Rajkumar, K. Ramachandran
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1064 - 1070
Назва Modeling of Electron Mobility of GaN at Low Temperature and Low Electric Field
Автори Souradeep Chakrabarti, Shyamasree Gupta Chatterjee, Somnath Chatterjee
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1071 - 1080
Назва Investigation of Implantation-Induced Damage in Indium Phosphide for Layer Transfer Applications
Автори U. Dadwal, V. Pareek, R. Scholz, M. Reiche, S. Chandra, R. Singh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1081 - 1085
Назва Impact of Annealing on CuInSe2 Thin Films and Its Schottky Interface
Автори U. Parihar, J.R. Ray, N. Kumar, R. Sachdeva, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1086 - 1095
Назва Comparative Study of Polymer and Semiconductor for Fractional Quantum Hall Effect
Автори Jyoti Sahu, G.K. Upadhyay
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1096 - 1101
Назва New Evolving Directions for Device Performance Optimization Based Integration of Compound Semiconductor Devices on Silicon
Автори Partha Mukhopadhyay, Palash Das, Edward Y. Chang, Dhrubes Biswas
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1102 - 1111
Назва Effect of Drift Region Doping and Coulmn Thickness Variations in a Super Junction Power MOSFET: a 2-D Simulation Study
Автори Deepti Sharma, Rakesh Vaid
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1112 - 1119
Назва Effective Passivation of C-Si by Intrinsic A-Si:h Layer for hit Solar Cells
Автори Shahaji More, R.O. Dusane
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1120 - 1126
Назва Simulation and Optimization of n-Type PERL Silicon Solar Cell Structure
Автори William R. Taube, A. Kumar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 1, Part 5
Сторінки 1127 - 1136
Назва Synthesis and Photoluminescence Studies on Catalytically Grown Zn1–xMnxS Nanowires
Автори R.P. Vijayalakshmi, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R. Venugopal, B.K. Reddy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 005 - 010
Назва Взаємодія е-поляризованої хвилі з дофрактальною слабко наповненою дифракційною решіткою (асимптотична модель)
Автори Г.І. Кошовий, О.О. Шматько
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 019 - 026
Назва Design and Simulation of Thin-Film Silicon Quantum Well Photovoltaic Cell
Автори R. Sircar, B. Tripathi, S. Gupta
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 011 - 018
Назва Вплив додаткових шарів Ni на структуру та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co та Cu
Автори В.Б. Лобода, Ю.О. Шкурдода, В.М. Коломієць, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 027 - 035
Назва Алгоритм для реалістичного моделювання графітових систем
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 036 - 047
Назва Оптичні характеристики та склад плівок Cd1 – xMnxTe отриманих методом квазізамкненого об’єму
Автори В.В. Косяк, А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, П.М. Фочук, В.В. Старіков
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 048 - 058
Назва Геометричні ефекти у процессі плазмового напилення на поверхні
Автори А.С. Долгов, А.Л. Лорент
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 059 - 069
Назва Ефект втягування хвилі в анізотропній шаруватій структурі з урахуванням втрат і частотної дисперсії
Автори К.А. Витовтов, О.А. Сидоренко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 070 - 078
Назва Вплив домішкових іонів на оптичні і фотокаталітичні властивості анатазу та рутилу
Автори В. Шимановська, Л. Кернажицький, Г. Пучковська, В. Наумов,Т. Халявка, В. Кшнякін, С. Кшнякіна, В.Черняк
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 079 - 092
Назва Формування часових дисипативних структур при нерівноважних переходах
Автори А.В. Дворниченко, А.О. Васильєв, В.О. Харченко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 093 - 104
Назва Самозбирання низькорозмірних 3D систем титану в процесі квазірівноважної стаціонарної конденсації
Автори О.А. Мокренко, Ю.О. Космінська, В.І. Перекрестов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 2
Сторінки 105 - 115
Назва Preparation and Properties of Zinc Doped Cadmium Selenide Compounds by E-Beam Evaporation
Автори N.J. Suthan Kissinger, K. Perumal, J. Suthagar
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 005 - 014
Назва TM Plasmons in a Cylindrical Superlattices (Lans) Wave-Guide Structure
Автори H.M. Mousa, M.M. Shabat
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 015 - 027
Назва On the Transconductance of Polysilicon Thin Film Transistors
Автори Alka Panwar, B.P. Tyagi
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 028 - 035
Назва Determination of Thermal Activation Energy and Grain Size of Iron Hexadecachloro Phthalocyanine Thin Films
Автори Raji Koshy, C.S. Menon
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 036 - 041
Назва Mathematical Simulation of Graphene With Modified c-c Bond Length and Transfer Energy
Автори P.A. Alvi, S.Z. Hashmi, S. Dalela, F. Rahman
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 042 - 050
Назва Імітаційне моделювання впливу робочої температури і товщини шару на властивості тонкоплівкового сонячного елементу CIGS
Автори А.Д. Погребняк, A.K.M. Мухаммед
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 051 - 058
Назва Нерівноважні стаціонарні режими межового тертя
Автори Я.О. Ляшенко, Л.С. Метлов, О.В. Хоменко, С.Н. Чепульський
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 059 - 069
Назва Методи формування і аналізу інтенсивних пучків електронів у статичних електромагнітних полях (огляд)
Автори Г.С. Воробйов, І.В. Барсук, О.О. Дрозденко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 070 - 084
Назва Розрахунок системи фокусування електронного пучка в іонному джерелі масс-спектрометра з іонізацією електронним ударом
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 085 - 089
Назва Електронно-коливальна структура спектрів поглинання резазурину
Автори П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, Т.М. Сакун
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 127 - 138
Назва Моделювання електричних характеристик сонячного елемента на основі кремнію
Автори С.Л. Хрипко, Г.К. Жолудєв
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 090 - 099
Назва Мультигармонічні формувачі фемтосекундних електромагнітних кластерів на базі «звичайних» ЛВЕ: Аналіз
Автори В.В. Куліш, А.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 100 - 113
Назва Композитні наноструктури з металевими елементами
Автори В.В. Куліш
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 114 - 126
Назва Структурні особливості нанокристалічного магнетиту різних варіантів синтезу за даними рентгенівської дифракції та електронної мікроскопії
Автори С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов, О.В. Калінкевич, О.М. Калінкевич, М.Г. Демиденко, К.В. Тищенко, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 139 - 147
Назва Вплив наноструктурних змін на напружене корозійне розтріскування конструкційних матеріалів ядерної енергетики при опроміненні протонами
Автори М.М. Луніка
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 3
Сторінки 148 - 164
Назва Static and Vibrational Properties of Lithium Alloys
Автори Aditya M. Vora
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 005 - 012
Назва Structural and Optical Properties of Electro Sprayed Tin Oxide Thin Films
Автори K.P. Devasenathipathi, V. Arivazhagan, M. Manonmani Parvathi, S. Rajesh
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 013 - 019
Назва Generalized Hurst Exponent of The Carbon Thin Film Surface
Автори V.N. Borisyuk, Jassim Kassi, A.I. Holovchenko
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 020 - 026
Назва Ellipsometric Studies on Silver Telluride Thin Films
Автори M. Pandiaraman, N. Soundararajan, C. Kumar, R. Ganesan
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 032 - 042
Назва Modeling of Threshold Voltage and Drain Current of Uniaxial Strained p-MOSFETs
Автори Amit Chaudhry, Sonu Sangwan, Jatindra Nath Roy
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 027 - 031
Назва Magnetic and Low Temperature Conductivity Studies in Oxidized Nano Ni Films
Автори P.J. Sadashivaiah, T. Sankarappa, T. Sujatha, P. Saravanan, Santoshkumar, M. Prashantkumar, G.B. Devidas, B. Vijayakumar, N. Nagaraja, N. Sharanabasava
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 043 - 054
Назва Усунення агрегування феромагнітних частинок при електронно-мікроскопічних дослідженнях
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 055 - 059
Назва Робастність методів правдоподібності для обчислення координат сцинтиляцій
Автори В.Ю. Плахотник
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 060 - 065
Назва Дифракція хвиль на дофрактальній системі щілин в плоскому екрані
Автори Г.І. Кошовий
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 066 - 072
Назва Комплекс дистанційного пошуку, локалізації і ідентифікації джерел гамма випромінювання
Автори О.В. Кочергін
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 073 - 080
Назва Модель утворення нанорозмірного віскера з каналу потрійного стику меж зерен полікристала
Автори А.С. Лазаренко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 081 - 087
Назва Kінетика утворення згустків Ag на мікрокристалах AgBr при нормальному лазерному ефекті Гершеля
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 088 - 096
Назва Структура і фізико-механічні властивості нк-TiN покриттів отриманих вакуумно-дуговим осадженням та осадження з ВЧ розрядом
Автори А.Д. Погребняк, А.М. Махмуд, І.Т. Караша, Г.В. Кірік, Р.Ю. Ткаченко, А.П. Шипиленко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 097 - 105
Назва Моделювання процесу утворення твердих розчинiв у системi In2O3-HfO2 при нагрiвi у середовищi повiтря
Автори О.О. Соловйова
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 114 - 124
Назва Магніторезистивні властивості спін-вентильних структур на основі Сo та Сu або Аu
Автори М.Г. Демиденко, С.І. Проценко, Д.М. Костюк, І.В. Чешко
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 106 - 113
Назва Особливості станів фторида кобальта
Автори О.Г. Медведовська, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 125 - 130
Назва Ефект Холла в мультишарах на основі Pd i Fe
Автори О.П. Ткач, О.С. Грищук, Т.П. Говорун, Л.В. Однодворець
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 131 - 137
Назва Управління параметрами GaAs:Si-p-n-структур при гіратронному опромінюванні
Автори Г.О. Сукач, В.В. Кідалов
Випуск Том 3, Рік 2011, Номер 4
Сторінки 138 - 149
Назва Investigation on the Effects of Titanium Diboride Particle Size on Radiation Shielding Properties of Titanium Diboride Reinforced Boron Carbide-Silicon Carbide Composites
Автори B. Buyuk, A.B. Tugrul, A.C. Akarsu, A.O. Addemir
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-4
Назва Corrosion Resistance of AZ91 Magnesium Alloy with Pulse Electrodeposited Ni-SiC Nanocomposite Coating
Автори M. Hajiali Fini, A. Amadeh
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-4
Назва Numerical Study of Negative-Refractive Index Ferrite Waveguide
Автори Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Назва The Role of Nano-sized Fraction on Spark Plasma Sintering the Pre-Alloyed Spark-Erosion Powders
Автори G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-7
Назва Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient
Автори T.N. Koltunowicz, P. Zhukowski, J.A. Fedotova, A.V. Larkin
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Prospects for the Application of Nanotechnologies to the Computer System Architecture
Автори J. Partyka, M. Mazur
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Назва Exact Ground States for Quasi 1D Systems with Hubbard Interaction
Автори E. Kovács, Zs. Gulácsi
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-6
Назва Comparison of the Structural Configuration of Cobalt Nanoparticles on Titania and Titania Nanotube Supports
Автори A.S. Afolabi, A.S. Abdulkareem, E. Muzenda
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-4
Назва Formation Processes of Nanocomposite Strengthening Particles in Rapidly Quenched Al-Sc-Zr Alloys
Автори A.L. Berezina, T.O. Monastyrska, O.A. Molebny, V.K. Nosenko, A.V. Kotko
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Magnetic Properties of Fe/Cu Multilayers Prepared Using Pulsed-Current Electrodeposition
Автори C. Rizal, Y. Ueda, B.R. Karki
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-3
Назва Nanostructured Al Doped SnO2 Films Grown onto ITO Substrate via Spray Pyrolysis Route
Автори M. Benhaliliba, C.E. Benouis, Y.S. Ocak, F. Yakuphanoglu
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-3
Назва The Annealing Effects of ZnO Thin Films on Characteristic Parameters of Au/ZnO Schottky Contacts on n-Si
Автори K. Akkilic, Y.S. Ocak, T. Kilicoglu, A. Toprak
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-3
Назва Formation of Nanostructured Thin Film Coatings for Nanocatalysts
Автори S.V. Tomilin, A.S. Yanovsky
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Назва Thermal Reversible Breakdown and Resistivity Switching in Hafnium Dioxide
Автори M.A. Danilyuk, D.B. Migas, A.L. Danilyuk, V.E. Borisenko, X. Wu, N. Raghavan, K.L. Pey
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-3
Назва Synthesis, Characterization and Performance Study of Phosphosilicate Gel-Sulfonated Poly (Ether Ether Ketone) Nanocomposite Membrane for Fuel Cell Application
Автори C.K. Dhole, A. Nanda, K. Kargupta, S. Ganguly
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Назва Analysis of the Band-Structure in (Ga, Mn)As Epitaxial Layers by Optical Methods
Автори O. Yastrubchak
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-6
Назва Critical Exponents in Percolation Model of Track Region
Автори A.B. Demchyshyn, P.O. Selyshchev
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-3
Назва Effect of Tertiary Amines on Structural, Morphological and Optical Properties of Nanostructured ZnO Thin Film
Автори Reza Ebrahimifard, Hossein Abdizadeh, Mohammad Reza Golobostanfard
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Використання іонно-плазмової обробки для підвищення конструктивної міцності виробів
Автори С.С. Дяченко, І.В. Дощечкіна, І.В. Пономаренко, І.С. Татаркіна
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-4
Назва Structure of TiAlN Reactive Sputtered Coatings
Автори V.N. Denisov, B.N. Mavrin, E.A. Vinogradov, S.N. Polyakov, A.N. Kirichenko, K.V. Gogolinsky, A.S. Useinov, V.D.  Blank, V. Godinho, D. Philippon, A. Fernandez
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-4
Назва Пружні властивості одношарових вуглецевих нанотрубок
Автори В.В. Ємельяненко, О.Б. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Temperature Dependence of a Period of the Modulated Structurein Atom-Vacancy Solid Solution Based on F.C.C. Nickel
Автори O.V. Oliinyk, V.A. Tatarenko
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Назва Properties of the Window Layers for the CZTSe and CZTS Based Solar Cells
Автори A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, M.M. Ivashchenko, I.Yu. Protsenko, H. Cheong
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-3
Назва Influence of the Inverse Faraday Effect on Switching and Oscillations of Magnetization in Single-Domain Nanoparticles
Автори A.V. Kukharev, A.L. Daniluyk
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-3
Назва Наноструктурні тонкі плівки NaBiTe2 та їх властивості
Автори В.І. Білозерцева, Д.О. Гаман, Г.М. Хляп, А.О. Мамалуй, Н.Л. Дьяконенко, Л.Г. Петренко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Назва Коефіцієнт прозорості та квазістаціонарні стани електрона у симетричній двобар’єрній наносистемі з просторово-залежними потенціалом і ефективною масою
Автори Ю.О.Сеті, М.В.Ткач
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Коефіцієнт прозорості та квазістаціонарні стани електрона у симетричній двобар’єрній наносистемі з просторово-залежними потенціалом і ефективною масою
Автори Ю.О.Сеті, М.В.Ткач
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Закономірності поляризаційної та резонансної поведінки етаповерхніз круглих отворівolarization and esonance ehavior egularities etasurface oles
Автори А.О. Перов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-8
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва
Автори
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-6
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Ефект впливу довжини каналу на порогові характеристики безперехіднихциліндричних польових транзисторів із затвором з діелектриків з високою проникністю
Автори Fairouz Lagraf, Djamil Rechem, Kamel Guergouri, Mourad Zaabat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в сполучених суцільних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.В. Шарко, А.О. Шарко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 03028-1 - 03028-1
Назва Створення фільтру за допомогою гравірування S-резонаторів до хвилеводу, інтегрованого у підкладку
Автори A. Otmani, N. Benmostefa, B. Rahali
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-1
Назва Створення фільтру за допомогою гравірування S-резонаторів до хвилеводу, інтегрованого у підкладку
Автори A. Otmani, N. Benmostefa, B. Rahali
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 06019-1 - 06019-1
Назва Створення фільтру за допомогою гравірування S-резонаторів до хвилеводу, інтегрованого у підкладку
Автори A. Otmani, N. Benmostefa, B. Rahali
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 1
Сторінки 06019-1 - 06019-1
Назва Fabrication of Low-Roughness Au/Ti/ SiO2/Si Substrates for Nanopatterning of 16-Mercapto Hexadecanoic Acid (MHA) by Dip-Pen-Nanolithography
Автори A. Kumar, P.B. Agarwal, S.K. Gupta, A.K. Sharma, D. Kumar, Chandra Shekhar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва Static and Vibrational Properties of Equiatomic Cesium-Alkali Binary Alloys
Автори Aditya M. Vora
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-6
Назва Effect of Impurity Concentration on the Depth Profile of the Electric Field within Monolayer Thin Film
Автори N.F. Habubi, Kh.A. Mishjil, H.G. Rashid
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-4
Назва Quantum Confinement in Cadmium Selenide Multilayer Thin Films Using Physical Vapour Deposition Method
Автори M. Melvin David Kumar, Suganthi Devadason, S. Rajesh
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-3
Назва Analytical Modeling of SON MOSFET and Realization Inverter Circuit for High Speed and Ultra Dense Low Power Circuits
Автори Kousik Naskar, C.J. Clement Singh, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-5
Назва Фильтрація об’ємних спінових хвиль на межі двох одновісних феромагнітних середовищ
Автори Ю.І. Горобець, С.О. Решетняк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Назва Design and Implementation of a Hybrid SET-CMOS Based Sequential Circuits
Автори Anindya Jana, Rajatsuvra Halder, J.K. Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Назва Numerical Simulation of Intensity Fluctuations in Random Laser Systems
Автори Anita Sharma, M.N. Bapat
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-5
Назва High Second-Order Nonlinear Susceptibility Induced in GaN/AlxGa1 – xN Coupled Quantum Well for Infrared Photodectors Application
Автори A. Elkadadra, D. Abouelaoualim, A. Oueriagli, A. Outzourhit
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-3
Назва Overview of Bottom-up Nano Electronics Materials and Its Application
Автори Arpit Singh, Dr. Sangita, Aditi Sharma
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-8
Назва Electrical Transport Characteristics and Deep Level Transient Spectroscopy of Ni/V/n-InP Schottky Barrier Diodes
Автори S.Sankar Naik, V.Rajagopal Reddy
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-9
Назва Nanostructure Zinc Oxide with Cobalt Dopant by PLD for Gas Sensor Applications
Автори A.A. Yousif, N.F. Habubi, A.A. Haidar
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-6
Назва Superconducting State Parameters of Binary Superconductors
Автори Aditya M. Vora
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-7
Назва Prospects of III-Vs for Logic Applications
Автори U.P. Gomes, Y.K. Yadav, S. Chowdhury,  K. Ranjan, S. Rathi, D. Biswas
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-5
Назва Еволюція процесів росту парафазних наноструктур телуриду свинцю
Автори Д.М. Фреїк, Я.П. Салій, І.М. Ліщинський, В.В. Бачук, Н.Я. Стефанів
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва The Role of Interactions in Systems of Single Domain Ferrimagnetic Iron Oxide Nanoparticles
Автори Silvio Dutz, Rudolf Hergt
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Назва Структура і електричні властивості тонких плівок чистого і легованого вісмутом телуриду свинцю
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, М.А. Лоп’янко, Я.С. Яворський, А.І. Ткачук, Р.Б. Лецин
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-5
Назва Бездифузійна «рекристалізація» за великої одноосьової деформації
Автори Л.С. Мєтлов, О.В. Завдовєєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-5
Назва Магніторезистивний ефект та магнітні параметри нанокристалічних плівок на основі Co, Fe, Ag та Cu
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, Ю.О. Шкурдода, В.О. Кравченко, Є.Г. Копанець
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Системи на основі двопотокової нестійкості
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-7
Назва Аналіз можливостей використання потенціалу міжатомної взаємодії для моделювання механічних та теплових властивостей речовини
Автори О.О. Гайша
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-4
Назва Квазірівноважні процеси в високозбуджених молекулах резазурину
Автори П.О.Кондратенко, Ю.М.Лопаткін, Т.М.Сакун
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-7
Назва Зміна електрохімічних параметрів та провідних властивостей комірки з катодом на основі MgF2 у процесі циклювання
Автори І.М. Гасюк, М.Я. Січка, В.В. Угорчук, Л.С. Кайкан, А.М. Бойчук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-6
Назва Осциляції термоелектричних параметрів наноструктур PbTe:Bi на ситалі
Автори Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, М.О. Галущак, Я.С. Яворський, Ю.В. Лисюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-6
Назва Одержання і властивості гібридних колоїдних наночастинок Au-CdSe
Автори О.О. Балицький
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-3
Назва Вплив спектральних характеристик корелюючих шумів на поведінку стохастичної системи
Автори І.О. Князь
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-7
Назва Кореляційні ефекти в біологічних мережах
Автори А.А. Багдасарян, В.Н. Борисюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-4
Назва Одностороннє проходження при розповсюдженні хвилі уздовж границі розділу анізотропних середовищ
Автори А.Д. Архіпов, К.А. Витовтов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-4
Назва Електрохемілюмінесцентні властивості органічних плівок з введеними вуглецевими нанотрубками
Автори Ю.Т. Жолудов, О.М. Білаш, М.М. Рожицький
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-4
Назва Методика визначення коефіцієнта пружності міжатомного зв’язку на основі експериментальної кривої навантаження
Автори О.О. Мочалов, О.О. Гайша, К.Д. Євфимко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-4
Назва До питання про механізми світіння поверхні металу при бомбардуванні його інтенсивним потоком електронів
Автори І.В. Барсук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Ефект втягування для тангенціального напрямку осі анізотропії в анізотропному середовищі
Автори К.А. Витовтов, А.Д. Архіпов, О.А. Сидоренко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-6
Назва Застосування волоконо-оптичних датчиків для визначення розмірів наночастинок у хімічних реакторах
Автори О.М. Андреєв, А.Г. Лазаренко, А.В. Канаєв
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-4
Назва Структурні властивості стопів Zr – 12.5 % Nb та Zr – 25 % Nb з ГПУ та ОЦК ґратками: моделювання з перших принципів
Автори В.О. Харченко, Д.О. Харченко, А.В. Дворниченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-6
Назва Методика розрахунку теплоємності кристалічної решітки твердого тіла з використанням потенціалу міжатомної взаємодії
Автори О.О. Гайша
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-3
Назва Активні ЛВЕ-клістрони як формувачі фемтосекундних кластерів електромагнітного поля. Нелінійна фізика прольотної секції
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, А.Ю. Бруснік
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-7
Назва Програмно-апаратний комплекс досліджень оптичних властивостей тонких плівок
Автори М.Г. Демиденко, С.І. Проценко, К.В. Тищенко, О.В. Федченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Назва Нанокристали золота як підкладка для мікрораманівської спектроскопії
Автори Т.І. Бородінова, В.Г. Кравець, В.Р. Романюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-8
Назва Реалізація неоднорідного магнітного поля призмового мас-аналізатора
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-3
Назва Топологія поверхні шаруватих кристалів p-InSe і n-SnS2-xSex (0 ≤ x ≤ 1) та гетеропереходи на їх основі
Автори В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-4
Назва Магніто-деформаційний ефект в двошарових плівкових системах
Автори З.М. Макуха, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02043-1 - 02043-3
Назва Особливості формування шарів пористого кремнію модифікованих НСl і HBr в контексті оптичних властивостей
Автори Є.І. Зубко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-4
Назва Кількісне визначення контрасту електронно-мікроскопічних зображень аморфних наноматеріалів складного хімічного складу
Автори М.Ю. Бобик, В.П. Іваницький, В.С. Ковтуненко, О.Я. Сватюк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-5
Назва Helium Induced Structural Disorder in Hydrogenated Nanocrystalline Silicon (nc-Si:H) Thin Films Prepared by HW-CVD Method
Автори Nabeel A. Bakr
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-7
Назва Absorption Coefficients of GaN / AlxGa1 – xN Core-Shell Spherical Quantum Dot
Автори D. Abouelaoualim, A. Elkadadra, A. Oueriagli, A. Outzourhit
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-5
Назва Preparation and Characterization of CuO Nanoparticles by Novel Sol-Gel Technique
Автори Y. Aparna, K. Venkateswara Rao, P. Srinivasa Subbarao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Час релаксації в пучку частинок з анізотропним розподілом швидкостей
Автори В.П. Вечірка, С.М. Кравченко, О.І. Кульментьєв, Р.І. Холодов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-3
Назва Chemical, Structural and Optical Properties of ē-Beam Evaporated Tungsten Diselenide Polycrystalline Thin Film
Автори Mayur M. Patel, K.D. Patel, V.M. Pathak, R. Srivastava
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-3
Назва Sol-Gel Deposited Porogen Based Porous Low-k Thin Films for Interlayer Dielectric Application in ULSI Circuits
Автори Yogesh S. Mhaisagar, A.M. Mahajan
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-3
Назва Structure and Surface Analysis of SHI Irradiated Thin Films of Cadmium Telluride
Автори Neelam Pahwa, A.D. Yadav, S.K. Dubey, A.P. Patel, Arvind Singh, D.C. Kothari
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Декодування просторових розподілень джерел іонізуючого випромінювання в системах з кодованою апертурою
Автори О.А. Нікуляк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-5
Назва Числовий метод проектування несингулярного плаща–килима невидимості довільної форми
Автори В.І. В’юник, А.О. Звягінцев
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Фотодетектори на основі поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, Б.С. Соколовський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Моделювання дифузійної взаємодії в двофазних системах з використанням різних типів ефективних кінетичних коефіцієнтів
Автори Л.І. Гладка , Ю.О. Ляшенко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-9
Назва Effect of Gate Length Scaling on Various Performance Parameters in DG-FinFETs: a Simulation Study
Автори Rakesh Vaid, Meenakshi Chandel
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-6
Назва Електрофізичні властивості та структура тонких плівок стеарату натрію (С17Н35СООNa)
Автори O.В.  Гуцул, М.В. Шаплавський, В.З.  Слободян
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-5
Назва Асиметричність щільності розподілу об'ємного неcкомпенсованого заряду на кордоні металургійного p-n переходу
Автори А.С. Мазінов, А.І. Шевченко, М.О.Биков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Розрахунок ансамблю точкових дефектів у монокристалах та плівках сульфіду цинку
Автори Д.І. Курбатов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-6
Назва Вплив інтеркалювання кобальтом на властивості шаруватих кристалів In2Se3
Автори В.Б. Боледзюк, А.Д. Шевченко, З.Р. Кудринський
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-4
Назва Моделювання процесів формування іонних пучків в зондах з розподіленими системами магнітних квадрупольних лінз
Автори С.В. Колінько, О.Г. Пономарьов, О.О. Дрозденко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-5
Назва Розрахунок густини іонного струму індуктивного високочастотного джерела іонів
Автори В.І. Возний, В.Ю. Сторіжко, В.І. Мирошніченко, Д.П. Шульга
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-5
Назва Тензорезистивні властивості тонкоплівкових систем на основі Ag і Co
Автори І.М. Пазуха, З.М. Макуха, Ю.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Міграція домішок в структурі графена
Автори А.С. Долгов, Ю.Л. Жабчик
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва Вплив відпалу на оптичні властивості та дисперсію показника заломлення нанометрових плівок CdS
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.Я. Тузяк
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Джерела кластерного пучка. Частина 1. Методи одержання кластерних пучків
Автори А.Ю. Карпенко, В.А. Батурін
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-13
Назва Вплив матеріалу підкладки на магніторезистивні та магніто-оптичні властивості плівкової системи Co/Fe
Автори О.В. Федченко, А.І. Салтикова, С.І. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Назва Оствальдове визрівання виділень малих розмірів, розташованих на міжзеренній межі, ріст яких лімітується дифузією
Автори О.В. Коропов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-9
Назва Закономірності зародкового механізму конденсації аморфних плівок халькогенідних напівпровідників
Автори А.В. Далекорей, В.П. Іваницький, В.С. Ковтуненко, Р.О. Мешко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-7
Назва Час перемикання магнітного моменту в циркулярно-поляризованому полі
Автори О.Ю. Поляков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-6
Назва Дослідження режимів руху наночастинок в рамках стохастичної системи
Автори О.В. Ющенко, А.Ю. Бадалян
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-6
Назва Моделювання сенсора вібрацій на основі біморфної структури
Автори М.Д. Малинкович, І.В. Кубасов, А.М. Кислюк, А.В. Турутін, А.С. Биков, Д.А. Кисельов, А.А. Теміров, Р.Н. Жуков, Н.А. Соболєв, B.M.S. Teixeira, Ю.Н. Пархоменко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 02033-1 - 02033-7
Назва Вплив поздовжнього магнітного поля на динаміку хвиль у мультигармонічному супергетеродинному ЛВЕ доплертронного типу з гвинтовим електронним пучком
Автори О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Ю.Ю. Волк, М.О. Коровай
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 3
Сторінки 06030-1 - 06030-1
Назва Comparative Study of Semiconductors Bismuth Iodate, Bismuth Triiodide and Bismuth Trisulphide Crystals
Автори T.K. Patil, M.I. Talele
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-6
Назва Preparation and Characterization of NiO Thin Films by DC Reactive Magnetron Sputtering
Автори Y. Ashok Kumar Reddy, A. Mallikarjuna Reddy, A. Sivasankar Reddy, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Модифікація властивостей вуглецевих плівок для фотоелектричних перетворювачів
Автори С.О. Рудченко, А.Т. Пугачов, В.Є. Пуха, В.В. Старіков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-4
Назва Магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Fe і Gd та Co і Gd
Автори С.І. Воробйов, О.В. Шутилєва, І.О. Шпетний, А.М. Чорноус
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-5
Назва Формування гранульованих сплавів (Cu, Co) із рівномірним розподілом магнітних гранул на основі масивів наночастинок Co
Автори В.О. Зленко, М.Г. Демиденко, С.І. Проценко, А.В. Боюн, А.А. Возний
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-6
Назва Визначення розподілу за розмірами металічних наночастинок золота в гідрозолях зі спектрів плазмонного поглинання
Автори І.М. Болеста, Р.В. Гамерник, О.М. Шевчук, О.О. Кушнір, І.І. Колич, Т.Є. Константинова, О.С. Заіченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Модифікований алгоритм обробки тінеграм, отриманих за допомогою кодованих апертур
Автори Д.В. Дранько, С.О. Щелканов
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Назва Локалізовані стани поблизу нелінійного оптичного хвилеводу
Автори І.В. Герасимчук
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва Effect of Mg Doping on the Structural and Optical Properties of CdS Nanoparticles Synthesized by co-Precipitation Method
Автори G. Giribabu, G. Murali, D. Amaranatha Reddy, R.P. Vijayalakshmi, N. Madhusudhana Rao
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-5
Назва Процеси релаксації з високозбуджених станів в молекулярних системах на основі метиленового голубого
Автори П.О. Кондратенко, Т.М. Сакун, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Назва Роль ефекту самополяризації та електрон-фононної взаємодії у формуванні енергетичного спектру електрона в наноплівці PbI2, вміщеній у полімер E-MAA
Автори О.В. Пуганцева, В.М. Крамар
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-6
Назва Отримання і оптичні властивості плівок ZnSе
Автори Є.M. Софронова, Д.С. Софронов, В.В. Стариков, Д.І. Курбатов, А.С. Опанасюк, П.В. Матейченко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-5
Назва Джерела кластерного пучка. Частина 2. Формування кластерних пучків у соплових джерелах
Автори А.Ю. Карпенко, В.А. Батурін
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-15
Назва Study of Growth, EDAX, Optical properties and Surface Morphology of Zinc Tartrate Crystals
Автори S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Особливості залежності коефіцієнта тензочутливості від деформації в металевих плівках
Автори К.В. Тищенко, Л.В. Однодворець, C.J. Panchal, I.Ю. Проценко
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-4
Назва Two Dimensional Coulomb Potential of Confined Excitons in Quantum Well Structures
Автори M. Solaimani, M. Izadifard, H. Arabshahi, M.R. Sarkardei
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-5
Назва Superconducting State Parameters of Bulk Amorphous Alloys
Автори Aditya M. Vora
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-3
Назва Adiabatic, Non-Isothermal Plume Expansion into Vacuum in Terms of Knudsen Layer
Автори F.M. Jasim, M.I. Azawe
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-3
Назва Simulation Based Analysis of Temperature Effect on Breakdown Voltage of Ion Implanted Co/n-Si Schottky Diode
Автори Vibhor Kumar, J. Akhtar, Kulwant Singh, Anup Singh Maan
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Моделювання ферорідин в обмежених об’ємах
Автори Т.В. Лютий, В.В. Рева, О.Ю. Поляков
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-9
Назва Maximum and Minimum Transmittance of a Structure Containing N-Identical Pairs of Left- and Right-Handed Materials
Автори Muin F. Ubeid, Mohammed M. Shabat, Mohammed O. Sid-Ahmed
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Study of Some Optical Properties of Mixed SnO2-CuO Thin Films
Автори N.F. Habubi, S.F. Oboudi, S.S. Chiad
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Назва Моделювання з перших принципів структури сполуки La0.5Li0.5TiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-4
Назва Optical Properties of MEH-PPV and MEH-PPV/ [6,6]-Phenyl C61-butyric Acid 3-ethylthiophene Ester Thin Films
Автори B.M. Omer
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Багатодзеркальний відкритий резонатор з ешелеттним дзеркалом
Автори О.І. Білоус, В.Г. Дудка, В.К. Корнєєнков, О.М. Сухоручко, А.І. Фісун
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-4
Назва Preparation and Characterization of Thermally Evaporated Octa Substituted Zinc Phthalocyanine Thin Films
Автори Vinu T. Vadakel, C.S. Menon
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-5
Назва Nonlinear Optical Rectification of Confined Exciton in a ZnO/ZnMgO Strained Quantum Dot
Автори N.S. Minimala, A. John Peter
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-5
Назва Irradiation Effects on Microstructure and Dielectric Properties of Ba[(Mg0.32Co0.02)Nb0.66]O3 [BMCN] Thin Films
Автори N.V. Patel, Bhagwati Bishnoi, P.K. Mehta, Ravi Kumar, R.J. Choudhary, D.M. Phase, V. Ganesan, C.J. Panchal
Випуск Том 4, Рік 2012, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-4
Назва Electrical Characterization of TiO2 Insulator Based Pd / TiO2 / Si MIS Structure Deposited by Sol-Gel Process
Автори Kumar Shubham, R.U. Khan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Effect of Co Doping on Structural and Magnetic Properties of ZnO Nanoparticles Synthesized by Novel Combustion Synthesis
Автори V. Rajendar, K. Venkateswara Rao, K. Shobhan, C.H. Shilpa Chakra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-3
Назва Нелінійні процеси в магнітних наноточках при перпендикулярній накачці: мікромагнітне моделювання
Автори Д.В. Слободянюк, Г.А. Мелков
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-4
Назва Фокусування іонних пучків діелектричними мікро- і нанокапіллярнимі структурами
Автори Ф.Ф. Комаров, О.С. Камишан, П.О. Грiшiн
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Cotton Textile Surface Investigation Before and After Deposition of the ZnO Coating by Sol-gel Method
Автори S. Vihodceva, S. Kukle
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Формування прецизійного пучка протонів у зондовій системі з індивідуальними джерелами живлення магнітних квадрупольних лінз (результати експерименту)
Автори Г.О. Пономарьова, Д.В. Магілін, Г.С. Воробйов, О.Г. Пономарьов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-5
Назва Електрофізичні властивості нанокристалічних плівок платини
Автори К.В. Тищенко, І.М. Пазуха, Т.М. Шабельник, І.Ю. Проценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва Кінетики росту згустків Ag, створених лазерним світлом різних довжин хвиль на мікрокристалах AgBr
Автори Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Вивчення структурних та електронних властивостей кластерів ZnO методом теорії функціонала густини
Автори О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, М.В. Коваленко, Д.І. Попович, А.С. Середницький,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Назва Structural Properties of ZnO Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition Technique
Автори T.O. Berestok, D.I. Kurbatov, N.M. Opanasyuk, A.D. Pogrebnjak, O.P. Manzhos, S.M. Danilchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-4
Назва Нанокомпозити альфа-Fe2O3 / гама-Fe2O3: синтез, кристалічна та магнітна мікроструктури, морфологія
Автори В.О. Коцюбинський, В.В. Мокляк, А.Б. Груб’як, П.І. Колковський, Аль-Саєді Абдул Халек Заміл
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-8
Назва Перетворення в субмоношарових покриттях хрому та титану на поверхні Sі (001)
Автори К.О. Бутарєв, И.П. Коваль, Ю.А. Лень, М.Г. Находкин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-4
Назва Study of Photoluminescence Behaviour of Porous Silicon Samples Prepared at 20 mA Current Density
Автори Fateh Singh Gill, Himanshu Gupta, L.P. Purohit, Pankaj K. Pal, Kiran Sharma, Neeraj Dhiman, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Назва Optical Dispersion In Annealed Thin Films of S-doped a-Si:H Alloys
Автори L.P. Purohit, H. Gupta, Pankaj K. Pal, A. Kumar, R. Kumar, R.M. Mehra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-2
Назва Вивчення впорядкованих структур і фазових переходів субкарбіда ванадіюметодом дифракції нейтронів
Автори М.Ю. Ташметов, В.Т. Ем, Ш. Макхамов, Н.Б. Ісматов, Ч.Х. Лі, Ю.Н. Чоі, О.Д. Погребняк, У.Х. Каландаров
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-4
Назва Високодозова іонна імплантація в NiTi для поліпшення ефекту пам'яті форми та псевдопластичності
Автори О.Д. Погребняк, С.М. Братушка, Н. Левінтант-Заєць
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-8
Назва Performance of a Double Gate Nanoscale MOSFET (DG-MOSFET) Based on Novel Channel Materials
Автори Rakesh Prasher, Devi Dass, Rakesh Vaid
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-5
Назва Фазовий склад та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Феруму і Ванадію або Нікелю і Ванадію
Автори Т.М. Гричановська, В.В. Бібик, І.П. Бурик, О.С. Грищук, Л.А. Шешеня
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-6
Назва Molecular Dynamics Simulation of Cross-Linked Epoxy Polymers: the Effect of Force Field on the Estimation of Properties
Автори B. Arab, A. Shokuhfar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-5
Назва Design of Broadband Optical Interference Filters Based on Six-Layer Period
Автори A.P. Ovcharenko, V.I. Bilozertseva, D.A. Gaman, H.M. Khlyap, Duong Thi Nhu Tranh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва Comparing the Ranking of Cobalt Coating Microstructures, Produced by Direct Current through Experimental Studies and the Analytic Hierarchy Process
Автори H. Shirdastian, N. Towhidi, S.R. Allahkaram, M. Siadat Cheraghi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Вплив електричного поля на електронні властивості заміщених молекул дифенілу
Автори О.А. Шовкопляс, Ю.М. Лопаткін, П.О. Кондратенко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-4
Назва Люмінесцентні властивості активованих Ce3 + тербій-алюмінієвих гранатів, синтезованих з використанням наноструктурованих реагентів
Автори І.В. Березовська, Б.І. Заднепровський, М.І. Полєтаєв, Ю.А. Дорошенко, Н.П. Єфрюшина, О.В. Зубар, В.П. Доценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва Використання нанокомпозитних покриттів з різними фізико-хімічними характеристиками в тканинній інженерії
Автори А.М. Гольцев, І.В. Рассоха, Т.Г. Дубрава, Л.В. Останкова, М.В. Останков, Є.A. Гордієнко, В.І. Сафонов, A.В. Зикова
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва A Comparative Study of the Oxidation and Wet Chemical Methods for Uncapping the Multi-Walled Carbon Nanotubes
Автори M. Valinejad, A. Shokuhfar, B. Arab
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-3
Назва New Way of As2S3 Microtubules Preparation by Roll Up Thin Films Synthesized at the Air-Solution Interface
Автори V.P. Tolstoy, L.B. Gulina
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-3
Назва Spectroscopically Detected Formation of Oxygen Vacancies in Nano-Crystalline CeO2 – x
Автори P.O. Maksimchuk, A.A. Masalov, Yu.V. Malyukin
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-4
Назва Reduced Polarizability and Local-Field Effect in Self-Assembled Ensemble of Nanoparticles
Автори S.E. Starodubtcev, N.V. Korolev, A.F. Klinskikh, P.A. Meleshenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Hydration-Induced Local Molecular Structures in Nano-Layered Clay Particles
Автори K. Sato, K. Numata
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-3
Назва Наноелектроніка: виникнення струму, нове формулювання закону Ома і моди провідності в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-15
Назва Synthesis of Reduced Graphene Oxide Using Novel Exfoliation Technique and its Characterizations
Автори Asha R. Pai, Bipin Nair
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-3
Назва Effects of Annealing on Structural Properties of Copper Zinc Tin Sulphide (CZTS) Material
Автори K.K. Patel, D.V. Shah, Vipul Kheraj
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-3
Назва Evidence of Itinerant Ferromagnetism in Transition Metal Doped ZnO Nanostructures
Автори V. Bandyopadhyay, K. Bhushan, S. Mukherjee
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-5
Назва Preparation and Characterization of Antimony Doped Tin Oxide Thin Films Synthesized by Co-Evaporation of Sn and Sb using Plasma Assisted Thermal Evaporation
Автори C. Jariwala, M. Dhivya, R. Rane, N. Chauhan, P.A. Rayjada, P.M. Raole, P.I. John
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Study of Electrical, Optical and Structural Properties of Al- Doped ZnO Thin Films on PEN Substrates
Автори Mohit Agarwal, Pankaj Modi, R.O. Dusane
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-4
Назва Effect on Structural, Micro Structural and Optical Properties due to Change in Composition of Zn and Sn in ZnO:SnO2 Nanocomposite Thin Films
Автори L.A. Patil, I.G. Pathan, D.N. Suryawanshi, D.M. Patil
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-4
Назва Pulsed Laser Deposited Nickel Doped Zinc Oxide Thin Films: Structural and Optical Investigations
Автори Tanveer A. Dar, Arpana Agrawal, Pratima Sen
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-3
Назва Structural and Optical Studies of Magnesium Doped Zinc Oxide Thin Films
Автори Arpana Agrawal, Tanveer Ahmad Dar, Pratima Sen
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-3
Назва X-ray Peak Broadening Analysis and Optical Studies of ZnO Nanoparticles Derived bySurfactant Assisted Combustion Synthesis
Автори V. Sesha Sai Kumar, K. Venkateswara Rao
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Structural Microstructural and Electrical Transport Studies of Ba(Fe0.25Eu0.25Nb0.5)O3
Автори Devang D. Shah, P.K. Mehta, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва All-Solid-Thin Film Electrochromic Devices Consisting of Layers ITO / NiO / ZrO2 / WO3 / ITO
Автори K.J. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal, H.N. Deota, U.B. Trivedi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-3
Назва First Order Phase Transformation in Amorphous Ge25Se75 – xSbx Glasses
Автори F.A. Al-Agel, F.M. Al-Marzouki, A.A. Al-Ghamdi, Shamshad A. Khan, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-4
Назва A.C. Conductivity of Ag Incorporated Se-Te-Bi Glassy Alloy
Автори Anup Kumar, Pawan Heera, Raman Sharma
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-5
Назва Gamma Radiation Induced Effects in TeO2 Thin Films
Автори Manisha Mohil, G. Anil Kumar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Dielectric Properties and AC Conductivity Measurements of Amorphous Ge15Se85 Glass
Автори Balbir Singh Patial, Neha, Jai Prakash, Rajesh Kumar, S.K. Tripathi, Nagesh Thakur
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Laser Induced Damage Studies on Al2O3, SiO2, and MgF2 Thin Films for Anti-Reflection Coating Application in High Power Laser Diode
Автори G.G. Bhatt, A.L. Patel, M.S. Desai, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-4
Назва Kinetics of Amorphous-Crystalline Transformation of Some Se-Te-In Chalcogenide Glasses Using Gao and Wang Model
Автори Balbir Singh Patial, Nagesh Thakur, S.K. Tripathi
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Impact of Scaling Gate Insulator Thickness on the Performance of Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs)
Автори Devi Dass, Rakesh Prasher, Rakesh Vaid
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Fabrication and Characterization of Al/p-CuInAlSe2 Thin Film Schottky Diodes
Автори Usha Parihar, N. Padha, C.J. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-5
Назва Effect of Rapid Thermal Annealing of CIGS Thin Film as an Absorber Layer
Автори J.R. Ray, M.S. Desai, C.J. Panchal, Bharati Rehani, P.K. Mehta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Назва Modeling and Design of AlN Based SAW Device and Effect of Reflected Bulk Acoustic Wave Generated in the Device
Автори Saleem Khan, Sandeep Arya, Parveen Lehana
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-4
Назва An Improved SPICE Model for MEMS Based Capacitive Accelerometers
Автори C. Kavitha, M. Ganesh Madhan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Назва Field Emission Behaviour of the Single Wall Carbon Nanotubes Grown by Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition (PECVD) System
Автори Avshish Kumar, Shama Parveen, Samina Husain, Javid Ali, Harsh, M. Husain
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-3
Назва Solar Cell Parameters Extraction from a Current-Voltage Characteristic Using Genetic Algorithm
Автори Sanjaykumar J. Patel, Ashish K. Panchal, Vipul Kheraj
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-3
Назва Surface Passivation of Germanium Using NH3 Ambient in RTP for High Mobility MOS Structure
Автори Anil G. Khairnar, Y.S. Mhaisagar, A.M. Mahajan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-3
Назва Phase Transition Sensitive Schottky Barriers In Ga-Si(P) Contacts
Автори B.P. Modi, J.M. Dhimmar, K.D. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Назва Modeling of Si-QD Solar Cell in MATLAB
Автори S.S. Bohra, A.K. Panchal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-3
Назва Mechanochemically Synthesized CIGS Nanocrystalline Powder for Solar Cell Application
Автори Bharati Rehani, J.R. Ray, C.J. Panchal, Hamza Master, R.R. Desai, P.B. Patel
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-4
Назва Growth and Characterization of Nickel Catalyzed Gallium Oxide Nanowires on Sapphire Substrate
Автори Sudheer Kumar, B. Srinivas Goud, R. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Назва Control of Switching Characteristics of Silicon-based Semiconductor Diode Using High Energy Linear Accelerator
Автори N. Harihara Krishnan, Vikram Kumar Yadav, N. Anandarao, K.N. Jayaraman, S. Govindaraj, Ganesh Sanjeev, K.C. Mittal
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Effect of Implantation Temperature on the Layer Exfoliation of H-implanted Germanium
Автори U. Dadwal, Praveen Kumar, R. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-3
Назва Characterization of GaN Nanorods Fabricated Using Ni Nanomasking and Reactive Ion Etching: A Top-Down Approach
Автори Ashutosh Kumar, Michael Latzel, C. Tessarek, S. Christiansen, R. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Назва Критерій проходження реакції високотемпературного синтезу, що самопоширюється, у наношаруватих фольгах в умовах зовнішнього тепловідведення (мезоскопічна модель)
Автори О.А. Марченко, Т.В. Запорожець
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-6
Назва Перенормування енергії екситонного збудження в наноплівці дийодиду свинцю внаслідок ефектів самополяризації та електрон-фононної взаємодії
Автори О.В. Пуганцева, В.М. Крамар
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-6
Назва Characterization of CoTiO3 Nanocrystallites Prepared by Homogeneous Precipitation Method
Автори Ming-Wei Li, Xiao-Mei Gao, Yin-Ling Hou, Cheng-Yang Wang
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-3
Назва Structural and Optical Properties of CdS Thin Film Grown by Chemical Bath Deposition
Автори S. Rajpal, V. Bandyopadhyay
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-5
Назва Методика визначення рівноважної відстані двохчасткового міжатомного потенціалу на основі аналізу енергії кристалічної решітки речовини
Автори О.О. Гайша
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Просторово-часові коливання релаксаційного та претурбулентного типу в ідеальних обмежених аморфних сплавах
Автори И.Б. Краснюк, Т.М. Мельник, Р.М. Таранець, В.М. Юрченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-8
Назва Оптичні спектри та колір колоїдів срібла
Автори М.Л. Дмитрук, С.З. Малинич, І.Є. Мороз
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-8
Назва Нанокомпозитний матеріал на основі шаруватих кристалів GaSe та InSe, інтеркальованих сегнетоелектриком RbNO3
Автори З.Р. Кудринський, В.В. Нетяга
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-7
Назва Азотовмісне нанопористе вугілля для електродів суперконденсаторів
Автори Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, М.М. Кузишин, Б.І. Рачій, Р.А. Заторський, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03049-1 - 03049-6
Назва Вплив відпалу кристала на орієнтаційну залежність ядерного квадрупольного резонансу в InSe
Автори В.О. Хандожко, М.Д. Раранський, В.Н. Балазюк, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-3
Назва Аналітичні можливості іон-фотонної спектроскопії для екологічного моніторингу
Автори І.Є. Митропольський, В.В. Кузьма, В.Г. Дробнич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-7
Назва До питання про міграцію домішкових атомів у графені
Автори А.С. Долгов, Ю.Л. Жабчик
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Оптичні та електрохімічні властивості шаруватих кристалів GaSe інтеркальованих нікелем
Автори С.Г. Барбуца, В.Б. Боледзюк, З.Д. Ковалюк, М.М. Пирля, Т.М. Фешак
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-4
Назва Явища переносу у парофазних конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Я.С. Яворський, І.С. Биліна, Т.С. Люба
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-6
Назва Особливості переносу зарядів у системі поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-6
Назва A Comparative Performance Study of Hybrid SET-CMOS Based Logic Circuits for the Estimation of Robustness
Автори Biswabandhu Jana, Anindya Jana, Jamuna Kanta Sing, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-6
Назва Розрахунок реальних розмірів наночастинок за АСМ зображеннями та моделювання їх магнітооптичних властивостей
Автори В.О. Зленко, М.Г. Демиденко, С.І. Проценко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03055-1 - 03055-7
Назва Processes of Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Gold from Mineral Raw Materials and Technogenic Products within Laser Radiation Field
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Назва Пристрій контролю температурних характеристик сонячного елемента
Автори М.І. Сліпченко, В.О. Письменецький, М.В. Герасименко, О.Д. Шереметьєв
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03058-1 - 03058-5
Назва Узгодження каскадів високочастотних електронних пристроїв
Автори В.Г. Кудря
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-4
Назва Отримання поруватого ZnSe методом електрохімічного травлення
Автори А.Ф. Дяденчук, В.В. Кідалов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-3
Назва Періодичність розподілу власних дефектів у епітаксійних плівках PbTe
Автори Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, І.К. Юрчишин, І.М. Фреїк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва Відбивання і проходження світла у структурованому композитному матеріалі
Автори А.О. Голобородько
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-5
Назва Про деякі удосконалення іонного мікрозондового аналізатора
Автори О.С. Кузема, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Назва Хімічні пастки синглетного кисню як метод дослідження механізмів фотодинамічної терапії
Автори І.В. Березовська, О.М. Білаш, М.М. Рожицький
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-3
Назва Фотолюмінесценція та оптичне поглинання чистого нанокристалічного ТiО2анатазу та рутилу при кімнатній температурі
Автори Л. Кернажицький, В. Шимановська, T. Гаврилко, В. Наумов, Л. Федоренко, В. Кшнякін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-8
Назва Особливості фазового переходу у монокристалі Ni50.9Мn29.43Gа19.67
Автори Ю.Б. Скирта , А.Л. Созинов, В.В. Невдача
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Спосіб визначення концентрації та локалізації мажорних домішок (Mg, Na, K) біологічного апатиту мінералізованих тканин
Автори С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Назва Структура і фазовий склад апатиту костної тканини кальцинованих фрагментів аорти при остеопорозі
Автори Я.В. Хижня, О.В. Атаман, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, С.М. Данильченко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Назва Проблема конденсації в однофазній статистиці Гіббса на прикладі потенціалу Леннард-Джонса
Автори М.В. Ушкац
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-4
Назва Узагальнене рівняння Фоккера-Планка для модифікованого рівняння Ландау-Ліфшиця з білим шумом Пуассона
Автори С.І. Денисов, О.О. Бондар
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Врахування просторової неоднорідності температури в синергетичній моделі межового тертя
Автори Я.О. Ляшенко, Н.М. Манько
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-5
Назва Електричні властивості шпінелі LiMn1.9Fe0.1O4 та літієвих джерел струму з катодом на її основі
Автори А.М. Бойчук, В.В. Угорчук, Т.Я. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-5
Назва ZnO-CdS Powder Nanocomposite: Synthesis, Structural and Optical Characterization
Автори Dinesh Saini, R.K. Duchaniya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-3
Назва Effect of pH Variation on the Structural and Optoelectronic Properties of Zinc Sulfide Nanoparticles Capped with Sodium Carboxymethyl Cellulose
Автори I. Ahemen, O. Meludu, E. Odoh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Influence of the Substrates Nature on Optical and Structural Characteristics of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Technique
Автори Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Structural and Optical Properties of Cu2ZnSnS4 Nanoparticles for Solar Cell Applications
Автори R. Lydia, P. Sreedhara Reddy
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-4
Назва Фрикційна анізотропія металевих наночастинок адсорбованих на графені
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, М.О. Хоменко, Б.О. Красуля
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-8
Назва Effect of Substrate Temperature on Structural and Optical Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Deposited by Electron Beam Evaporation
Автори M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, S. Kaleemulla, M. Shobana, N. Sai Krishna, M. Kuppan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-4
Назва Модель пружної пластини підкріплена регулярною системою нанострижнів
Автори Л.А. Фильштинський, Ю.В. Шрамко, Г.Ф. Бурнатна
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-5
Назва Механізм та умови формування наноострівцевих структур при вакуумному відпалі надтонких металевих плівок
Автори С.В. Томілін, О.С. Яновський
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-7
Назва Effect of Cobalt Doping on FT-IR, Raman Spectra and Thermal Stability of Lead Iodate Crystals
Автори K.D. Girase
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-3
Назва Photovoltaic Properties of Poly (3-Hexylthiophene): [6, 6]-Phenyl C61-Butyric Acid 3-Ethylthiophene Thin Films
Автори B.M. Omer
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Темплат як інструмент групової нанотехнології
Автори M.Ю. Барабаш
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Analog and RF Performance Evaluation of Dual Metal Double Gate High-k Stack (DMDG-HKS) MOSFETs
Автори Santosh K. Gupta, S. Baishya
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-8
Назва Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3 / p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару
Автори З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, З.Р. Кудринський, О.С. Литвин
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Optical Properties of Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl) and Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl) / [6,6]-Phenyl C61-butyric Acid 3-ethylthiophene Ester Thin Films
Автори B.M. Omer
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Spectroscopic Characterization of GaAs and AlxGa1 – xAs / AlyGa1 – yAs Quantum Well Heterostructures
Автори Mirgender Kumar, V.P. Singh
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Назва Electron States and Quasienergy Spectrum of the Graphene Exposed to the Electromagnetic Wave
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Modeling Optical and Electronic Properties of Silica Nano-Clusters in Silicon Rich Oxide Films
Автори N.D. Espinosa-Torres, J.F.J. Flores-Gracia, J.A. Luna-López, A. Morales-Sánchez, J.L. Sosa-Sánchez, J.C. Ramírez-García
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва Volatile and Non-Volatile Single Electron Memory
Автори A. Touati , A. Kalboussi 
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-7
Назва Synthesis of Cerium Dioxide High-k Thin Films as a Gate Dielectric in MOS Capacitor
Автори Anil G. Khairnar, Y.S. Mhaisagar, A.M. Mahajan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-3
Назва Characterization of Coated Fe-Doped Zinc Oxide Nanostructures
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, A. Tab
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Назва Electronic and Optical Properties of GaN / AlN Multiple Quantum Wells under Static External Magnetic Field
Автори M. Solaimani, M. Izadifard
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-5
Назва Stress Topology within Silicon Single-Crystal Cantilever Beam
Автори A.P. Kuzmenko, D.I. Timakov, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, L.V.Odnodvorets
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Justification of Visualization Technique of Domain Structure with Raman Scattering
Автори A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.I. Shumakova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-4
Назва Low Temperature Electrical Resistivity Studies in Lead Thin Films
Автори A.W. Manjunath, T. Sankarappa, R. Ramanna, J.S. Ashwajeet, T. Sujatha, P. Sarvanan
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-3
Назва A Comparative Study on the Optical Properties of Multilayer CdSe / CdTe Thin Film with Single Layer CdTe and CdSe Films
Автори M. Melvin David Kumar, Suganthi Devadason
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-3
Назва High Sensitivity Magnetic Sensors Based on Off-diagonal Magnetoimpedance in Amorphous FeCoSiB Wires
Автори N.A. Yudanov, L.V. Panina,, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Magneto-Ellipsometry Investigations of Multilayer Nanofilms of Fe and Co
Автори A.T. Morchenko, L.V. Panina, V.G. Kostishyn, N.A. Yudanov, S.P. Kurochka, A.A. Sergienko, R.D. Piliposyan, N.N. Krupa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Effective Impedance Method for In situ Ellipsometry Analysis of Magnetic Films
Автори L.V. Panina, A.T. Morchenko, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Fundamental Research of Physics of Magnetic Nanodispersed Fluids as Hardware Dampers
Автори V.V. Kovarda
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-2
Назва Method for the Determination of Magnetoelastic and Elastic Constants of Weak Ferromagnets
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, V.I. Zhukova, M.E. Adamova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-3
Назва Features in Formation and Properties of Langmuir-Blodgett Monolayers
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-2
Назва Features of Ion-Electronic Emission from Surface of Semiconductors
Автори A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-3
Назва Colloidal Stability and Thermal Stability of Magnetic Fluids
Автори I.M. Arefyev, T.A. Arefyeva, Yu.B. Kazakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-3
Назва Properties and Characterizations of Powders Produced from Waste Carbides
Автори E.V. Ageeva, E.V. Ageev, A.S. Osminina
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-2
Назва Some Aspects of Phosphorus Diffusion in Germanium in In0,01Ga0,99As / In0,56Ga0,44P / Ge Heterostructures
Автори S.P. Kobeleva, I.M. Anfimov, S.Y. Yurchuk, A.V. Turutin
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-3
Назва Some Abnormal Properties of Water in the Cluster Model
Автори G.A. Melnikov, N.M. Ignatenko, V.G. Melnikov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-2
Назва Atomic Force Analysis of Elastic Deformations of CD
Автори A. Kuzmenko, A. Kuzko, D. Timakov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-2
Назва Synthesis and Identification of Zinc Oxide Nanoparticles as Precursor for Getting Zinc-Based Biologically Active Additives
Автори S.L. Larin, E.Y. Orlov, N.A. Borsch, L.A. Gorbacheva, E.V. Budko, A.A. Khabarov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-2
Назва Physico-Chemical Properties of Nanoparticles Functionalized by Polypyrrole
Автори Yu.A. Mirgorod, V.M. Fedosyuk, N.A. Borsch
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-3
Назва Method of Measurement Isobaric Heat Capacity of the Organic Liquid
Автори Yu.A. Neruchev, V.I. Korotkovskiy
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-3
Назва Mechanisms of Ions Adsorption by Nanodiamonds in Aqueous Suspensions
Автори K.A. Laptinskiy, S.A. Burikov, T.V. Laptinskaya, J.M. Rosenholm, O.A. Shenderova, I.I. Vlasov, T.A. Dolenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Назва Diode Based on Amorphous SiC
Автори V.S. Zakhvalinskii, L.V. Borisenko, A.J. Aleynikov, E.A. Piljuk, I. Goncharov, S.V. Taran
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-3
Назва From the Dynamic Demagnitizing Factor to the Heat Capacity of a Nanodispersed Magnetic Fluid
Автори S.G. Emelyanov, V.M. Polunin, A.O. Tantsyura, A.M. Storozhenko, P.A. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-3
Назва Influence of Brownian Diffusion on Levitation of Bodies in Magnetic Fluid
Автори V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, А. Motsar, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва “The Thermal Wave” in Technology of Crystal Growth from the Melt
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, Yn.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov, L.M. Cherjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-2
Назва Mechanisms of Microwave Absorption in Carbon Compounds from Shungite
Автори S. Emelyanov, A. Kuzmenko, V. Rodionov, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-3
Назва Features of Structure of Magnetron Films Si3N4 and SiC
Автори A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, S.V. Zakhvalinsky, E.A. Pilyuk, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-3
Назва The Structure and Content Peculiarities of Carbon Material Obtained under the Polyacrylonitrile Infra-red Heating
Автори L.V. Kozhitov, N.Ch. V’et, V.V. Kozlov, S.G. Emelyanov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Назва The Study of Anisotropy and Domain Condition of Permalloy Thin Films
Автори A.V. Morozov, V.P. Alekseev, V.A. Naumov, V.V. Morozov,
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-4
Назва Correlation between Phase-Structural State and Magnetic Characteristics of Spin-Valve Systems Based on Fe, Co and Au
Автори M.H. Demydenko, A.P. Kuzmenko, S.I. Protsenko, O.V. Fedchenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-6
Назва Stimulation of Seed Viability by Means of Dispersed Solutions of Copper and Silver Nanoparticles
Автори S.N. Maslobrod, Yu.A. Mirgorod, V.G. Borodina, N.A. Borsch
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-3
Назва Mechanisms of Fractal Formation in Colloidal Carbon-Bearing Natural System
Автори A.P. Kuzmenko, V.V. Chakov, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-3
Назва Fluctuations of the Solitary Bubble at the Separation from the Air Cavity, Compressed by the Magnetic Field in Magnetic Liquid
Автори M.L. Boev, V.M. Polunin, O.V. Lobova, I.A. Shabanova, L.M. Chervjakov, A.N. Ryapolov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Magnetoresistance and Anomalous Hall Effect of InSb Doped with Mn
Автори A.V. Kochura, B.A. Aronzon, M. Alam, A. Lashkul, S.F. Marenkin, M.A. Shakhov, E.P. Kochura, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Назва Statics of Magnetic Fluid Drop with Compound Magnetic Core in a Wedge-Shaped Channel
Автори V. Bashtovoi, S. Klimovich, А. Motsar, A. Reks, P. Ryapolov, A. Storozhenko, I. Shabanova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-4
Назва Magnetic Properties of AIIBIVCV2 Compounds Doped with Mn
Автори A.V. Kochura, S.V. Ivanenko, A. Lashkul, E.P. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, A.P. Kuzmenko, E. Lahderanta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Properties and Technology for Quasi-Composite Blanket Using Natural Reinforcement of the Metal by Strain Affected Areas
Автори A. Kirichek, D. Soloviev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-5
Назва Influence of Mass Transfer Processes on Couette Flow of Magnetic Fluid
Автори V.G. Bashtovoi, S.G. Pogirnitskaya, R. Kuzhir, V.M. Polunin, P.A. Ryapolov, I.A. Shabanova, A.M. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-3
Назва Influence of the Ratio of Metal Composed Nanocomposites Fe-Co / C on Phase Composition
Автори L.V. Kozhitov, A.P. Kuzmenko, S.L. Kozhitov, D.G. Muratov,, V.A. Harseev, V.V. Rodionov, A.V. Popkova, K.E. Matveev, E.V. Yakushko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Назва Nanostructure Changes in Iron-Carbon Alloys as a Result of Impulse Deformation Wave Action
Автори A.V. Kirichek, D.L. Soloviyev
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Practical Simulation of Magnetic Field of Permanent Magnets System to Explore Size of Magnetic Nanoparticles
Автори E. Postnikov, A. Storozhenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва The Synthesis of Metalcarbon Nanocomposite Ni / C on the Basis of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, E.V. Yakushko, S.L. Kozhitov, A.G. Savchenko, I.V. Shchetinin, S.G. Emelyanov, L.M. Chervjakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Size Dependence of the Melting Temperature of Metallic Films: Two Possible Scenarios
Автори V.M. Samsonov, N.Yu. Sdobnyakov, A.G. Bembel, D.N. Sokolov, N.V. Novozhilov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-3
Назва The Control of Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Raman Spectrograms in Conditions of Information Uncertainty with Detection Accuracy
Автори V.M. Emelyanov, T.A. Dobrovolskaya, S.A. Danilova, V.V. Emelyanov, K.V. Butov, E.J. Orlov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Preparation of Emulsion Polymerization from Styrene Vinylpyrrolidone and Studying their Thermal Stability and Electrical Conductivity
Автори Azza Mazrouaa, Abdelfatah Badawi, Nahla Mansour, Mohamed Fathy, Maher Elsabee
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-5
Назва Opportunities of AFM in the Description of Charge Formation from the Nanostructured Electrode at Electroconvection
Автори S.G. Emelyanov, A.E. Kuzko, A.V. Kuzko, A.P. Kuzmenko, D.I. Timakov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-3
Назва Interrelation of Shape and Structure of Domain Walls with Magnetic Inhomogeneities
Автори A.P. Kuzmenko, P.V. Abakumov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-2
Назва Piezoelectric Characteristics of LiNbO3 Thin-film Heterostructures via Piezoresponse Force Microscopy
Автори D.A. Kiselev, S.V. Ksenich, R.N. Zhukov, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, V.V. Shvartsman, D.C. Lupascu, Yu.N. Parkhomenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-3
Назва Formation of Spherical Nanoparticles BaTiO3 by Peroxide Method
Автори A. Kuzmenko, A. Sizov, O. Yacovlev, N. Emelianov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-2
Назва Kinetic Characteristics, Phase and Structural Changes in Electrical Materials and Devices
Автори A. Kuzmenko, E. Grechushnikov, V. Kharseev, M. Dobromyslov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-3
Назва Influence of Electroconvection on Nano- and on Microstructural Relief of the Electrodes Surface
Автори A.I. Zhakin, A.E. Kuzko, A.V. Kuzko, P.V. Abakumov
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-3
Назва Importance of Nanotechnologies in Supply of Sustainable Social Economic Development in Russia
Автори V.V. Kovarda, T.A. Yevglevskaya, A.S. Shevyakin, O.I. Kuznetsova
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-2
Назва Microfluidic Mechanics and Applications: a Review
Автори Sandeep Arya, Saleem Khan, Akhil Vaid, Harneet Kour, Parveen Lehana
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-12
Назва Effect of Annealing on Structural and Optical Properties of Cu Doped In2O3 Thin Films
Автори S. Kaleemulla, N. Madhusudhana Rao, N. Sai Krishna, M. Kuppan, M. Rigana Begam, M. Shobana
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04048-1 - 04048-4
Назва Вплив легування діоксиду титану ніобієм і цирконієм на морфологію поверхні
Автори Л.М. Гуменюк, І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-3
Назва FT-IR, Thermal and Optical Studies of Gel Grown Cobalt Tartrate Crystals
Автори S.J. Nandre, S.J. Shitole, R.R. Ahire
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Назва Optical Properties of MgF2 / MgF2 / Glass and MgF2 / TiO2 / Glass
Автори S. Ghahramani, H. Kangarlau
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04051-1 - 04051-3
Назва Фотопровідність полімерного шару з резазурином натрію при двоквантовому збудженні
Автори Т.М. Сакун
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-5
Назва Grain Size Induced Metal-insulator Transition in La0.7Sr0.3MnO3 Compounds
Автори Hilal Ahmad Reshi, Vilas Shelke
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04053-1 - 04053-3
Назва Modeling of Field Effect Mobility Using Grain Boundaries on Nanocrystalline Silicon Thin-Film Transistor (nc-Si TFT)
Автори Abhishek Mukherjee, Prachi Sharma, Navneet Gupta
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04054-1 - 04054-3
Назва Critical Dependence of Polarization Phenomena on Conductivity in Ferroelectric Polymers
Автори S.N. Fedosov, H. von Seggern
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04056-1 - 04056-9
Назва Моделювання механічно з’єднаного три-перехідного сонячного елементу GaInP / GaAs / Si
Автори О.Б. Гниленко, С.В. Плаксін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-6
Назва Comparison of Atomic Level Simulation Studies of MOSFETs Containing Silica and Lantana Nanooxide Layers
Автори K. Bikshalu, M.V. Manasa, V.S.K. Reddy, P.C.S. Reddy, K. Venkateswara Rao
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-3
Назва Investigating Impact of The Interfacial Debonding on The Mechanical Propertiesof NanoFiber Reinforced Composites
Автори Waleed.K. Ahmed
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04059-1 - 04059-5
Назва Розробка ВЧ іонних джерел для прискорювачів сфокусованих іонних пучків
Автори В.І. Возний, В.І. Мірошниченко, С.М. Мордик, Д.П. Шульга, В.Ю. Сторіжко, В.В. Токмань
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04060-1 - 04060-6
Назва Elastic, Optoelectronic and Thermal Properties of Boron Phosphide
Автори S. Daoud, N. Bioud, L. Belagraa, N. Lebgaa
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04061-1 - 04061-6
Назва Effect of Substrates Types on CO Gas Sensing of SnO2 Thin Film Prepared by Sol-Gel Method
Автори Sumanta Kumar Tripathy, Bhabani Prasad Hota, V. Siva Jahnavy
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-5
Назва Design and Analysis of a High Speed, Power Efficient 8 Bit ALU Based on SOI / SON MOSFET Technology
Автори Subhramita Basak, Anindya Jana, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04062-1 - 04062-5
Назва Спектри екстинкції водних золів наночастинок сріблаяк характеристика їх розміру та полідисперсності
Автори А.Р. Киця, О.В. Решетняк, Л.І. Базиляк, Ю.М. Гринда
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Назва The Structural and Mechanical Properties of Graphene functionalized by Atomic Oxygen
Автори I.K. Petrushenko
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04065-1 - 04065-4
Назва Модель молекулярного перемикача на основі молекули пероксиду водню
Автори А.Г. Малашенко, Т.М. Сакун, П.А. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-4
Назва Термоелектрична ефективність низькотемпературних генераторних матеріалів, можливості її підвищення
Автори А.В. Сімкін, А.В. Бірюков, М.І. Репников, О.М. Іванов
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-6
Назва Синтез і спектри фотолюмінесценції композитних плівок з нанокристалами сульфіду кадмію
Автори Д.В. Корбутяк, С.В. Токарєв, О.М. Шевчук, Г.А. Ільчук, В.С. Токарев, С.І. Будзуляк, А.О. Курик
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-5
Назва Імітаційне моделювання конденсації речовини у нанопосудині з використанням парного потенціалу міжатомної взаємодії
Автори О.О. Гайша, М.В. Ушкац
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-5
Назва Вплив кореляції між модами поляризації на статистичні властивості гаусівського низькоiнтенсивного випромінювання
Автори О.С. Мазманiшвiлi, І.О. Князь
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04068-1 - 04068-5
Назва До питання про ефективність електрон-фононної взаємодії у наноплівках дийодиду свинцю
Автори О.В. Пуганцева, В.М. Крамар
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-3
Назва Вплив термічного окислення на процеси перенесення носіїв заряду в поруватому кремнії
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-4
Назва Структура та механічні властивості фуллериту С60
Автори С.О. Рудченко, А.Т. Пугачов, В.Є. Пуха, В.В. Старіков
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04073-1 - 04073-4
Назва Використання трансформаторного плазмотрона для синтезу нанопорошку кремнію
Автори І.Ю. Тищенко, П.О. Кузема
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-4
Назва Вплив непрямої обмінної взаємодії на феромагнітний резонанс в магнітних наногранульованих плівках
Автори Ю.І. Джежеря, А.Ф. Кравець, І.М. Козак, Є.В. Шипіль, А.М. Погорілий
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-6
Назва The Study of Physical Parameters of Pb Modified Germanate Chalcogenide Glass
Автори Prashant Kumar, Vivek Modgil, Subhash Chand, V.S. Rangra
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04076-1 - 04076-6
Назва Studies on ZnO Nanorods Synthesized by Hydrothermal Method and their Characterization
Автори B.H. Soni, M.P. Deshpande, S.V. Bhatt, N. Garg, S.H. Chaki
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-6
Назва Моделювання атомної структури та розподілу вакансій в іонному провіднику LaxCe1/2 – xLixTiO3
Автори С.А. Калькута
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-6
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Феромагнетизм нанокомпозицій залізо-мідь
Автори С.Л. Рево, Т.Г. Авраменко, Т.В.Волкова, П.О. Галаган, К.О. Іваненко, С.М. Науменко
Випуск Том 5, Рік 2013, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Назва Електропровідність тришарових полікристалічних плівок Co/Ag(Cu)/Fe в умовах взаємодифузії атомів
Автори В.Б. Лобода, В.М. Коломієць, С.М. Хурсенко, Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-5
Назва Magnetoresistive Properties of Quasi Granular Film Alloys FeхPt1 – х at the Low Concentration of Pt Atoms
Автори I.Yu. Protsenko, P.K. Mehta, L.V. Odnodvorets, C.J. Panchal, K.V. Tyschenko, Yu.M. Shabelnyk, N.I. Shumakova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Назва Зародкоутворення золота в електричному полі на поверхні темплату
Автори М.Ю. Барабаш, Е.Л. Мартинчук, Д.О. Гринько, Р.В. Литвин
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-6
Назва Formation of Biphasic State in Vacuum-Arc Coatings Obtained by Evaporation of Ti-Al-Zr-Nb-Y Alloy in the Atmosphere of Nitrogen
Автори V.M. Beresnev, O.V. Sobol, I.N. Toryanik, A.A. Meylekhov, U.S. Nyemchenko, P.V. Turbin, I.V. Yakushchenko, M.O. Lisovenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-3
Назва Нанокомпозитні апатит-біополімерні матеріали та покриття для біомедичного застосування
Автори Л.Ф. Суходуб, Г.О. Яновська, Л.Б. Суходуб, В.М. Кузнецов, О.С. Станіславов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-16
Назва Теорія Ландау в області фазових переходів першого роду
Автори О.Г. Медведовска, Ю.М Лопаткін, Т.О. Федоренко, Г.К. Чепурних
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-8
Назва Effect of Composition on Optical and Thermoelectric Properties of Microstructured p-type (Bi2Te3)x(Sb2Te3)1 – x Alloys
Автори K. Sharma, M. Lal, V.K. Gumber, A. Kumar, N. Chaudary, N. Goyal
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-6
Назва Дослідження кластерної структури води з аналізу температурних залежностей спектрів комбінаційного розсіювання світла
Автори О.О. Ільченко, А.М. Куцик, В.В. Лемешко, В.В. Ніконова, В.В. Обуховський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Natural Dye Extracts of Areca Catechu Nut as dye Sensitizer for Titanium dioxide Based Dye Sensitized Solar Cells
Автори P. Murugakoothan, S. Ananth, P. Vivek, T. Arumanayagam
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-4
Назва The Design of a Low Power MEMS Based Micro-hotplate Device Using a Novel Nickel Alloy for Gas Sensing Applications
Автори Bijoy Kantha, Subir Kumar Sarkar
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Synthesis, Characterization and Density Functional Study of LiMn1.5Ni 0.5O4 Electrode for Lithium ion Battery
Автори M. Aruna Bharathi, K. Venkateswara Rao, M. Sushama
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Назва Simulation Study on the Open-Circuit Voltage of Amorphous Silicon p-i-n Solar Cells Using AMPS-1D
Автори B.M. Omer, F.A. Mohammed, A. Seed Ahmed Mahgoub
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Synthesis and Characterization of Nickel Ferrite: Role of Sintering Temperature on Structural Parameters
Автори S.K. Emdadul Islam, Pankaj Sharma
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-4
Назва Дослідження нанофотонного сенсора з електродом модифікованим напівпровідниковими квантовими точками
Автори O.A. Сушкo, M.M. Рожицький
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-7
Назва Отримання тонких плівок нанокомпозитів на основікарбазолу з газової фази та їх властивості
Автори М.Ю. Барабаш
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва A Planar Interdigital Sensor for Bio-impedance Measurement: Theoretical analysis, Optimization and Simulation
Автори Thanh-Tuan Ngo, Hamidreza Shirzadfar, Djilali Kourtiche, Mustapha Nadi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-7
Назва Вплив розчинника на мікроструктуру Bi2Te3 отриманого мікрохвильовим сольватермальним методом
Автори Р.А. Любушкін, О.Н. Соклакова, М.Н. Япринцев, А.Є. Васильєв, Є.П. Даньшина, О.Н. Іванов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-6
Назва Наноелектроніка: термоелектричні явища в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-9
Назва Аналіз теплопровідності полімерних нанокомпозитів наповниних вуглецевими нанотрубками та технічним вуглецем
Автори Р.В. Дінжос, Н.М. Фіалко, Е.А. Лисенков
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-6
Назва Отримання плівок ZnSe методом гідрохімічного осадження
Автори Д.С. Софронов, О.М. Софронова, О.І. Костенюкова, В.В. Стариков, О.М. Лебединский, П.В. Матейченко, А.С. Опанасюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Про один підхід до блокування голдстоунівської моди сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Назва Трибологічні властивості нанорозмірних систем, що містять вуглецеві поверхні
Автори О.В. Хоменко, М.В. Проданов, К.П. Хоменко, Д.С. Трощенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-12
Назва Ефект аномального збільшення анодного току у діодних структурах
Автори Г.І. Чурюмов, А.І. Екезлі
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-3
Назва Модельна оцінка впливу розмірів, форми та стану поверхні нанокристалів апатиту на відхилення співвідношення Са / Р від стехіометричного значення
Автори С.М. Данильченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-5
Назва Константи електрон-фононної взаємодії для оптичних та міждолинних фононів в n-Ge
Автори С.В. Луньов, О.В. Бурбан
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Назва Сила осциляторів квантових переходів у багатошарових резонансно-тунельних структурах як базових елементах квантових каскадних лазерів та детекторів у поперечному магнітному полі
Автори І.В. Бойко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-6
Назва Анізотропний хімічний реактор з кореляційно-спектроскопічним контролем розмірів на-ночастинок
Автори А.Г. Лазаренко, О.М. Андреєв, А.В. Канаєв, К. Шор
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-4
Назва Автоматизація системи дослідження нелінійних процесів в електровакуумних приладах з відкритими резонансними періодичними структурами
Автори Г.С. Воробйов, А.І. Рубан, В.О. Журба, О.О. Рибалко, Д.Ю. Дорошенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-5
Назва Контрольоване поверхневою кінетикою визрівання Оствальда пласких включень на межі зерен
Автори О.В. Коропов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-7
Назва Вимірювання емітансу пучка іонів електростатичного прискорювача
Автори І.Г. Ігнатьєв, М.І. Захарець, С.В. Колінько, Д.П. Шульга
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-3
Назва Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму
Автори В.І. Мандзюк, Н.І. Нагірна, Р.П. Лісовський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-6
Назва Експериментальне моделювання режимів фокусування електронних пучківу аксіально-симетричних системах
Автори І.В. Барсук, Г.С. Воробйов, О.О. Дрозденко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-8
Назва Класифікація мультикутової та спектральної еліпсометрії для напівпровідникових наноструктур
Автори А.А. Голобородько, М.В. Єпов, Л.Ю. Бобир, Т.В. Родіонова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-5
Назва Surface Morphological Studies of Solar Absorber Layer Cu2ZnSnS4 (CZTS) Thin Films by Non-vacuum Deposition Methods
Автори Chandra Sekhar Kanuru, G.L. Shekar, L. Krishnamurthy, R. Gopal Krishne Urs
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-5
Назва Double Peak Behavior of Resistivity-Temperature Curves in (Nd / Pr)0.67Sr0.33MnO3 Manganites
Автори Bharat Singh, Naresh Kumar, Masroor Ahmad Bhat, Rajneesh Mohan, S. Bhattacharya, N.K. Gaur
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Назва Interaction of Glucose with ZnO Nanoparticles
Автори P.K. Samanta, A.K. Bhunia, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-2
Назва Investigation of CNTFET Performance with Gate Control Coefficient Effect
Автори S.A. Khan, M. Hasan, S.M. Mominuzzaman
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Назва Response of Ag Thick Film Microstripline due to Superstrate Strontium Substituted Bismuth Manganites
Автори S.N. Mathad, R.N. Jadhav, Varsha Phadatare, Vijaya Puri
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-3
Назва Evaluation of Vertical Coherence Length, Twist and Microstrain of GaAs / Si Epilayers Using Modified Williamson-Hall Analysis
Автори Ravi Kumar, Tapas Ganguli, Vijay Chouhan, V.K. Dixit, Puspen Mondal, A.K. Srivastava, C. Mukherjee, T.K. Sharma
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-7
Назва Чисельне моделювання процесів формування електронних пучківу аксіально-симетричних системах
Автори І.В. Барсук, Г.С. Воробйов, Г.О. Пономарьова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-5
Назва Визначення комплексного показника заломлення еталона для вимірювання коефіцієнта відбиття
Автори В.И. Шкалето, Г.И. Копач, Р.В. Зайцев
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-5
Назва Структурні, магнітні та магніторезистивні властивості трикомпонентного плівкового сплаву Ni-Fe-Co
Автори Я.М. Литвиненко, І.М. Пазуха, В.В. Бібик
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Назва До розподілу Вагнера-Венгреновича
Автори Б.В. Іванський, І.І. Панько, М.О. Стасик, С.В. Ярема, І.В. Фесів
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-9
Назва Розробка економічних струмопровідних контактів для газочутливих плівкових шарів диоксиду олова
Автори Г.С. Хрипунов, О.В. Пірогов, В.О. Новіков, Р.В. Зайцев, Л.В. Зайцева, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-5
Назва Отримання шарів AlN при магнетронному розпиленні алюмінію в газовій суміші Ar + N2
Автори Г.С. Корнющенко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-5
Назва Механізм виникнення та нейтралізація залишкової трибоелектрики при скануванні кремнієвим зондом атомно-силового мікроскопу діелектричних поверхонь
Автори М.О. Бондаренко, С.О. Білокінь, В.С. Антонюк, Ю.Ю. Бондаренко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-5
Назва Аналіз елементного складу плівок Cu2ZnSnSe4 методами PIXE та μ-PIXE
Автори А.С. Опанасюк, П.В. Коваль, Д.В. Магілін, А.А. Пономарев, Х. Чеонг
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Міжзеренні межі і електричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3
Автори Д.М. Фреїк, Б.С. Дзундза, Л.Й. Межиловська, І.Б. Гатала, С.І. Мудрий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Спінові хвилі у довільній феромагнітній наносистемі з трансляційною симетрією. Нанотрубка кругового перерізу. Нанотрубка еліптичного перерізу.
Автори В.В. Куліш
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Назва Фазовий склад та магнітні властивості плівкових систем на основі Fe (Co) та Gd (Dy)
Автори С.І. Воробйов, І.В. Чешко, А.М. Чорноус, Х. Ширзадфар, О.В. Шутилєва
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-8
Назва Масив наночастинок золота на напівпровідникових плівках CdS: одержання, морфологія та оптичні властивості
Автори В.В. Кусьнеж, Р.Ю. Петрусь, Г.А. Ільчук, О.І Тузяк, І.Р. Зачек, В.М. Родич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Вплив термічної та радіаційної дій на фазовий склад, структуру й напружено-деформований стан покриттів системи Ti-W-B, осаджених з іонно-атомних потоків
Автори О. А. Шовкопляс, О. В. Соболь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-6
Назва Фазові перетворення і магніторезистивні властивості розбавлених твердих розчинів на основі атомів Fe і Ge
Автори О.В. Власенко, Л.В. Однодворець, Н.І. Шумакова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-4
Назва Чотирьохдзеркальний відкритий резонатор з канавкою на плоскому дзеркалі
Автори О.І. Білоус, В.Г. Дудка, В.К. Корнєєнков, О.М. Сухоручко, А.І. Фісун
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Поля непрямих обмінних взаємодій в магнітних наногранульованих плівках
Автори Ю.І. Джежеря, А.Ф. Кравець, І.М. Козак, А.Я. Вовк, А.М. Погорілий
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-5
Назва Дослідження топографії та атомної структури поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3
Автори П.В. Галій, Т.М. Ненчук, І.Р. Яровець
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Люмінесценція монокристалів бромистого кадмію із додаванням домішки срібла
Автори Н.С. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-3
Назва Вклад магнітного поля вихрових струмів у параметр загасання Гільберта
Автори С.І. Денисов, Т.В. Лютий, Г.В. Бабич, Б.О. Педченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Структурні властивості та елементний склад імплантованих Au+ плівок ZnO:Al, отрима-них золь-гель методом
Автори О.Д. Погребняк, Т.О. Бересток,, А.С. Опанасюк, Y. Takeda, K. Oyoshi, F.F. Komarov, J. Kassi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-5
Назва Аналіз елементного складу та профілів розподілу нітридного наноструктурного покриття на основі TiHfVNbZr високоентропійного сплаву
Автори А.А. Багдасарян, Є. Смирнова, П. Конарски, M. Miśnik, A. Zawada
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Field Profile of Asymmetric Slab Waveguide Structure with LHM Layers
Автори S.A. Taya, Kh.Y. Elwasife
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-5
Назва Experimental Study of Coherent Summation of Radiation from Two Widely Aperture Pulsed
Автори V.E. Rogalin, I.A. Kaplunov, I.K. Babaev, Yu.M. Vaskovsky, M.I. Zhavoronkov, V.M. Ivanov, A.S. Korenev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-3
Назва Hard Alloy Synthesis from Tungsten-containing Electroerosion Powders of Micro- and Nanometric Fractions
Автори E.V. Ageev, A.V. Kirichek, A.Yu. Altuhov, E.V. Ageeva
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Назва Labyrinth Domain Structure in the Models with Long-range Interaction
Автори V.Yu. Kapitan, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Impurity Influence on Nitride LEDs
Автори O.I. Rabinovich, S.A. Legotin, S.I. Didenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-2
Назва Boron-carbon Nanotube Modification Using Alkaline Metal Atoms
Автори S.V. Boroznin, E.V. Boroznina, I.V. Zaporotskova, N.P. Polikarpova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-2
Назва Analyze of Microstructure of Composition Material Al-Si-Fe System
Автори V.A. Andreyachshenko, A.B. Naizabekov, V.V. Bassov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-3
Назва Obtaining New Dental Materials Reinforced with Carbon Nanotubes
Автори I.V. Zaporotskova, L.S. Elbakyan
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-3
Назва Formation of Polymer Films in Organic Photovoltaic Systems
Автори M.N. Orlova, L.I. Kolesnikova, I.V. Schemerov, S.I. Didenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-4
Назва Distribution of Exchange Interaction Fields for 2D and 3D Systems of Spherical Dipoles
Автори A.G. Makarov, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Concentration Transitions on the Crystalline Lattices
Автори N.A. Gorenko, K.V. Nefedev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-3
Назва The Effect of Interface Tension on Forced Oscillations of Elongated Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids
Автори V.I. Drozdova, G.V. Shagrova, M.G. Romanenko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-3
Назва Fractal Properties of Quasicrystalline Penrose Tiling Synthesis
Автори V.V. Yudin, P.L. Titov, S.A. Schegoleva
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Small-scale Vacuum System for Deposition of Multilayer Metallic Films“MVU TM – Magna 3M”
Автори V.V. Odinokov, G.Ya. Pavlov, V.V. Panin, V.P. Raschinsky, A.N. Shpakov, A.V. Shubnikov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-2
Назва Elastic and Caloric Properties of Cluster Systems and Nanoparticles
Автори G.A. Melnikov,  N.M. Ignatenko, V.G. Melnikov, E.N. Cherkasov, O.A. Apalkova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-4
Назва Piezoelectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles with Surfaces Modified by Hydroxyl Groups
Автори N. Emelianov, P. Belov, A. Sizov, O. Yacovlev
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-2
Назва On the Applicability of HF and μ-PCD Methods for Determination of Carrier Recombination Lifetime in the Non-passivated Single-crystal Silicon Samples
Автори I.М. Anfimov, S.P. Kobeleva, I.V. Schemerov, M.N. Orlova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-3
Назва Photosensitive AlGaAs / GaAs Structures Grown by Molecular Beam Epitaxy
Автори M.A. Bazalevsky, G.I. Koltsov, S.I. Didenko, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, V.N. Murashev, I.P. Kazakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-3
Назва Monolithic Silicon Photodetector - Detector of Ionizing Radiation Based on Functional Integrated MOS Structures
Автори S.A. Legotin, V.N. Murashev, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, D.S. Elnikov, A.A. Krasnov, M.A. Bazalevsky, G.I. Koltsov, K.A. Kuzmina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Thermal and Magnetic Field Sensors Based on Injection-coupled Devices
Автори V.N. Murashev, S.A. Legotin, P.A. Ivshin, K.I. Tapero, O.I. Rabinovich, D. Elnikov, A.A. Krasnov, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва 3D-Self-Assemblage and Self-Organization on Natural Colloidal Microinclusions in Mineral Sediments
Автори A.P. Kuzmenko, Chan Nyein Aung, V.V. Rodionov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Small Angle X-ray Scattering in Thin Iron Films
Автори A.S. Chekadanov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chevyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-3
Назва Synthesis of the Carbon Nanomaterials Based on Renewable Bioresources
Автори N.A. Chan, V.V. Chakov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov,L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва The Synthesis of Nanodispersed Magnetite Using Electrochemical Method
Автори S.Z. Kalaeva, N.S. Yamanina, V.M. Makarov, I.N. Zaharova, A.M. Shipilin, A.N. Solovyova, M.E. Terzi
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-2
Назва Вплив термічного фактора на фазово-структурні й субструктурні станиіонно-плазмових покриттів квазібінарної системи TiC-WC
Автори О.В. Соболь, О.А. Шовкопляс
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03071-1 - 03071-4
Назва Production of Quasicomposite Surface Layer of a Metal Material by Shock Wave Strain Hardening
Автори A.V. Kirichek, D.L. Soloviev, A.Y. Altukhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03070-1 - 03070-4
Назва Deformation Wave Hardening of Metallic Materials
Автори A.V. Kirichek, D.L. Solov’ev, A.Yu. Altuhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03069-1 - 03069-4
Назва Evaluation of Silver and Gold Nanoparticles on Polyester Fibers by Fluorescent Polarization Raman Spectra
Автори V.M. Emelyanov, T.A. Dobrovolskaya, I.A. Avilova, S.A. Danilova, V.V. Emelyanov, K.V. Butov, E.J. Orlov, A.S. Eskov, N.Y. Eskova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03068-1 - 03068-5
Назва Plasmon Resonance in A-С : Н Films Modified with Platinum Nanoclusters
Автори O. Prikhodko, N. Manabaev, N. Guseinov, S. Maksimova, E. Muhametkarimov, S. Mikhailova, E. Daineko
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03067-1 - 03067-3
Назва On Properties of Magneto-dielectric Composites in the Effective Medium Approximation
Автори A.T. Morchenko, L.V. Panina, S.V. Podgornaya, V.G. Kostishyn, P.A. Ryapolov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03073-1 - 03073-6
Назва Hardening of Structural Steel by Pulsed Plasma Treatment
Автори A.M. Zhukeshov, A.T. Gabdullina, A.U. Amrenova, S.A. Ibraimova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03066-1 - 03066-3
Назва Prospects for Use of Electrohydrodynamic Dispersion of Charged Meniscus and Jets in the Development and Creation of New Materials and Processes
Автори A.I. Zhakin, А.Е. Kuz’ko, P.А. Belov, N.А. Emelianov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03065-1 - 03065-2
Назва Characterization of Bulk Nanostructural Bi2Te3-based Material Prepared by Microwave-solvothermal Synthesis and Hot Isostatic Pressure
Автори O.N. Ivanov, R.A. Lyubushkin, O.N. Soklakova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03064-1 - 03064-5
Назва Thermoelectric Properties of Compacted Micro- and Nanodisperse Graphite Materials
Автори I.M. Golev, V.N. Sanin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03063-1 - 03063-2
Назва Features of Electronic Emission from Surface of Dielectric Thin-film Materials with Ion-beam Etching
Автори A. Kurochka, A. Sergienko, S. Kurochka, V. Kolybelkin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-3
Назва RF Magnetron Sputtering of Silicon Carbide and Silicon Nitride Films for Solar Cells
Автори V.S. Zakhvalinskii, E.A. Piljuk, I.Yu. Goncharov, V.G. Rodriges, A.P. Kuzmenko, S.V. Taran, P.A. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03062-1 - 03062-3
Назва Structural, Dimensional and Thermoelectric Properties of Melt Spun p-Bi0,5Sb1,5Te3
Автори A.A. Melnikov, V.G. Kostishin, S.A. Kichik, V.V. Alenkov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03061-1 - 03061-4
Назва Separation Process of Polydisperse Particles in the Plasma of Radio-frequency Discharge
Автори D.G. Batryshev, T.S. Ramazanov, M.K. Dosbolayev, M.T. Gabdullin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-3
Назва Determination of Polydispersity of Magnetics Colloidal Nanopaticles by Optical Methods: Birefringence and Light Scattering Experiments
Автори C.V. Yerin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-3
Назва Theoretical Studies of the Structure of the Metal-carbon Composites on the Base of Acryle-nitrile Nanopolimer
Автори I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kojitov, O.A. Davletova, A.V. Popkova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Назва Lanthanum-Gallium Tantalate Crystals and their Electrophysical Characterization
Автори A.P. Kozlova , N.S. Kozlova, I.M. Anfimov, D.A. Kiselev, A.S. Bykov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-4
Назва Temperature and Concentration Effects of Aqueous Solution of Sodium Octanoate on Micelle Formation Measured by Small angle X-ray Scattering
Автори A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, U.A. Mirgorod, T.A. Dolenko, S.A. Burikov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-3
Назва Structural Organization in the System of Magnetized Aggregates in Elliptically Polarized Rotating Magnetic Field
Автори Yu.I. Dikansky, D.V. Gladkikh, A.A. Kolesnikova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва Influence of Magnetic Pulseprocessing on Oxide Materials Physics and Mechanical Properties
Автори M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, A.V. Smagina, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03060-1 - 03060-5
Назва Influence of Electroconductive Additives in the Positive Electrode Material on Morphology, Structure and Characteristics of the Lead-acid Batteries
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-4
Назва Technology for Producing Carbon Nanotubes on the Laboratory Setting for Students
Автори P.A. Nesterenkov, A.G. Nesterenkov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-3
Назва Microstructural Barrier-locking Formation Mechanism of Dispersed Current-forming Components of Current Power Supply
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-3
Назва Liquid-Liquid Polymorphous Transition VS. Micelle Formation of Surfactants
Автори Yu.A. Mirgorod
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03059-1 - 03059-2
Назва Production of Copper Electroerosion Nanopowders from Wastes in Kerosene Medium
Автори E.V. Ageevа, E.V. Ageev, N.M. Horyakova, V.S. Malukhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-3
Назва The Development of the Effective Way of Chromium-containing Wastewater Treatment by Means of Modified Sorbents
Автори A.K. Adryshev, G.K. Daumova, A.A. Hayrullina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-2
Назва Influence of Structural Features and Physico-chemical Properties of Metal-carbon Nanocomposites with Ferromagnetic Metal Inclusions on Microwave Radiation
Автори L. Kozhitov, A. Kuzmenko, D. Muratov, V. Rodionov, A. Popkova, E. Yakushko, M. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Study of Capacitive and Electrical Conductivity Characteristics of the System «Nanostructured Electrodes - Dielectric Liquid»
Автори S.G. Emelyanov, A.E. Kuz'ko, A.V. Kuz'ko, P.A. Ryapolov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03058-1 - 03058-4
Назва Induction of Polymerization of the Surface Nanostructures of the Electrodes by Electric Field
Автори S.G. Еmelyanov, A.E. Kuz'ko, A.V. Kuz'ko, A.P. Kuzmenko, P.A. Belov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03057-1 - 03057-3
Назва Revisiting the Provision of Nanoscale Precision of Cutting on the Basis of Dynamic Characteristics Modeling of Processing Equipment
Автори A.G. Ivakhnenko, E.O. Ivakhnenko, A.Yu. Altukhov, V.V. Kuts
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-4
Назва The Use of GPUs for Solving the Computed Tomography Problem
Автори A.E. Kovtanyuk
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-4
Назва Features of the Rotational Kinetic of Magnetic Fluid Nanoparticles
Автори A.M. Storozhenko, P.A. Ryapolov, A.O. Tantsyura, V.M. Polunin, I.M. Aref'ev, T.A. Aref'eva, Yu.B. Kazakov, Yu.A. Neruchev, V.I. Korotkovskii
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-4
Назва Crystal Growth Mechanism in" Synthesis-solute-diffusion" Method in Ultrasonic Field
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Catalytic Synthesis Lactobionic Acid
Автори V.G. Borodina, Y.A. Mirgorod
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-2
Назва Stability of Magnetic Fluids in Magnetic Fields
Автори I.M. Arefyev, T.A. Arefyeva
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03055-1 - 03055-2
Назва Defragmentation, Thermocapillary Extraction and Agglomeration of Ultradispersed Inclusions of Noble Metals in Laser Processing
Автори A.P. Kuzmenko, N.A. Leonenko, I.V. Khrapov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-2
Назва Dynamics of Domain Walls in Iron Borate and Yttrium Orthoferrite in Alternating and Constant Magnetic Fields
Автори M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.V. Kaminsky, O.Yu. Komina, A.P. Kuzmenko, Yu.I. Shcherbakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-2
Назва Studing Tungsten-containing Electroerosion Powders and Alloys Synthesized from Them
Автори E.V. Ageev, E.V. Ageeva, V.Yu. Karpenko, A.S. Osminina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03049-1 - 03049-3
Назва Tunnel Effect in Widezone Crystals with Proton Conductivity
Автори V.M. Timokhin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-3
Назва Thermodynamic Analysis of Equilibrium Condition of Carbon-containing Atmospheres in Nanosized Carbide Structures Formation
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-2
Назва Effect of Bias Fields on off-Diagonal Magnetoimpedance (MI) Sensor Performance
Автори N.A. Yudanov, A.A. Rudyonok, L.V. Panina, A.V. Kolesnikov, A.T. Morchenko, V.G. Kostishyn
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-4
Назва The Modified Fibrous Material on the Basis of Polyethyleneterephthalate and Metal / Carbon Nanostructures
Автори Yu.M. Vasilchenko, M.Yu. Vasilchenko, V.A. Bazhenov, K.P. Shirobokov, M.N. Strelkov, A.V. Perevoshchikova, M.M. Kazantsev, S.A. Chevychelov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-2
Назва Morphological Features of Gallium Arsenide Crystals Grown at Low-frequency Influences to the Crystallization Front
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, L.V. Kozhitov, Yu.N. Parkhomenko, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-4
Назва Gallium Arsenide Czokhralski Crystal Growth with High Oscillatory Influences
Автори V.G. Kosushkin, S.L. Kozhitov, S.G. Emelyanov, Yu.N. Parkhomenko, L.V. Kozhitov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-2
Назва Localized Electrospark Impacts on Thin Metal Films
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuz'ko, D.I. Timakov, L.I. Roslyakova, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-3
Назва The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites NiCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, S.G. Emelyanov, V.G. Kostishin, E.V. Yakushko, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, E.P. Mosyakina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-3
Назва Features of Formation of the Nanoparticles of Alloys in Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C and NiCo / C on Based Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, A.V. Popkova, E.V. Yakushko, L.M. Chervjakov,
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва The Structure and Magnetic Properties Metal-carbon Nanocomposites FeCo / C on Based of Polyacrylonitrile
Автори L.V. Kozhitov, D.G. Muratov, V.G. Kostishin, A.G. Savchenko, I.V. Schetinin, V.A. Tarala, A.V. Popkova, L.M. Chervjakov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Microwave Properties of Carbon Nanotubes Grown by Pyrolysis of Ethanol on Nickel Catalyst
Автори V.V. Rodionov, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-2
Назва Physics of Hermetic Sealing of Large Portion of Gas Using Magnetic Fluid Membrane
Автори V.M. Polunin, L.M. Chervyakov, I.A. Schabanova, P.A. Ryapolov, Myo Min Tang, O.V. Lobova, V.М. Paukov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03074-1 - 03074-3
Назва On Influence of Magnetic Fields and Excitation Conditions on the Magnetization Distribution in Microwire Magnetoimpedance Element
Автори A.T. Morchenko, L.V. Panina, V.G. Kostishyn
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03075-1 - 03075-5
Назва Restriction of Helmholtz Model
Автори V.M. Polunin, S.G. Emelyanov, I.A. Schabanova, P.A. Ryapolov, Myo Min Tan, G.V. Karpova, T.I. Aksenova
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03072-1 - 03072-4
Назва
Автори
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-1
Назва Вплив полімерних покриттів на час життя носіїв в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л.П. Стебленко, А.О. Подолян, О.О. Коротченков, Л.М. Ященко, C.М. Науменко, Д.В. Калініченко, Ю.Л. Кобзар, А.М. Курилюк, В.М. Кравченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Effect of High-frequency Laser Radiation on the Graphene Current-voltage Characteristic
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, O.S. Nikitina
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Sensing Properties of Gas Sensor Based on Adsorption of NO2 with Defect, Pristine, Fe and Si-MoS2 Layer
Автори S.R. Shakil, S.A. Khan
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-3
Назва Improvement of Front Side Contact by Light Induced Plating of c-Si Solar Cell
Автори S. Maity, S. Dey, C.T. Bhunia, H. Saha
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Назва Раманівське розсіювання світла другого і третього порядку в об'ємних та вкраплених у скло нанометричних кристалах CdS1 – xSex
Автори В.В. Лопушанський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-5
Назва Influence of Electron Irradiation on Optical Properties of ZnSe Thin Films
Автори P. Raghu, C.S. Naveen, K. Mrudula, Sanjeev Ganesh, J. Shailaja, H.M. Mahesh
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Synthesis and Investigation of Nanoscale Structured Magnetic A II(3)BV(2):Mg Films
Автори A.V. Kochura, S.F. Marenkin, I.V. Fedorchenko, P.V. Abakumov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-3
Назва Volatile Organic Compounds are Ghosts for Organic Solar Cells
Автори Prakash R. Somani, Savita P. Somani, Masayoshi Umeno
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-2
Назва Tribotechnical Properties of the Coatings (Ti-Zr-Nb)N
Автори V.M. Beresnev, S.S. Grankin, S.Yu. Novikov, U.S. Nyemchenko, O.V. Sobol’, P.V. Turbin
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-5
Назва Peculiarities of Betavoltaic Battery Based on Si
Автори V.N. Murashev, V.N. Mordkovich, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, A.A. Krasnov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-2
Назва Using a Bias Potential in a Constant and Pulse Modes for Structural Engineering Vacuum Arc Nanocrystalline Coatings of Zirconium Nitride
Автори O.V. Sobol', A.A. Andreev, V.A. Stolbovoy, V.F. Gorban, N.V. Pinchuk, A.A. Meylekhov
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Назва Формування нанокристалічного гідроксиапатиту в присутності деяких амінокислот
Автори О.В. Калінкевич, С.М. Данильченко, О.М. Калінкевич, В.М. Кузнецов, Цз.Цз. Люй, Цз. Шан, Ш.Ж. Ян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Chemical Synthesis and Optical Properties of ZnO Nanoparticles
Автори P.K. Samanta, A. Saha, T. Kamilya
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-2
Назва Дослідження елементного й структурно-фазового складу багатошарових наноструктурних покриттів TiN/MoN, їх фізико-механічні властивості
Автори Б.О. Постольний, П. Конарський, Ф.Ф. Комаров, О.В,  Соболь, О.В. Кириченко, Д.С. Шевчук
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Назва Размерный эффект в температурной зависимости удельного сопротивления металлических пленок
Автори Л.В. Однодворець
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-5
Назва Мультифрактальне дослідження мікрогеометрії поверхні (Ti-Hf-Zr-V-Nb)N нітридних покриттів
Автори О.Д. Погребняк, В.М. Борисюк, А.А. Багдасарян, О.В. Максакова, К.В. Смирнова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-4
Назва Модифікація зонної структури деформованих квантових дротів InP
Автори В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, А.О. Подолян
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-3
Назва Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді
Автори Я.П. Салій, І.І. Чав’як, І.С. Биліна, Д.М. Фреїк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Фізико-хімічні умови процесу модифікування поверхні сталей ванадієм, вуглецем та азотом
Автори Н.А. Харченко, В.Г. Хижняк, Т.П. Говорун, А.І. Дегула
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-6
Назва Електричні і фотоелектричні властивості поруватого кремнію, модифікованого наночастинками кобальту
Автори І.Б. Оленич
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-4
Назва Отримання та деякі особливості окислення наносистем Zn
Автори В.М. Латишев, А.С. Корнющенко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Назва Електроопір та магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, А.В. Тугай
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-5
Назва Зіткнення повільних атомів з краєм двовимірної гексагональної структури
Автори А.С. Долгов, М.С. Чередніченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Визначення твердофазної розчинності компонентів в плівковій системі Ag-Ge
Автори О.О. Мінєнков, С.І. Богатиренко, О.П. Кришталь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-4
Назва Моделювання вихідних параметрів кремнієвих фотоперетворювачів з базовими кристалами і-типу провідності
Автори М.В. Кіріченко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-5
Назва Вплив спін-орбітальної взаємодії на магніто-оптичні спектри InSb квантових точок
Автори О.С. Баужа
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-6
Назва Електретний стан та радіаційне поглинання полівінілхлоридних металонанокомпозитів
Автори В.В. Крівцов, Є.В. Малиновський
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-4
Назва Управління морфологією і властивостями наноструктур цинк оксиду, які виготовляються методом імпульсного електрохімічного осадження
Автори Н.П. Клочко, Г.С. Хрипунов, Ю.О. Мягченко, Є.Є. Мельничук, В.Р. Копач, К.С. Клєпікова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-8
Назва Effect of Metal on Characteristics of MPc Organic Diodes
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, C.E. Benouis
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-3
Назва Структурні, механічні і оптичні властивості плазмохімічних Si-C-N плівок
Автори А.О. Козак, В.І. Іващенко, О.К. Порада, Л.А. Іващенко, Т.В. Томіла
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-5
Назва Вплив термохімічної обробки вуглецевих матеріалів на їх електрохімічні властивості
Автори Б.И. Рачий, Б.К. Остафийчук, И.М. Будзуляк, В.М. Ващинский, Р.П. Лисовский, В.И. Мандзюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-6
Назва Оптичні та рекомбінаційні втрати у тонкоплівкових сонячних елементах на основні гетеропереходів n-ZnS(n-CdS) / p-CdTe із струмознімальними контактами ITO та ZnO
Автори О.А. Доброжан, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-8
Назва Температурні зміни енергії електрона в наноплівках AlxGa1 – xAs / GaAs / AlxGa1 – xAs різної товщини та складу бар’єрного матеріалу
Автори Д.В. Кондрюк, В.М. Крамар
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-3
Назва Формуванні і оптичні властивості наночастинок Ag в тетраборатних склах CaB4O7-Ag2O і CaB4O7-Gd2O3-Ag2O
Автори В.Т. Адамів, Я.В. Бурак, Р.В. Гамерник, Р.М. Дутка, І.М. Теслюк
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-7
Назва Наночастинки хітозану, модифіковані іонами металів
Автори Л.Б. Суходуб
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-6
Назва Плащ невидимості з використанням несингулярної координатної трансформації
Автори В.І. В’юник, А.О. Звягінцев
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-5
Назва Узагальнення моделі «подовжуваний-неподовжуваниймертвий час» на випадок довільної фази реєстрації імпульсів
Автори А.Г. Хачатрян, А.Н. Бугай
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-7
Назва Дослідження електричних властивостей InSe інтеркальованого кобальтом
Автори З.Д. Ковалюк, В.В. Шевчик, В.Б. Боледзюк, В.В. Нетяга
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-5
Назва Структурні та субструктурні особливості апатит-біополімерних композитів: порівняння даних рентгенівської дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії з електронною дифракцією
Автори В.М. Кузнецов, Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-6
Назва Дослідження температурних характеристик твердого тіла на мікрорівні за допомогою методу структурних одиниць
Автори О.О. Мочалов, О.О. Гайша, К.Д. Евфімко
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-4
Назва Квантові властивості Блохівської точки – нанорозмірного солітону в феромагнетиках
Автори М.Ю. Барабаш
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-5
Назва Спінтроніка в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-16
Назва Магніторезистивні та магнітоопричні властивості фрагментів спін-вентильних структур на основі впорядкованих масивів наночастинок Fe3O4
Автори М.Г. Демиденко, Д.М. Костюк, С.І. Проценко, Н.І. Шумакова
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-4
Назва Низькорозмірні структури GaN
Автори А.Ф. Дяденчук, В.В. Кідалов
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-3
Назва Процеси накопичення заряду в електрохімічних системах, сформованих на основі лазерно-опроміненого композиту TiO2/C
Автори І.М. Будзуляк, Р.В. Ільницький, О.В. Морушко, Б.І. Рачій, О.М. Хемій, Л.О. Шийко, Л.С. Яблонь
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-4
Назва Особливості спектральної інтенсивності розсіяного світла поблизу точки фазового переходу в кристалах ніобата барію-натрію
Автори С.Д. Точилін
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-3
Назва Simulation of Tunnel Junction in Cascade Solar Cell (GaAs/Ge) Using AMPS-1D
Автори Benmoussa Dennai, H. Ben Slimane, A. Helmaoui
Випуск Том 6, Рік 2014, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-3
Назва Effect of Electron Beam Irradiation on Structural, Electrical and Thermo-electric Power of La0.8Sr0.2MnO3
Автори Ashok Rao, J. Benedict Christopher, Ganesh Sanjeev, G.S. Okram
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Projected Range, Straggling and Sputtering Yield of the Ion-Impingement of Inert Gases in Group IV, InP and GaAs Semiconductors
Автори J.D. Femi-Oyetoro, O.E. Oyewande
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-6
Назва Confined Energy State Based Hypothetical Observations about Device Parameters of AlGaN / GaN HEMT
Автори Palash Das, Dhrubes Biswas
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-3
Назва Linewidth of Cyclotron Absorption in Band-Gap Graphene: Relaxation Time Approximation vs. Monte Carlo Method
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Назва Deposition of Cadmium Sulphide Thin Films by Photochemical Deposition and Characterization
Автори H.L. Pushpalatha, R. Ganesha
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-3
Назва Silicon Photodetectors Matrix Coordinate Bipolar Functionally Integrated Structures
Автори V.N. Murashev, S.A. Legotin, D.S. El’nikov, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-3
Назва Two Approaches in Computer Simulation of the MFM-images
Автори E.A. Mozharova, K.V. Nefedev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-3
Назва Modeling of Etching Nano-surfaces of Indium Phosphide
Автори S.L. Khrypko, V.V. Kidalov, E.V. Kolominska
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-3
Назва Analysis of Voltage Transfer Characteristics of Nano-scale SOI CMOS Inverter with Variable Channel Length and Doping Concentration
Автори A. Daniyel Raj, C. Rajarajachozhan, Sanjoy Deb
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-4
Назва Structural and Mechanical Properties of Fluorinated SWCNTs: a DFT Study
Автори I.K. Petrushenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-4
Назва Investigation of the Irradiation Influence with High-energy Electronson the Electrical Parameters of the IGBT-transistors
Автори V.N. Murashev, M.P. Konovalov, S.A. Legotin, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, A.A. Krasnov, K.A. Кuzmina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-3
Назва Charge States of Bare Silicon Clusters up to Si8 by Non-Conventional Tight-Binding Method
Автори A.P. Mukhtarov, A.B. Normurodov, N.T. Sulaymonov, F.T. Umarova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-7
Назва Film Growth Based on an Organic Basis for Photovoltaic p-Cells
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, V.A. Kolesnikov, A.V. Desyatov, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Назва Плівки сульфіду олова, отримані сульфурізацією прекурсорів з електроосадженного олова
Автори Н.П. Клочко, О.В. Момотенко, В.М. Любов, Н.Д. Волкова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, М.В. Кириченко, Р.В. Зайцев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-9
Назва Негативний фотодіелектричний ефект у структурах плівка фулерену-плівка сегнетоелектричного рідкого кристалу
Автори О.Ф. Шевчук, О.В. Ковальчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Вплив нанорозмірного прошарку оксиду олова на ефективність фотоелектричних процесів у плівкових сонячних елементах на основі телуриду кадмію
Автори Г.С. Хрипунов, О.В. Пирогов, Д.А. Кудій, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова, В.О. Геворкян, , П.П. Гладишев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-6
Назва Теоретичне дослідження енергетичних характеристик штучного рецептора на меламін у предполімерізаціонной фазі
Автори K.M. Mузика
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-5
Назва Нанокомпозити на основі полібутилентерефталату, синтезованого з циклічних олігомерів бутилентерефталату та мультистінних вуглецевих нанотрубок
Автори Л.В. Бардаш, О.М. Файнлейб, О.П. Григор’єва, Ж. Буато
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Назва Електрохімічні властивості гібридних суперконденсаторів, сформованих на основі нанорозмірної шпінелі LiMn1.5Fe0.5O4
Автори Т.Я. Бойчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-4
Назва Спінові хвилі у феромагнітній плівці з періодичною системою антиточок
Автори В.В. Куліш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Назва Використання поруватих з'єднань А3В5 для обкладинок суперконденсатора
Автори А.Ф. Дяденчук, В.В. Кідалов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-4
Назва Плівкові композиційні матеріали на основі гідроксилапатиту і полівінілового спирту
Автори О.Н. Мусская, А.И. Кулак, В.К. Крутько, С.А. Уласевич, Л.А. Лесникович, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Синтез та вивчення властивостей наноферитів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-9
Назва Морфологія острівцевих систем, що формуються при плавленні суцільних плівок Bi на Ge та SiO2 підкладках
Автори О.П. Кришталь, О.О. Мінєнков, С.С. Джус
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-4
Назва Діагностика реконструкції поверхні золота методами багатокутові еліпсометрії
Автори А.О. Голобородько, O.В. Крилов, Л.Й. Робур
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-6
Назва Закономірності формування структури покриттів CrN, отриманих вакуумно-дуговим випаровуванням в атмосфері азоту
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, В.А. Столбовой, Н.В. Пінчук, А.А. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-4
Назва Феромагнетизм при кімнатній температурі в шаруватих напівпровідникових кристалах InTe, інтеркальованих кобальтом
Автори В.Б. Боледзюк, З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, А.Д. Шевченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-5
Назва Вплив гідротермальної обробки на фазовий склад діоксиду титану, отриманого методом гідролізу Ti(OC4H9)4
Автори М.Г. Мізілевська, В.О. Коцюбинський, О.Х. Тадеуш
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-5
Назва Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx
Автори В.В. Курилюк, О.А. Коротченков, З.Ф. Цибрий, А.С. Николенко, В.В. Стрельчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-5
Назва FLUX – програмний пакет для обчислення характеристик синхротронного випромінювання
Автори П.І. Гладких, І.А. Князь, О.С. Мазманішвілі, О.О. Щербаков,
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-6
Назва Ріст нанокристалів золота у суміші первинних спиртів
Автори Т.І. Бородінова, В.І. Сапсай, В.Р. Романюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-10
Назва Вплив лазерного відпалювання на морфологію поверхні та оптичні характеристики нанокремнієвих плівок
Автори Т.В. Родіонова, А.С. Сутягіна, А.Г. Гуменюк, Л.Й. Робур
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-5
Назва Структурна інженерія багатошарової системи TiN / CrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01034-1 - 01034-6
Назва Особливості кінетики спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, які використовуються в сонячній енергетиці, обумовлені дією слабкого стаціонарного магнітного поля
Автори Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Назва Віріальні коефіцієнти для термодинамічних систем з псевдопотенціалом Хіла
Автори А.М. Жорова, Л.Г. Козлова, І.О. Муленко, А.Л. Хомкін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-6
Назва Розробка фізичних основ ємнісного акустичного методу дефектоскопії металів
Автори Б.М. Горкунов, І.В. Тюпа, Л.В. Зайцева, Г.С. Хрипунов, Р.В. Зайцев, А.Л. Хрипунова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-5
Назва Вплив зовнішньої періодичної дії на кінетику фрагментації металівпри інтенсивній пластичній деформації
Автори О.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Д.В. Бойко, М.В. Захаров
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-11
Назва Вплив іонної імплатнації Au– на мікроструктуру аморфно-нанокристалічного AlN-TiB2-TiSi2
Автори К.В. Смирнова, А.А. Дем’яненко, К.А. Дядюра, А.С. Радько, А.В. Пшик, О.В. Кузовлєв, Х. Амекура, К. Ойоши, Й. Такеда
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Назва Триботехнічні характеристики багатоелементних покриттів на основі нітридів Ti, Zr, Cr, Nb, Si, отриманих за допомогою вакуумно-дугових методів осадження
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, О.В. Соболь, С.С. Гранкин, Е.М. Тулибеев, А. Радько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-5
Назва Вплив розмірів наповнювача на перколяційну поведінку системи поліетиленгліколь / вуглецеві нанотрубки
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, Ю.В. Яковлев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Окислення цирконію після опромінення іонами аргону
Автори С.М. Дуванов, В.А. Батурін, А.Ю. Карпенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-4
Назва Deformed Quantum Energy Spectra with Mixed Harmonic Potential for Nonrelativistic Schrödinger Equation
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-6
Назва AC Impedance Analysis of the Al/ZnO/p-Si/Al Schottky Diode: C-V Plots and Extraction of Parameters
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak, H. Mokhtari, T. Kiliçoglu
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Назва Surface Potential and Threshold Voltage Model of Fully Depleted Narrow Channel SOI MOSFET Using Analytical Solution of 3D Poisson’s Equation
Автори Prashant Mani, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-5
Назва Overview of Nanotechnology in Road Engineering
Автори Arpit Singh, Dr. Sangita, Arpan Singh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Назва Вплив типу розподілу міжатомних відстаней на функцію радіального розподілу аморфних речовин
Автори Г.М. Іваницька, В.С. Ковтуненко, М.М. Рябощук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-5
Назва Design and Modeling of an Integrated Inductor in a Buck Converter DC-DC
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey, M. Derkaoui
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-6
Назва Conduction Mechanisms in Polypyrrole-Copper Nanocomposites
Автори K. Praveenkumar, T. Sankarappa, J.S. Ashwajeet, R. Ramanna, T. Sujatha, Jyoti Kattimani, G. Chandraprabha
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02043-1 - 02043-4
Назва Вплив високовольтного імпульсного потенціалу, що подається на підкладку, на фазовий склад і структуру вакуумно-дугових покриттів TiN
Автори О.В. Соболь, Н.В. Пінчук, A.A. Aндреев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-5
Назва Адгезійна міцність багатоелементних покриттів системи (TiNbCrZrSi)N
Автори У.С. Нємченко, В.Ю. Новіков, С.С. Гранкін, В.В. Ганенко, М.Ю. Арсеенко, О.В. Соболь, О.П. Ткач, М.Г. Ковальова, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-5
Назва Optimization of Band Gap and Thickness for the Development of Efficient n-i-p+ Solar Cell
Автори A. Belfar, B. Amiri, H. Aït-kaci
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-7
Назва Вплив іонів Ce3 + на інфрачервоне випромінювання Ca3Sc2Si3O12, легованого іонами Eu2 +
Автори В.П. Доценко, І.В. Березовська, І.В. Затовський, C.С. Смола, Н.П. Єфрюшина
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-5
Назва Отримання плівок карбіду кремнію методом магнетронного розпилення складового вуглець-кремнієвої мішені
Автори В.І. Перекрестов, Г.С. Корнющенко, І.В. Загайко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-5
Назва Slab Waveguide Sensor with Left-handed Material Core Layer for Detection an Adlayer Thickness and Index
Автори Hani M. Kullab, Ibrahim M. Qadoura, Sofyan A. Taya
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-6
Назва Вплив експериментального зневоднення організму на структурні характеристики мінералу губчастої кісткової тканини
Автори Є.В. Гусак, С.М. Данильченко, В.М. Кузнецов, О.В. Гордієнко, М.В. Погорєлов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-5
Назва Моделювання робочих характеристик сонячного елементу зі структурою p+-CuO / p-ZnTe / n-CdSe / n-MoSe2 / Mo
Автори А.С. Опанасюк, М.М. Іващенко, І.П. Бурик, В.А. Мороз
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-5
Назва Напівпровідникові наноматеріали і нанокристали
Автори Н.В. Стецик, В.Г. Антонюк, М.М. Рудка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-12
Назва Вплив потенціалу зміщення на фазовий склад, структуру, субструктуру і механічні характеристики багатошарової системи TiN / ZrN, отриманої вакуумно-дуговим випаровуванням
Автори О.В. Соболь, А.О. Андреев, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Н.В. Пінчук, А.О. Мейлехов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Формування багатокомпонентних захисних покриттів на нікелі: структура, фазоутворення, фізико-хімічні властивості
Автори В.Г. Хижняк, О.Е. Дацюк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, Г.А. Голубовська, Н.І. Шумакова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-7
Назва Внутрішній розмірний ефект у полікристалічних плівках легкоплавких металів
Автори С.І. Петрушенко, С.В. Дукаров, В.М. Сухов, І.Г. Чурилов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-6
Назва Вплив температури відновлення оксида графена на низькотемпературну сорбцію водню
Автори О.В. Долбин, В.Б. Єсельсон, В.Г. Гаврилко, В.Г. Манжелій, М.А. Вінніков, Р.М. Баснукаєва, М.В. Хлистюк, W.K. Maser, Ana Benito
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-4
Назва Порівняння способів одержання сферичних наночастинок магнетитув полісахаридних оболонках
Автори О.С. Станіславов, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, Л.Б. Суходуб, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Fe-doped SnO2: A Quantum-chemical Approach
Автори A. Stashans, P. Puchaicela
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-3
Назва Дослідження польових та температурних залежностей опору нанокарбонів, модифікованих нікелем та кобальтом
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, В.Я. Ткачук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-6
Назва Наноелектроніка: ефект Хола і вимірювання електрохімічних потенціалів в концепції «знизу-вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-15
Назва Електрохімічні властивості легованих азотом наноструктурних алмазних покриттів, що синтезовані в плазмі тліючого розряду постійного струму
Автори С.Ф. Дуднік, К.І. Кошовий, В.Є. Стрельницький, Ю.Т. Жолудов, М.М. Рожицький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Текстурування кремнієвої підкладки нанопорами та нанонитками Si для антивідбивних поверхонь сонячних елементів
Автори А.О. Дружинін, В.Ю. Єрохов, С.І. Нічкало, Є.І. Бережанський, М.В. Чекайло
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-6
Назва Extracted Electronic Parameters of a Novel Ag/SnO2:In/Si/Au Schottky Diode for Solar Cell Application
Автори Mostefa Benhaliliba
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-4
Назва Структура і елементний склад плівок Pb1 – xSnxS
Автори П.В. Коваль, А.С. Опанасюк, А.І. Туровець, І.С. Ташликов, А.Г. Пономарьов, П. Жуковські
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-7
Назва Енергетичний метод пошуку констант розподілу вектора антиферомагнетизму для системи антиточок у двопідгратковому антиферомагнетику
Автори В.В. Куліш, О.Ю. Горобець
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-9
Назва Fabrication and Characterization of ZnSCubic : P3HT, ZnSHexa : P3HT and ZnSHexa : P3HT:PVA-Ag Bulk Heterojunction Solar Cells
Автори T. Abdul Kareem, A. Anu Kaliani
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-6
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів і магнітного поля на кінетику спаду фото-ЕРС в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л. П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.О. Подолян, Л.М. Ященко, Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, А.М. Горбатенко, О.М. Кріт, С.М. Науменко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-5
Назва Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
Автори О.М. Угорчук, В.В. Угорчук, М.В. Карпець, Л.С. Кайкан, Б.Я. Депутат, А.М. Бойчук, М.І. Гасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-7
Назва Тунельна провідність надпровідного індію в пористому склі
Автори О.Н. Іванов, І.В. Суджанская
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02044-1 - 02044-4
Назва Analysis of the p-i-n-structures Electrophysical Characteristics Influence on the Spectral Characteristics Sensitivity
Автори V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, V.P. Yaromskiy, Yu.V. Osipov, V.P. Astahov, D.S. El’nikov, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, K.A. Kuz’mina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-5
Назва Структуровані нанооб'єкти політетрафторетиленових композитів
Автори А.Ф. Будник, П.В. Руденко, Х.В. Берладір, О.А. Будник
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-9
Назва Високочастотна провідність вуглецевих нанотрубок zigzag-конфігурації
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов, Я.В. Карандась
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Назва Кристалографічний та орієнтаційний характер нанокристалітів у тонкоплівкових конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Автори Я.П. Салій, Д.М. Фреїк, І.С. Биліна, М.О. Галущак
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-8
Назва Про моделювання умов збудження черенковського та дифракційного випромінювань на періодичних металодіелектричних структурах
Автори Г.С. Воробйов, М.В. Петровський, А.І. Рубан, Д.Ю. Дорошенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-9
Назва Енергетичні характеристики металевої наноплівки в діелектричному оточенні
Автори А.В. Коротун, Я.В. Карандась
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-5
Назва Пористий вуглецевий матеріал з рослинної сировини як поляризаційна складова електродів суперконденсаторів
Автори З.Д. Ковалюк, С.П. Юрценюк, І.І. Семенчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-3
Назва Застосування обробки в магнітному полі для низькозатратного підвищення ККД кремнієвих фотоелектричних перетворювачів
Автори Р.В. Зайцев
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-4
Назва Модернізований метод усереднених характеристик для розв’язування задач мультигармонічних резонансних взаємодій у пристроях сильнострумової електроніки
Автори В.В. Куліш, О.В. Лисенко, Г.А. Олексієнко, Г.В. Биченко, О.А. Колоскова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-8
Назва Електронні властивості кристалу цирконію з вакансіями та динаміка вакансій: ab-initio розрахунки та молекулярна динаміка
Автори В.О. Харченко, С.В. Кохан
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-7
Назва Окислення поверхні та швидка дифузія 18O-імпланту в наноструктурованих шарах сплаву Ti-6Al-4V
Автори С.М. Дуванов, А.Г. Балог
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-5
Назва Piecewise Linear and Nonlinear Window Functions for Modelling of Nanostructured Memristor Device
Автори T.D. Dongale, P.J. Patil, K.P. Patil, S.B. Mullani, K.V. More, S.D. Delekar, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-4
Назва Study of Short Channel Effects in n-FinFET Structure for Si, GaAs, GaSb and GaN Channel Materials
Автори Tawseef A. Bhat, M. Mustafa, M.R. Beigh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-5
Назва A First Principles Study of Chalcopyrite Mn-doped AlGaP2 Compounds
Автори Byung-Sub Kang, Kie-Moon Song
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Influence of Growth Temperature on Structure and Optical Properties of Tin Oxide Films by Spray Pyrolysis Method
Автори Y. Larbah, M. Adnane, A. Djelloul, M. Melouki
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-4
Назва Simulation the Beta Power Sources Characteristics
Автори S.Yu. Yurchuk, S.A. Legotin, V.N. Murashev, A.A. Krasnov, Yu.K. Omel’chenko, Yu.V Osipov, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Structural and Optical Studies of 100 MeV Ni+7 Irradiated Cadmium Selenide Thin Films
Автори Rajesh Singh, A.D. Yadav, V. Jadhav, S.K. Dubey
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-3
Назва Natural Dyes as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автори Hatem S. El-Ghamri, Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Amal M. Al-Kahlout, Naji Al Dahoudi, Monzir S. Abdel-Latif
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-6
Назва Оптичні властивості наночастинок оксиду цинку, легованих атомами Со, одержаних методом лазерної абляції в рідині
Автори А.Й. Савчук, І.Д. Столярчук, Б. Цінек, А. Дзєдіч, І.В. Гадзаман, І.С. Вірт
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-5
Назва Improvement of Mechanical, Thermal and Optical Properties of Barium Mixed Cobalt Tartrate Hydrate Crystals Grown by Gel Method
Автори S. Vanaja, V. Selvamurugan, P.V. Chandrasekar, R. Krishna Sharma, M. Alagar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-6
Назва The Impact of Cracked Microparticles on the Mechanical and the Fracture Behavior of Particulate Composite
Автори Waleed K. Ahmed, Wail N. Al-Rifaie
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-6
Назва A Study the Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films
Автори Yacine Aoun, Boubaker Benhaoua, Said Benramache
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-3
Назва Втрати фактору заповнення в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію
Автори О.В. Приходько
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Influence of the Calcination Temperature on the Combustion Synthesized Perovskite LaMnO3 Compound
Автори A.R. Shelke, N.G. Deshpande
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-6
Назва Структура та електрохімічні властивості композиту TiS2 / C, підданого лазерному опроміненню
Автори Л.С. Яблонь, В.В. Стрельчук, И.М. Будзуляк, С.И. Будзуляк, О.В. Морушко, Б.И. Рачий, О.М. Хемий
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-5
Назва Синтез епітаксіальних шарів нітриду індію на підкладці поруватого фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-3
Назва Структурні властивості полімерного нанокомпозиту сульфіду цинку з альгінатом
Автори А.М. Мєшков, Т.О. Бересток, Л.Ф. Суходуб, А.С. Опанасюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-6
Назва Рухливість електронів в сульфіді кадмію
Автори О.П. Малик, В.М. Родич, Г.А. Ільчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-7
Назва Оптичні властивості нанокомпозиту CdS : Au НЧ
Автори В.В. Кусьнеж, А.Б. Данилов, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва Структура та оптичні властивості нікель-кобальтових феритів, отриманих методом золь-гель за участі автогоріння
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-7
Назва Сенсор хвильового фронту для визначення дефектів наноструктурованих поверхонь
Автори В.В. Бученко, А.О. Голобородько, В.В. Лендєл, О.С. Оберемок
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-6
Назва Ядерний квадрупольний резонанс і сенсорні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів GaSe та InSe
Автори А.П. Саміла, В.О. Хандожко, З.Д. Ковалюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-5
Назва Фотолюмінесценція люмінофору ZnS, сонофрагментованого у розчині ізопропилового спирту
Автори М. Закіров, О. Коротченков, А. Надточій, А. Подолян, К. Свеженцова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Механізм протонування молекул аміаку на природно окисленій поверхні кремнію
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Розмірна залежність енергії Фермі сферичного металевого нанокластера
Автори А.В. Коротун
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-3
Назва Розсіювання електронів для одновісно деформованих монокристалів n-Ge
Автори С.В. Луньов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-6
Назва Нелінійна рефракція водної суспензії наночастинок золота
Автори Р.В. Гамерник, С.З. Малинич, М.В. Перів, О.C. Заіченко, О.М. Шевчук, Ю.Р. Дацюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-6
Назва Проблема граничного переходу до станів неперервного спектру в задачі про рух електрона в магнітному полі
Автори О. Новак
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-3
Назва Рух нейтральної частинки відносно електрону в однорідному електричному полі
Автори К.В. Авдонін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-4
Назва Вивчення термоактивуємих процесів екстракції CO2 з карбонатних апатитів з використанням газової хроматографії
Автори В.М. Кузнецов, Г.О. Яновська, С.В. Новіков, В.В. Старіков, Т.Г. Калініченко, О.В. Коченко, О.Г. Рябишев, Я.В. Хижня, С.М. Данильченко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-9
Назва Персоналії. Лобода Валерій Борисович
Автори
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-2
Назва Вдосконалення автоматичної системи управління рухом фізичного об'єкту в умовах невизначеності
Автори В.В. Шелудченко, Е.М. Гецович, С.Г. Селевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-7
Назва Транспортування низьковольтного стрічкового гвинтового електронного пучка для конфокального гіротрона з імпульсною магнітною системою
Автори Ю.С. Ковшов, С.В. Старокожев, С.О. Кишко, С.С. Пономаренко, С.О. Власенко, , О.М. Кулешов, Б.П. Єфимов
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-7
Назва Про модифікуючий вплив заліза на вакуумні конденсати алюмінію
Автори Є.В. Луценко, О.В. Соболь, А.І. Зубков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Вплив іонної імплантації на структурно-напружений стан та механічні властивості нітридів високоентропійних сплавів (TiZrAlYNb)N і (TiZrHfVNbTa)N
Автори О.В. Соболь, І.В. Якущенко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-6
Назва Optimizing the Materials Response in Humidity Capacitive Sensors
Автори Elham Noroozi Afshar, Hossein Golnabi, Nima E. Gorji
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-5
Назва Структура і властивості полімерних композитів і нанокомпозитів, підданих термомагнітній обробці
Автори А.Д. Стадник, И.А. Мороз, О.Г. Медведовская, В.Н. Білик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Назва A Recent Study of Quantum Atomic Spectrum of the Lowest Excitations for Schrödinger Equation with Typical Rational Spherical Potential at Planck's and Nanoscales
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-7
Назва Hydrogenation of Laser-crystallized a-Si:H Films
Автори M.V. Khenkin, D.V. Amasev, A.G. Kazanskii, P.A. Forsh
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-6
Назва Аномальні релаксаційні процеси у дворівневих системах
Автори Ю.С. Быстрик, Л.А. Денисова
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03049-1 - 03049-9
Назва Рентгенівський аналіз зразків, які містять наночастинки сполук кадмію
Автори С.Ю. Капітула, Б.Д. Нечипорук, Н.Б. Данілевська, Б.А. Татарин
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-5
Назва CoRa: іноваційний програмний інструмент для Раманівської спектроскопії
Автори К.В. Шпортько, Р. Рюкамп, Г.І. Клим
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-4
Назва Нанотрубки оксиду індію отримані методом радикало-променевої епітаксії
Автори В.В. Кідалов, А.Ф. Дяденчук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-3
Назва Розробка та експериментальна апробація електронної гармати
Автори М.О. Дрозденко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-5
Назва Коливальні стани домішкових мікроутворень на гексагональної підкладці
Автори А.С. Долгов, Ю.Л. Жабчик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-5
Назва Researches of the Internal Mechanical Stresses Arising in Si-SiO2-PZT Structures
Автори D.A. Kovalenko, V.V. Petrov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-6
Назва Investigation of Temperature Sensors Based on Si
Автори S.S. Nasriddinov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-5
Назва Comparing the Tribological Properties of the Coatings (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N and (Ti-Hf-Zr-V-Nb-Ta)N + DLC
Автори U.S. Nyemchenko, V.M. Beresnev, V.F. Gorban, V.Ju. Novikov, O.V. Yaremenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Назва Про природу центрів електролюмінесценції в пластично деформованих кристалах кремнію p-типу
Автори Б.В. Павлик, М.О. Кушлик, Д.П. Слободзян
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-5
Назва Оптичні властивості плазмохімічних гідрогенізованих Si-C-N плівок
Автори А.О. Козак, В.І. Іващенко, О.К. Порада, Л.А. Іващенко, В.Я. Малахов, Т.В. Томіла
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-6
Назва Optimizing the Emitter Layer for Higher Efficiency Solar Cell Based SiGe Using AMPS1D
Автори Boukais Meriem, B. Dennai, A. Ould-Abbas
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва Особливості теплопровідності композитів на основі термопластичних полімерів та частинок алюмінію
Автори Р.В. Дінжос, Е.А. Лисенков, Н.М. Фіалко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва The Current-voltage Characteristics Simulation of the Betavoltaic Power Supply
Автори S.U. Urchuk, A.A. Krasnov, S.A. Legotin, S.I. Didenko, V.N. Murashev, U.C. Omel’chenko, U.V. Osipov, O.I. Rabinovich, A.V. Popkova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-4
Назва Modeling Oscillations of Magnetizable Microdrops
Автори G.V. Shagrova, V.I. Drozdova, M.G. Romanenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-4
Назва Phase Transition of Polariton and Magnetopolariton in Semiconductor Microcavity
Автори S.C. Kenfack, A.J. Fotue, N. Issofa, J-R.D. Djomou, A.B. Tchapda, M. Tiotsop, L.C. Fai
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-7
Назва Investigation of Structural, SEM, TEM and Dielectric Properties of BaTiO3 nanoparticles
Автори Suresh Sagadevan, Jiban Podder
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-4
Назва Small Angle X-ray Scattering in Nanocomposite: Nanoparticles BaTiO3 with Modified Surface in Polystyrene
Автори A.P. Kuzmenko, A.S Chekadanov, N.A. Emelianov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-2
Назва AFM Calculated Parameters of Morphology Investigation of Spin Coated MZO (M = Al, Sn, Cd, Co) Layers
Автори M. Benhaliliba, A. Tiburcio-Silver, A. Avila-Garcia
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-7
Назва Two-dimensional Few-circle Optical Pulses in the Inhomogeneous Environment of Carbon Nanotubes
Автори M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-4
Назва Self-assembly and Self-organization Processes of Carbon Nanotubes in the Colloidal Systems
Автори A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, Myo Min Than, Chan Nyein Aung, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-3
Назва Поведінка сплаву Zr1 % Nb під інтенсивним електронним опроміненням і швидкими іонами Kr
Автори В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-7
Назва The Spectral Sensitivity Characteristics Simulation of the Silicon p-i-n-structure with High Resistance
Автори S.A. Legotin, V.N. Murashev, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromskiy, V.P. Astahov, K.A. Kuz’mina, O.I. Rabinovich, D.S. El’nikov, U.V. Osipov, A.A. Krasnov, S.I. Didenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-2
Назва First Principle Study of Uranium Nitrides UN and UN2 Using DFT and DFT + U
Автори T. Zergoug, S.E.H. Abaidia, A. Nedjar
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-5
Назва Quantum Hamiltonian and Spectrum of Schrödinger Equation with Companied Harmonic Oscillator Potential and its Inverse in Both Three Dimensional Non-commutative Real Space and Phase
Автори Maireche Abdelmadjid
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Effect of a Temperature Mode of Radiation-thermal Sintering the Structure and Magnetic Properties of Mn-Zn-ferrites
Автори V.G. Kostishyn, A.S. Komlev, M.V. Korobeynikov, A.A. Bryazgin, V.I. Shvedunov, A.V. Timofeev, M.A. Mikhailenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-3
Назва Design Considerations of Structural Parameters in Resonant Tunneling Diode by None-Equilibrium Green Function Method
Автори M. Charmi, M.H. Yousefi
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-4
Назва Використання методу нізкопорогових перетинів для аналізу зображень мікроструктури поверхні
Автори І.М. Колупаєв, В.О. Соболь
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-9
Назва Influence of Order of Double Step Implantation of 64Zn+ and 16O+ Ions into Si on Formation of Zinc-containing Nanoparticles
Автори K.B. Eidelman, K.D. Shcherbachev, N.Yu. Tabachkova, A.V. Goryachev, D.M. Migunov, D.A. Dronova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва Simulation of Mechanical Properties and Intracellular Pressure of Erythrocyte According to Atomic Force Microscopy
Автори Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Назва Filled Aluminosilicate of Dendrimer Morphology Used as Low Temperature Cofired Ceramic in LED Devices and Spacecraft Control Systems
Автори A.A. Ivanov, V.I. Tuev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-4
Назва Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації
Автори В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих, О.О. Голишевський
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-6
Назва Інтелектуальна система радіонуклідної медичної діагностики на гамма-камері
Автори А.С. Довбиш, В.В. Москаленко, А.С. Рижова, О.В. Дьомін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-7
Назва Отримання об'ємного композиту на основі наночасток Bi2Te3-SiO2 і його електропровідність
Автори М.Н. Япринцев, Р.А. Любушкін, Є.М. Алифанова, О.Н. Іванов, Л.В. Маліков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-7
Назва Calculation of the Membrane Thickness of Magnetite Nanoparticles on the Surface of the Transparent Conductive Electrode in the Electric Field
Автори V.V. Chekanov, N.V. Kandaurova,  V.S. Chekanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-3
Назва Microchannel Structures of Betavoltaic Silicon Convertors
Автори V.V. Starkov, S.A. Legotin, A.A. Krasnov, V.N. Murashev, Yu.K. Omel’chenko, O.I. Rabinovich, A.S. Laryushkin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-2
Назва Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe
Автори З.Р. Кудринський, З.Д. Ковалюк, В.М. Катеринчук, Р.Л. Поцілуйко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-4
Назва The Physical Model of Formation of Hexagonal Ferrites BaFe12O19
Автори M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, D.N. Chitanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-4
Назва Особливості впливу X-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного p-Si, призначеного для сонячної енергетики
Автори Д.П. Слободзян, Б.В. Павлик, М.О. Кушлик
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04051-1 - 04051-5
Назва Temperature Influence on the Properties of Thin Si3N4 Films
Автори V.S. Zakhvalinskii, P.V. Abakumov, A.P. Kuzmenko, A.S. Chekadanov, E.A. Piljuk, V.G. Rodriguez, I.J. Goncharov, S.V. Taran
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-2
Назва Терморезистивні властивості плівкових твердих розчинів на основі Cu та Ni
Автори С.М. Калініченко, О.П. Ткач, Т.М. Гричановська, Л.В. Однодворець
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04048-1 - 04048-5
Назва Influence of a Transverse Electric Field on the Alternating Currents Rectification Effect in Superstructures with Non-additive Energy Spectrum
Автори V.I. Konchenkov, S.V. Kryuchkov, D.V. Zav’yalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-5
Назва Dimensional Effects in Micro- and Nanostructural Changes in Grain and Intragrained Structure of Steel 45 at Static-pulse Treatment
Автори A.V. Kirichek, A.P. Kuzmenko, D.L. Soloviev, S.V. Barinov, A.Yu. Altukhov, S.A. Silantiev, A.N. Grechukhin, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-4
Назва An Analysis of the Deposition Process and the Structure of Ferroelectric Langmuir Films of Barium Titanate
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov, N.A. Emelyanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Extinction and Scattering of Light by Magnetic Colloidal Nanoparticles
Автори C.V. Yerin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-3
Назва Development and Physico-chemical Study of the Aqueous Dispersion Silver Nanoparticles as the Basis for Creating New Nanomaterials
Автори L.S. Ageeva, A.S. Chekadanov, N.A. Borsch, A.P. Kuzmenko, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Назва Structure, Substructure, Hardness and Adhesion Strength of Multiperiod Composite Coatings MoN / CrN
Автори S.S. Grankin, V.M. Beresnev, O.V. Sobol, V.A. Stolbovoy, V.Yu. Novikov, S.V. Lytovchenko, U.S. Nyemchenko, A.A. Meylehov, M.G. Kovaleva, A.A. Postelnik, I.N. Toryanik
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-5
Назва Wear-resistant Coatings From Electroerosive Micro- and Nanofraction Powders
Автори E.V. Ageeva, L.P. Kuznetsova, E.V. Ageev, A.Yu. Altukhov, O.V. Vinokurov, V.V. Sirota
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-3
Назва Heterostructure Active Area Optimization by Simulation
Автори O.I. Rabinovich, S.I. Didenko, S.A. Legotin, I.V. Fedorchenko, U.V. Osipov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-3
Назва Silicon Betavoltaic Batteries Structures
Автори V.N. Murashev, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, O.R. Abdulaev, U.V. Osipov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-3
Назва Development of a Technique of an Analytical Assessment of Crossing of Ellipses of Distribution on Polarizing Raman Ranges at Identification of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers
Автори T.A. Dobrovolskaya, V.M. Emelyanov, S.A. Danilova, О.V. Emelyanovа, K.V. Butov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-3
Назва Synthesis of Nanostructured Tin Oxide (SnO2) Powders and Thin Films by Sol-Gel Method
Автори Ashok D. Bhagwat, Sachin S. Sawant, Balaprasad G. Ankamwar, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-4
Назва Application of Ultrasonic Bonding in Leds and Led Lamps Production
Автори K.N. Afonin, Y.V. Ryapolova, V.S. Soldatkin, V.I. Tuev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-2
Назва Studies on Hall Effect and DC Conductivity Measurements of Semiconductor Thin films Prepared by Chemical Bath Deposition (CBD) method
Автори S. Thirumavalavana, K. Mani, S. Suresh Sagadevan
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-4
Назва The Peculiarities of the Influence of the Finite Sizes of a Detail on the Distribution of the Surface Layer Micro-hardness
Автори A.V. Kirichek, S.V. Barinov, A.V. Yashin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-4
Назва Surface Activity of Graphite Nanomaterials
Автори I.M. Golev, V.N. Sanin, Е.А. Russkih, D.V. Russkih
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-3
Назва Variation in Feed Point within Differed L-Slot Multi-frequency Microstrip Patch
Автори Sandeep Arya, Ramni Gupta, Saleem Khan, Parveen Lehana
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6
Назва Magnetic and X-ray Studies of Nanodispersed Magnetite Synthesized from Chrome Containing Galvanic Sludge
Автори V.M. Makarov, S.Z. Kalaeva, I.N. Zakharova, I.A. Nevzorov, M.S. Maltseva, A.M. Shipilin, M.G. Krzhizhanovskaya
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-3
Назва Development of Two-dimensional Analytical Model According to Polarizing Characteristics of the Raman Ranges at Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers
Автори V.M. Emelyanov, T.A. Dobrovolskaya, S.A. Danilova, О.V. Emelyanovа, K.V. Butov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-4
Назва Термоелектричні композити на основі PbTe з нановключеннями колоїдного срібла
Автори Д. Фреїк, М. Галущак, Л. Никируй, І. Горічок, О. Матківський, Ю. Халавка
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-4
Назва Optimization of Energy Conversion Efficiency Betavoltaic Element Based on Silicon
Автори A.A. Krasnov, S.A. Legotin, Yu.K. Omel’chenko, S.I. Didenko, V.N. Murashev, O.I. Rabinovich, S.Yu. Yurchuk, V.P. Yaromsky, A.V. Popkova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва The Analysis of the Structural Parameters of Magnetic Fluids with SAXS and MGA Techniques
Автори P.A. Ryapolov, V.M. Polunin, A.P. Kuzmenko, S.G. Emelianov, E.Y. Orlov, A.S. Chekadanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-3
Назва Photoanode Engineering Using TiO2 Nanofibers for Enhancing the Photovoltaic Parameters of Natural Dye Sensitised Solar Cells
Автори I. Jinchu, C.O Sreekala, U.S. Sajeev, K. Achuthan, K.S. Sreelatha
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Properties Study of ZnS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method
Автори A. Djelloul,, , M. Adnane, Y. Larbah, T. Sahraoui, C. Zegadi, A. Maha, B. Rahal
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-5
Назва Магніторезистивні властивості масиву наночастинок оксиду заліза у провідній матриці
Автори Д.М. Костюк, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-7
Назва The Results of Research of Magnetic Fluid Nanoparticles by Microscopy and X-ray Methods
Автори A.M. Storozhenko, I.A. Shabanova, A.O. Tantsyura
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04056-1 - 04056-3
Назва Functional Materials for Dye-sensitized Solar Cells
Автори S.V. Raksha, V.I. Kondrashin, E.A. Pecherskaya, K.O. Nikolaev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04062-1 - 04062-2
Назва Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію
Автори І.Б. Оленич, Л.С. Монастирський, О.С. Дзендзелюк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-4
Назва Самоорганізація атомів в розплавах германію та кремнію
Автори Є.Я. Швець, І.Ф. Червоний, О.К. Головко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-5
Назва Температурні зміни енергетичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs в матриці GaAs
Автори С.К. Губа, В.М. Юзевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04065-1 - 04065-5
Назва Оптична провідність металевого нанодроту з еліптичним перерізом
Автори А.В. Коротун, А.О. Коваль
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-5
Назва Ferromagnetic Alloys: Magnetoresistance, Microstructure, Magnetism, and Beyond (Review)
Автори Conrad Rizal, Boris B. Niraula
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04068-1 - 04068-16
Назва Model of Band Diagram LED White Light in the System of GaN/InGaN
Автори Yu.P. Holovaty, V.G. Kosushkin, N.A. Khahaev, D.A. Romanov, L.M. Chervyakov, E.K. Naimi, S.L. Kozhitov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-3
Назва The Influence of Synthesis Temperature on the Structure, Composition and Magnetic Properties of Nanocomposites NiCo/C
Автори D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko, M.F. Bulatov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-4
Назва Photostimulated Negative Conductivity of Semiconductor Superlattice
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar’
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-5
Назва Initiation of Polarized State in the Tantalum Oxide Thin Films Grown by Magnetron Sputtering on a Substrate of Monocrystalline Silicon (100) Followed by Argon and Oxygen Ions
Автори I.Yu. Goncharov, D.A. Kolesnikov, A.V. Zykova, V.I. Safonov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Назва The Hydrothermal Autoclave Synthesis of the Nanopowders of the Refractory ZrO2 and HfO2 Oxides
Автори N.F. Karpovich, M.A. Pugachevsky, V.I. Panfilov, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04076-1 - 04076-2
Назва Питомі енергетичні характеристики нанопористого вуглецю, активованогоортофосфорною кислотою
Автори Б.І. Рачій, Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Н.Я. Іванічок
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-6
Назва Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур
Автори І.В. Бойко, М.Р. Петрик, Г.Б. Цуприк
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-6
Назва Growth and Сharacterization of Cd3As2 + MnAs Сomposite
Автори A.V. Kochura, S.F. Marenkin, A.I. Ril’, A.L. Zheludkevich, P.V. Abakumov, A.F. Knjazev, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Назва Застосування модернізованого методу усереднених характеристик в задачах теорії плазмово-пучкових супергетеродинних лазерів на вільних електронах
Автори О.В. Лисенко , Г.А. Олексієнко, М.О. Феденко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04083-1 - 04083-8
Назва The Electron Scattering on Local Potential of Crystal Defects in GaSb Whiskers
Автори A.A. Druzhinin, I.P. Ostrovskii, Yu.N. Khoverko, І.I. Khytruk
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04084-1 - 04084-4
Назва Heterocyclic Polymers Perspectives in Nanolayers of Donor Acceptor Heterojunction for Organic Photovoltaic Application
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, D.S. Saranin
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-4
Назва Effect of a Stable Magnetic Field on Silicon Properties
Автори M.I. Timoshina, E.V. Akimov, A.A. Gulamov, A.V. Kochura, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04086-1 - 04086-3
Назва The Structure of Small Clusters and IR Spectrum Condensed Matters
Автори G.A. Melnikov, N.M. Ignatenko, V.G. Melnikov, E.N. Cherkasov, O.A. Manzhos
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04087-1 - 04087-3
Назва Structural Phase Transition in CdSb + 3 % MnSb Composite at a High Hydrostatic Pressure
Автори R.G. Dzhamamedov, A.Ju. Mollayev, A.V. Kochura, P.V. Abakumov, R.K. Arslanov, S.F. Marenkin, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-4
Назва About Using Carbon Nanotubes with Amino Group Modification as Sensors
Автори N.P. Polikarpova, I.V. Zaporotskova, S.V. Boroznin, P.A. Zaporotskov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04089-1 - 04089-3
Назва Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини
Автори О.В. Бовгира, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, А.С. Середницький
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Назва Фотолюмінесценція одновимірних масивів цинк оксиду, електроосаджених в імпульсному режимі
Автори Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, В.Р. Копач, Г.С. Хрипунов, Н.Д. Волкова, В.М. Любов, А.В. Копач
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04091-1 - 04091-4
Назва Interaction of Lamb Waves with Domain Walls in an Iron Borate Plate
Автори E.A. Zhukov, M.E. Adamova, A.V. Kaminsky, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04092-1 - 04092-3
Назва Механосинтез мікрокристалів ZnS : Mn
Автори М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, О.С. Морозов, А.Р. Омельчук, О.В. Хмеленко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04093-1 - 04093-5
Назва Nanostructure Changes of Magnetron Copper Films with a Glass Ceramic Substrate
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, S.G. Emelyanov, L.M. Chervyakov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04095-1 - 04095-3
Назва Synthesis and Structural Characterization of Nanomanganese Ferrites
Автори S.S. Yattinahalli, S.B. Kapatkar, S.N. Mathad
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04096-1 - 04096-3
Назва Наноструктурні покриття (Ti-Zr-Nb)N, отримані методом вакуумно-дугового випаровування: структура та властивості
Автори О.В. Максакова, С.С. Гранкін, О.В. Бондар, Я.О. Кравченко, Д.К. Ескермєсов, А.В. Прокопенко, Н.К. Ердибаєва, Б. Жоллибеков
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04098-1 - 04098-7
Назва Influence of the Substrate Temperature on the Size Distribution and Phase Composition of Ablated HfO2 Nanoparticles
Автори V.I. Panfilov, M.A. Pugachevskii, A.P. Kuzmenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04099-1 - 04099-3
Назва Electrical Resistivity Peculiarities of the Nanograined Bi2Te3 Material
Автори O.N. Ivanov, R.A. Lyubushkin, O.N. Soklakova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04053-1 - 04053-3
Назва Оптичне пропускання і електрофізичні властивості твердих розчинів Cd1 – xMnxTe
Автори Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, В.В. Гриненко, П.М. Фочук
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04054-1 - 04054-5
Назва Nonlinear Effects of Laser Surface Modification of Ore Minerals
Автори N.A. Leonenko, E.A. Vanina, E.M. Veselovа, A.P. Kuzmenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-3
Назва Obtaining and Properties of Hexaferrite BaFe12O19 for High-coercivity Permanent Magnets and Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range
Автори V.G. Kostishyn, V.V. Korovushkin, D.N. Chitanov, Yu.M. Korolev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-4
Назва X-ray Analisis of the Powder of Micro- and Nanometer Fractions, Obtained from Wastes of Alloy T15K6 in Aqueous Medium
Автори E.V. Ageeva, , E.V. Ageev, S.V. Pikalov, E.A. Vorobiev, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-2
Назва Енергетичні параметри міжфазних шарів у системах графен – (Si, Cu, Fe, Co, Au, Ag, Al, Ru, Hf, Pb) і напівпровідник (Si, Ge) – (Fe, Co, Cu, Al, Au, Cr, W, Pb)
Автори Б.П. Коман, В.М. Юзевич
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04059-1 - 04059-7
Назва Investigation of the Gas Atoms Interaction with BC Nanotube
Автори S. Boroznin, I. Shanaev, I. Zaporotskova, N. Polikarpova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04060-1 - 04060-3
Назва Theoretical Analysis of Optical Gain in GaN / AlxGa1 – x N Quantum Well Lasers
Автори K. Fellaoui, D. Abouelaoualim, A. Elkadadra, A. Oueriagli
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04061-1 - 04061-3
Назва Obtaining of Nanostructured Powders of Barium and Strontium Hexaferrite by the Polymer Precursor Method
Автори V.G. Kostishyn, A.V. Timofeev, D.N. Chitanov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-4
Назва Influence of Modes Shredding of Source Components by Processes to Synthesis and Activity of Powder Sintering Hexaferrite
Автори V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, , N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, A.A. Kudashov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-5
Назва Hopping Conductivity and Negative Magnetoresistance of the Bulk Nanograined Bi2Te3 Material
Автори O.N. Ivanov, R.A. Lyubushkin, M.N. Yaprintsev, I.V. Sudzhanskaya
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04073-1 - 04073-3
Назва Magnetic Microstructure Aluminum-substituted Barium Hexaferrite for Microwave Devices mm-Wavelength Range
Автори M.N. Shipko, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishyn, N.D. Ursulyak, A.G. Nalogin, E.S. Savtchenko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Назва Electroerosive Powder Obtained from Alloy VK8 Waste into Butanol
Автори E.V. Ageev, , A.Yu. Altukhov, S.V. Khardikov, S.S. Gulidin, A.N. Novikov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-3
Назва Investigation of Corrosion Behavior of Bioactive Coverings on Commercially Pure Titanium and its Alloys
Автори M.Yu. Gazizova, M.B. Ivanov, T.N. Vershinina
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04081-1 - 04081-3
Назва Theoretical Studies of Laws Nanostructuring and Heterogeneous Hardening of Steel Samples by Wave Intensive Plastic Deformation
Автори A.V. Kirichek, A.Y. Altukhov, D.L. Solovyov, S.A. Silantiev
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-3
Назва The Mathematical Model of Solid Structural Unit Heat Distribution Based on the Cluster Approach
Автори K.D. Evfimko, M.V. Ushcats, A.A. Mochalov
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04094-1 - 04094-4
Назва Nanostructure-based Processes at the Carbonizing Steels
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, L.P. Petrova
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04097-1 - 04097-3
Назва Кінетичні властивості плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag(Au)
Автори Т.М. Гричановська, Т.С. Холод, Л.А. Циганкова, Н.І. Шумакова, І.В. Чешко
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04100-1 - 04100-5
Назва Number of Repetitious States in One Dimensional Hubbard Model: a Density Matrix Renormalization Group Perspective
Автори M. Solaimani
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04101-1 - 04101-4
Назва The Formation and Study of the FeCo Nanoparticles Alloy in Structure of Metal-Carbon Nanocomposites FeCo/C
Автори L.V. Kozhitov, M.F. Bulatov, V.V. Korovushkin, V.G. Kostishin, D.G. Muratov, M.N. Shipko, S.G. Emelyanov, E.V. Yakushko
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04103-1 - 04103-5
Назва Наноелектроніка: транспорт спінів в моделі НРФГ і квантовий спіновий ефект Холла в концепції «знизу - вгору»
Автори Ю.О. Кругляк, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Сторінки 04102-1 - 04102-12
Назва Temperature Dependent IR-Drop Analysis in Graphene Nanoribbon Based Power Interconnect
Автори S. Bhattacharya, D. Das, H. Rahaman
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-4
Назва Вплив температури на структурні та магнітні властивості наночастинок феритів системи NixCo1 – xFe2O4
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-6
Назва Вплив оксиду ітрію на розподіл міжвузлових атомів у порошковому залізі
Автори М.І. Чередник, О.Ю. Попов, О.Ю. Кумуржі, А.В. Рутковський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-5
Назва Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом
Автори В.О. Коцюбинський, А.Б. Груб’як, В.В. Мокляк, Л.В. Мохнацька
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Контраст електронномікроскопічних зображень аморфних об’єктів
Автори О.Я. Сватюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-7
Назва Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, Б.П. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Study of Light Trapping Scheme to Improve Performance of Silicon Solar Cells
Автори R. Sircar, J. Trivedi, S. Gupta, B. Tripathi, D.P. Srivastava
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва A Comparative Study the Calculation of the Optical Gap Energy and Urbach Energy in Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua, Okba Belahssen
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Simulation of Hetero-junction (GaInP/GaAs) Solar Cell Using AMPS-1D
Автори Dennai Benmoussa, M. Boukais, H. Benslimane
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-3
Назва Фононний спектр кристалів твердих розчинів заміщення InxTl1 – xI
Автори А.І. Кашуба, С.В. Апуневич
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-5
Назва Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6
Автори І.В. Семків, Б.А. Лукіянець, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь, А.І. Кашуба, М.В. Чекайло
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Поверхневі поляритони з негативною груповою швидкістю в структурі з перехідним шаром
Автори Ю.М. Александров, В.В. Яцишен
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-3
Назва Effect of Temperature on the AlGaAs/GaAs Tandem Solar Cell for Concentrator Photovoltaic Performances
Автори Hemmani Abderrahmane, B. Dennai, H. Khachab, A. Helmaoui
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Назва Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.А. Брусиловець, Ю.А. Куницький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан і магнітоопір тришарових плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag або Au
Автори Т.М. Гричановська, Т.С. Холод, О.А. Гричановська, Л.А. Циганкова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-6
Назва Peculiarities of Stark-phonon Resonance in Two-dimensional Superlattices with Non-additive Energy Spectrum
Автори D.V. Zav’yalov, S.V. Kruchkov, E.S. Ionkina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-3
Назва New Relativistic Atomic Mass Spectra of Quark (u, d and s) for Extended Modified Cornell Potential in Nano and Plank’s Scales
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва The Nonrelativistic Ground State Energy Spectra of Potential Counting Coulomb and Quad-ratic Terms in Non-commutative Two Dimensional Real Spaces and Phases
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-6
Назва Fabrication and Excellent Dielectric Performance of Exfoliated Graphite Sheets
Автори Girish M. Joshi, Kalim Deshmukh, P.K. Jain
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-3
Назва Biosensor Scheme for the Determination of Intracellular Pressure of Erythrocyte
Автори Yu.S. Nagornov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-3
Назва Математичні моделі сенсорів мікропереміщень та тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль
Автори М.Ф. Жовнір , О.О. Олійник, Л.Д. Писаренко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-5
Назва Simulation and Finite Element Analysis of Electrical Characteristics of Gate-all-Around Junctionless Nanowire Transistors
Автори Neel Chatterjee, Sujata Pandey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-5
Назва Dyes Extracted from Safflower, Medicago Sativa, and Ros Marinus Oficinalis as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells
Автори Sofyan A. Taya, Taher M. El-Agez, Monzir S. Abdel-Latif, Hatem Ghamri, Amal Batniji, Wael A. Tabaza
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-5
Назва Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, В.В. Цибулін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-6
Назва Атомістичне моделювання властивостей ультратонкого шару рідкого аргону, стиснутого між алмазними поверхнями
Автори О.В. Хоменко, Д.В. Бойко, М.В. Захаров, К.П. Хоменко, Я.В. Хижня
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-8
Назва Про частотні характеристики електричних полів циліндричної п’єзокерамічної антени з екраном у вигляді незамкнутого кільцевого шару
Автори З.Т. Гусак, О.Г. Лейко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-6
Назва Calculation of Intracellular Pressure of Red Blood Cells at Jaundice According to Atomic Force Microscopy Data
Автори Yu.S. Nagornov, I.V. Zhilyaev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Назва Структура та морфологія нанокристалічних кальцифікатів щитоподібної залози
Автори С.М. Данильченко, О.С. Станіславов, В.М. Кузнецов, О.В. Коченко, Т.Г. Калініченко, А.В. Рєзнік, В.В. Стариков, Р.А. Москаленко, А.М. Романюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-6
Назва Ін'єкційні біополімер-гідроксиапатитні гідрогелі та їх характеристика
Автори Л.Б. Суходуб, Г.О. Яновська, В.М. Кузнецов, О.О. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-8
Назва Наноструктурна модифікація політетрафторетилену та його композиції енергетичним впливом
Автори Х.В. Берладір, Т.П. Говорун, В.А. Свідерський, П.В. Руденко, М.Є. Вишегородцева
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-5
Назва Динамічна поведінка газових нанорозмірних бульбашоку рідкій фазі електроосаджуваного металу
Автори О.Б. Гірін, І.М. Кузяєв
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01034-1 - 01034-6
Назва Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – a Review
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01035-1 - 01035-5
Назва Novel Facile Technique for Synthesis of Stable Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – an Ageing Effect
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01036-1 - 01036-4
Назва Facile Rapid Synthesis of Polyaniline (PANI) Nanofibers
Автори Sachin S. Sawant, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01037-1 - 01037-3
Назва An Experimental Insight into the ZnO Thin Films Properties Prepared by Dip Coating Technique
Автори M. Benhaliliba, Y.S. Ocak
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01040-1 - 01040-5
Назва Comparison of Three Dimensional Partially and Fully Depleted SOI MOSFET Characteristics Using Mathcad
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01041-1 - 01041-4
Назва Структурна інженерія вакуумно-дугових багатошарових покриттів ZrN/CrN
Автори О.В. Соболь, А.А. Андреев, В.Ф. Горбань, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, В.А. Столбовой
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01042-1 - 01042-5
Назва Вплив на механічні характеристики товщини шарів у багатошарових покриттях MoN / CrN, осаджених під дією негативного потенціалу зміщення
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.В. Столбовой, С.В. Литовченко, Д.А. Колесников, У.С. Немченко, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01043-1 - 01043-5
Назва Чисельне дослідження законів надповільної дифузії для певного класу неперервних у часі випадкових блукань
Автори Ю.С. Бистрик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01044-1 - 01044-5
Назва Characterization of in-situ Doped Polycrystalline Silicon Using Schottky Diodes and Admittance Spectroscopy
Автори H. Ayed, L. Béchir, M. Benabdesslem, N. Benslim, L. Mahdjoubi, T. Mohammed-Brahim, A. Hafdallah, M.S. Aida
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01038-1 - 01038-4
Назва Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану
Автори В.В. Шимановська, Л.А. Кернажицький, Т.А. Гаврилко, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякін
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01039-1 - 01039-10
Назва Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Автори П.В. Галій, П. Мазур, А. Ціжевський, І.Р. Яровець, Т.М. Ненчук, Франк Сімон, Я.М. Бужук, В.Л. Фоменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-11
Назва Застосування ядерного скануючого мікрозонду для дослідження радіаційно-стимулюючої міграції домішок по границях зерен у конструкційних матеріалах
Автори О.В. Романенко, О.Г. Пономарьов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-3
Назва Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-7
Назва Fabrication of β-Silicon Carbide Nanowires from Carbon Powder and Silicon Wafer
Автори Majid S. Al-Ruqeishi, Tariq Mohiuddin
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Назва Numerical Investigation of Spatial Effects on the Silicon Solar Cell
Автори A.B. Nawale, R.A. Kalal, A.R. Chavan, T.D. Dongale, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва An Analytical Universal Model for Symmetric Double Gate Junctionless Transistors
Автори N. Bora, P. Das, R. Subadar
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-4
Назва Теплопровідність мікро- і нанокомпозитів на основі оксиду цинку
Автори Б.І. Турко, В.Б. Капустяник, В.П. Рудик, Ю.В. Рудик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-4
Назва Analysis of the Inhomogeneous Barrier in In/p-Si Schottky Contact and Modified Richardson Plot
Автори J.M. Dhimmar, H.N. Desai, B.P. Modi
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-6
Назва Налагодження електронних станів каталізаторів перехідних металів з використанням акцепторних атомів: розрахунок із перших принципів
Автори Р.М. Балабай, Д.Ю. Грицуля, В.Г. Литовченко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-5
Назва Ferromagnetism in Mn-doped Chalcopyrite AlGaP2 Semiconductor
Автори Byung-Sub Kang, Kie-Moon Song, Haeng-Ki Lee
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-5
Назва Dye-sensitized Solar Cell Based on Flower-like ZnO Nanoparticles as Photoanode and Natural Dye as Photosensitizer
Автори G.P. Agus Sumiarna, Irmansyah, Akhiruddin Maddu
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-4
Назва Електронна структура напівметалевого кристала CoFeMnSi, отримана з урахуванням сильних кореляцій 3d електронів
Автори С.В. Сиротюк, В.М. Швед, І.Є. Лопатинський, Н.О. Щербань
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-7
Назва Моделювання наноакустоелектронного перетворювача на основі графенових нанотрубок
Автори Р.М. Пелещак , І.Р. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-4
Назва Електропровідність дрібнокристалічного графіту при дії гідростатичного тиску
Автори І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, О.І. Прокопов, О.В. Журавков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-4
Назва Локальне розсіяння електронів на дефектах кристалічної гратки в InSb та InN
Автори О.П. Малик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-7
Назва Вплив безвакуумного відпалу на морфологію покриттів NbNх, NbNx : Si
Автори В.М. Рогоз, О.П. Кузьменко, О.В. Соболь, А. Плющик
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-5
Назва Нелінійне рівняння Шредінгера для опису малоамплітудних спінових хвиль в багатошарових магнітних матеріалах
Автори І.В. Герасимчук, Ю.І. Горобець, В.С. Герасимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-7
Назва Особливості росту нанорозмірних шарів Mg2Si у багатошарових рентгенівських дзеркалах Si/Mg2Si
Автори Л.Є Конотопський, І.А. Копилець, В.А. Севрюкова, Є.М. Зубарєв, В.В. Кондратенко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-6
Назва Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation
Автори K.V. Rudenko, A.V. Miakonkih, A.E. Rogojin, S.V. Bogdanov, E.T. Lelekov, V.G. Sidorov, P.V. Zelenkov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-4
Назва Correlation Effect of Two Donors in a Nano Dot under the Influence of Magneticfield
Автори M.S.S. Saravanakumaar, G. Gurubalan, K. Kalyanakumaresa Pandian
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-3
Назва A New Theoretical Study of Quantum Atomic Energy Spectra for Lowest Excited States of Central (PIHOIQ) Potential in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries at Plan’s and Nanoscales
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-10
Назва Features of Formation of Ohmic Contacts and Gate on Epitaxial Heterostructure of AlGaN / GaN High Electron Mobility Transistor
Автори I.A. Rogachev, A.V. Knyazkov, O.I. Meshkov, A.S. Kurochka
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02044-1 - 02044-3
Назва Синтез нанопорошків ZnO та ZnO : Mn методом ультразвукового піролізу аерозолю
Автори М.Ф. Буланий, В.Ю. Воровський, О.В. Коваленко, О.В. Хмеленко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02043-1 - 02043-5
Назва Вимірювання елементного складу матеріалів за допомогою електронного спектра мас
Автори О.В. Косуля, В.Г. Вербицький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02038-1 - 02038-6
Назва Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів сульфіду кадмію отриманих електролітичним методом
Автори Н.Б. Данілевська, М.В. Мороз, Б.Д. Нечипорук, М.Ю. Новоселецький, В.О. Юхимчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02041-1 - 02041-6
Назва Thermoelectric Properties of Oblique SiGe Whiskers
Автори A. Druzhinin, I. Ostrovskii, N. Liakh-Kaguy, Iu. Kogut
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-5
Назва Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO
Автори О.В. Бовгира, М.В. Коваленко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Назва Вплив інтенсивної пластичної деформації на процеси фазоутворення в аморфних сплавах
Автори В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-4
Назва Генератор дифракційного випромінювання з асиметричною відкритою резонансною системою. Частина 1. Результати “холодних” досліджень відкритої резонансної системи
Автори В.С. Мірошниченко, Є.О. Ковальов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-7
Назва Генератор дифракційного випромінювання з асиметричною відкритою резонансною системою. Частина 2. Результати “гарячих” досліджень генератора дифракційного випромінювання
Автори В.С. Мірошниченко, Є.О. Ковальов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-8
Назва Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів
Автори Т.О. Халявка, С.В. Камишан, М.М. Циба, С.М. Щербаков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02035-1 - 02035-6
Назва Influence of the SHI Irradiation on the XRD, AFM, and Electrical Properties of CdSe Thin Films
Автори Rajesh Singh, Radha Srinivasan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02036-1 - 02036-3
Назва Dynamic Conduction in 2-Dimensional Conductor: Magneto-Conductivity Tensor under Rapid Oscillatory Electric Field
Автори Pijus Kanti Samanta
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02037-1 - 02037-2
Назва Spectral Measurement of Photon Emission from Individual Gold Nanoparticles Using Scanning Tunneling Microscopy
Автори S.A. Nepijko, A. Chernenkaya, K. Medjanik, S.V. Chernov, A.A. Sapozhnik, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko, W. Schulze, G. Ertl, G. Schönhense
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02039-1 - 02039-3
Назва Microelectromechanical Systems of the Impulse Betavoltaics Element for Electric Power of Biosensors
Автори Yu.S. Nagornov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02040-1 - 02040-2
Назва Efficient Design of Reversible Code Converters Using Quantum Dot Cellular Automata
Автори Javeed Iqbal Reshi, M. Tariq Banday
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02042-1 - 02042-8
Назва Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi
Автори Я.П. Салій, Б.С. Дзундза, І.С. Биліна, О.Б. Костюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02045-1 - 02045-6
Назва A New Nonrelativistic Atomic Energy Spectrum of Energy Dependent Potential for Heavy Quarkouniom in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02046-1 - 02046-6
Назва Investigation of External Charges Effects on Piezoelectric ZnO Nanogenerator
Автори Samira Fathi, Tahereh Fanaei Sheikholeslami
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02047-1 - 02047-6
Назва Structure and Optical Properties of Polycrystalline InxSb30 – xSe70 (0 ≤ x ≤ 25) Chalcogenide Alloys
Автори Shaveta Sharma, Rita Sharma, Praveen Kumar, R. Chander, R. Thangaraj, M. Mian
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02055-1 - 02055-5
Назва Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe
Автори М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02051-1 - 02051-6
Назва Вплив активаційного реагента на параметри електродних матеріалів суперконденсатора
Автори З.Д. Ковалюк, С.П. Юрценюк, І.І. Семенчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02052-1 - 02052-3
Назва Influence of Size Effects on the Properties of Processed Iron Ore and Schungite Rock
Автори Yu. Mirgorod, S. Еmelianov, V. Fedosjuk, S. Bolshanina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02053-1 - 02053-6
Назва Вплив нанонаповнених полімерних покриттів на радіаційну стійкість в кристалах кремнію, що використовуються в сонячній енергетиці
Автори Л.П. Стебленко, А.А. Подолян, Л.Н. Ященко, А.Н. Курилюк, Ю.Л. Кобзарь, Л.А. Воронцова, Д.В. Калиниченко, А.Н. Крит, С.Н. Науменко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02054-1 - 02054-5
Назва Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді
Автори Ю.А. Шкурдода, А.Н. Чорноус, В.Б. Лобода, Ю.М. Шабельник, В.А. Кравченко, Л.В. Дехтярук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02056-1 - 02056-6
Назва Field-emission Properties of Ni-C Nanocomposite Films
Автори A.V. Arkhipov, P.G. Gabdullin, M.V. Mishin, V.S. Protopopova, S.I. Krel, D.E. Drobinin, N.M. Gnuchev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02058-1 - 02058-4
Назва Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method
Автори A. Djelloul, M. Adnane, Y. Larbah, M. Zerdali, C. Zegadi, A. Messaoud
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-7
Назва A Numerical Simulation of the Effect of Buffer Layer Band Gap on the Performances of nc-Si : H Based Solar Cells
Автори H. Touati, B. Amiri, A.C. Sebbak, A. Benameur, H. Aït-kaci
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-6
Назва Structure and Charge States of the Selected Hydrogenated Silicon Clusters Si2-Si8 by Non-Conventional Tight-Binding Method
Автори A.P. Mukhtarov, A.B. Normurodov, N.T. Sulaymonov, F.T. Umarova, Sh. Makhkamov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-8
Назва Study of the Impact of Non-linear Piezoelectric Constants on the Acoustic Wave Propagation on Lithium Niobate
Автори C. Soumali, D. Benatia
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-5
Назва Вплив ультразвуку на формування самоорганізованих однорідних нанокластерів
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-6
Назва Моделювання структури, термодинамічні властивості та температури фазових переходівкристалів II-VI
Автори Т.О. Паращук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-5
Назва Структурна інженерія вакуумно-плазмових покриттів фаз проникнення
Автори О.В. Соболь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-7
Назва Influence of Urbach Energy with Solution Molarity on the Electrical Conductivity in Undoped ZnO Thin Films
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-4
Назва Spray Deposited Nanocrystalline ZnO Transparent Electrodes: Role of Precursor Solvent
Автори C.M. Mahajan, M. Pendharkar, Y.A. Chaudhari, S.S. Sawant, B. Ankamwar, M.G. Takwale
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-5
Назва Anodized Nanoporous Titania Thin Films for Dental Application: Structure’ Effect on Corrosion Behavior
Автори A. Boucheham, , A. Karaali, M. Berouaken, Y. Larbah
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-6
Назва Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену
Автори Л.С. Яблонь, І.М. Будзуляк, М.В. Карпець, В.В. Стрельчук, С.І. Будзуляк, І.П. Яремій, О.М. Хемій, О.В. Морушко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-7
Назва Ємнісні датчики для довгохвильового акустичного випромінювання направленими хвилями
Автори Л.В. Зайцева
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02048-1 - 02048-5
Назва Виникнення додаткової електронної провідності кремнієвих структур в атмосфері вологого аміаку: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02049-1 - 02049-7
Назва Властивості гідроксиапатиних покриттів на металооксидних носіях
Автори В.В. Старіков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02050-1 - 02050-6
Назва Вплив високоентропійних складових нітридних шарів на вміст азоту і твердість вакуумно-дугових багатошарових покриттів (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, С.В. Литовченко, У.С. Нємченко, В.О. Столбовий, Д.О. Колесніков, А.О. Мейлехов, А.О. Постельник, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 2
Сторінки 02057-1 - 02057-4
Назва Quantum-chemical Calculations of the Adsorption of CO on the Metal Oxide Clusters
Автори E.A. Koblova, A.Yu. Ustinov, O.L. Shcheka
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-4
Назва Vector-matrix Analytical Model Recognitions of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Polarizing Raman Ranges
Автори V.M. Emelyanov, T.A. Dobrovolskaya, S.A. Danilova, V.V. Emelyanov, K.V. Butov,
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-4
Назва Magnetic Properties and Local Parameters of Crystal Structure for BaFe12O19 and SrFe12O19 Hexagonal Ferrites
Автори M.N. Shipko, V.G. Kostishyn, V.V. Korovushkin, I.M. Isaev, M.A. Stepovich, A.I. Tikhonov, E.S. Savchenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-4
Назва Динаміка гратки кристалу Ag8SnSe6
Автори І.В. Семків, , Г.А. Ільчук, А.І. Кашуба, Р.Ю. Петрусь, В.В. Кусьнеж
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-6
Назва Synthesis of Nanoparticles of Fe-Co-Ni Three-component Alloy Capsulated Into Carbon Matrix of Fe-Co-Ni/C Nanocomposites
Автори D.G. Muratov, L.V. Kozhitov, S.G. Emelyanov, A.V. Vasilyev, A.V. Popkova, A.A. Pavlova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-3
Назва The Melting of Cluster Systems and Nanoparticles Models Pair Potential with an Effective Potential Well
Автори G.A. Melnikov, N.M. Ignatenko, V.G. Melnikov, E.N. Cherkasov, O.A. Manzhos
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Назва Degradation of Structure of Magnetron Ni and Cr Nanofilms at their Heating on Air
Автори A.P. Kuzmenko, A.E. Kuzko, Naw Dint, Myo Min Than, M.B. Dobromyslov, R.T. Kanukov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Magnetic and Electrical Characteristics of Bismuth Ferrite, Depending on the Impurities, Method of Preparation and Size of the Nanoparticles
Автори V.M. Sarnatsky, N.A. Vinokurov, Zh.Kh. Murlieva, N.M.-R. Alikhanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-4
Назва Фрактальність поверхонь зламів алюмінію і титану опромінених інтенсивним електронним пучком
Автори В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, O.A. Старцев, В.Т. Уваров
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Characteristic Features of Nanoscale Сarbide Inclusions Nucleation and Growth When Carburizing Steels
Автори L.I. Roslyakova, I.N. Roslyakov, A.G. Besedin
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Formation of the Electric Field Distribution in Thin Electro-Optic Layers for Precision Correction their Optical Characteristics
Автори R.N. Zhukov, S.V. Ksenich, I.V. Kubasov, A.A. Temirov, N.G. Timushkin, D.A. Kiselev, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-4
Назва Carrier Scattering Mechanisms in Bismuth Films Doped with Tellurium
Автори D.Yu. Matveev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-5
Назва Obtaining Hexagonal Ferrites for Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range of LTCC-technology
Автори D.N. Chitanov, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov, A.Yu. Adamtsov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-4
Назва Study of the Optical Properties and Structure Zinc Oxide Thin Films Prepared by Spin Coating Technique
Автори Said Benramache, Boubaker Benhaoua
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-4
Назва Вплив легування конденсатів міді перехідними металами Co, Mo, Ta на структуру і залежність Холла-Петчa
Автори М.О. Глущенко, Є.В. Луценко, О.В. Соболь, О.Є. Бармін, А.І. Зубков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-4
Назва LTCC-technology for Producing Hexaferrites
Автори D.N. Chitanov, V.G. Kostishyn, L.V. Kozhitov, P.A. Ryapolov, A.Yu. Adamtsov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-6
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори И.Ф. Миронюк, В.И. Мандзюк, В.М. Сачко, Р.П. Лисовский, Б.И. Рачий
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-7
Назва Optical Coefficients and PL Spectra with Variation in Ga-content in GaSeTe Thin Films: Visible Spectrum
Автори Neeru Chaudhary, S.K. Tripathi, Navdeep Goyal
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-5
Назва Free Reducing Agent, One Pot, and Two Steps Synthesis of Ag@SiO2 Core-shells using Microwave Irradiation
Автори M. Karimipour, S. Mostoufirad, M. Molaei, H. Rezvani Nikabadi, A. Ghasempour Nesheli
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва The Mechanism of Introduction of Iron and Copper Atoms into the Interlayer Space of Ir-Pyrolyzed Acrylonitrile Nanopolymer
Автори I.V. Zaporotskova, N.A. Anikeev, L.V. Kozitov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-4
Назва Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівок сплаву Ni80Fe20
Автори А.В. Пилипенко, И.М. Пазуха, А.С. Овруцький, Л.В. Однодворец
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-5
Назва Спектри фото- і термостимульованої люмінесценції нанокристалів CdS1 – xSex, вкраплених у боросилікатне скло
Автори Ю.М. Ажнюк, В.В. Лопушанський, М.В. Примак, К.П. Попович, А.М. Соломон, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан,
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-8
Назва Femtosecond Laser Crystallization of Boron-doped Amorphous Hydrogenated Silicon Films
Автори P.D. Rybalko, M.V. Khenkin, P.A. Forsh, R. Drevinskas, A.N. Matsukatova, P. Kazansky, A.G. Kazanskii
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-3
Назва Modeling of Magnetic Field Influence on Electrophysical Effects in Magnetoimpedance Microwires
Автори R.I. Shakirzyanov, V.A. Astakhov, A.T. Morchenko, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-5
Назва Формування приладових наноструктур спін-клапанного типу на основі Со і Сu
Автори І.В. Чешко, М.В. Костенко, В.І. Гребинаха, А.М. Логвинов, С.І. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-5
Назва Two-dimensional Few-circle Optical Pulses of Bessel Profile in Bragg- environment with Carbon Nanotubes
Автори M.B. Belonenko, I.S. Dvuzhilov, Yu.V. Nevzorova, O.Yu. Tuzalina
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Кристалічна структура, електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових високоентропійних сплавів
Автори С.І. Воробйов, Д.М. Кондрахова, С.О.Непийко, Д.В. Подуремне, Н.І. Шумакова, І.Ю. Проценко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-5
Назва Thickness-dependent Electrical and Piezoelectric Properties of Lead-Free Ferroelectric Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films
Автори D.A. Kiselev, S.A. Levashov, M.S. Afanasiev, A.M. Kiselev, G.V. Chucheva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Design a New Configuration of Micro Strip Rectangle Patch Antenna on Different Thickness Substrate for Telemedicine Applications
Автори Parisa Shirvani, Hamidreza Shirzadfar
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-4
Назва Особливості термомагнітної поведінки високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi
Автори М.П. Семенько, Ю.П. Мазур, P.В. Остапенко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-8
Назва Магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів: варіювання вимірювальних струмів та мінімізація електронних шумів
Автори С.О. Волков, О.П. Ткач, Л.В. Однодворець, Я.В. Хижня
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-4
Назва A New Nonrelativistic Investigation for Spectra of Heavy Quarkonia with Modified Cornell Potential: Noncommutative Three Dimensional Space and Phase Space Solutions
Автори Abdelmadjid Maireche, Djenaoui Imane
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-9
Назва DFT Study on Structural and Mechanical Properties of Single-walled Carbon and Boron Nitride Nanotubes Functionalized with Carbenes
Автори I.K. Petrushenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-5
Назва Deposition of Alumina-titania Nanostructured Coating by a New Multi-chamber Gas-dynamic Accelerator
Автори M.G. Kovaleva, M.S. Prozorova, M.Yu. Arseenko, M.N. Yapryntsev, K.N. Mamunin, V.V. Sirota, A.Y. Altukhov, E.V. Ageev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-4
Назва Practical Analysis of the Properties of Nanoscale Electronic Elements Aimed at their Application when Designing Parallel Architecture Computing Systems
Автори M.V. Makarov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва Фотоелектричні властивості гетеропереходів власний оксид - p-In4Se3
Автори В.М. Катеринчук, З.Д. Ковалюк, Б.В. Кушнір, О.С. Литвин
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-4
Назва Influence of the Composition on the Thermoelectric and Electro-physical Properties of Ge-Sb-Te Thin Films for Phase Change Memory Application
Автори P.I. Lazarenko, , A.A. Sherchenkov, S.A. Kozyukhin, D.Y. Terekhov, A.O. Yakubov, A.V. Babich, A.S. Shuliatyev, I.V. Sagunova, E.N. Redichev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-4
Назва Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromagnetic and Noble Metals (Review). І. Film Materials Based on Fe and Ag or Au
Автори L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko, Yu.M. Shabelnyk, M.O. Shumakova, O.P. Tkach
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-11
Назва Structure of Carbon Nanotubes in Colloidal Solutions under the Influence of a Constant Electric Field
Автори A.P. Kuzmenko, Thet Phyo Naing, A.E. Kuzko, Myo Min Than, A.V. Kutsenko, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-3
Назва Thermodynamics of Nucleation of Silicon Carbide Nanocrystals during Carbonization of Porous Silicon
Автори Yu.S. Nagornov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-4
Назва Influence of Ultrasonic Treatment on Electromagnetic Characteristicsof Composites Based on Multiwall Carbon Nanotubes at Wide Range of Frequencies (100 Hz – 258 GHz)
Автори A. Kachusova, O. Dotsenko, K. Dorozhkin
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-3
Назва Modeling the Permittivity of Ferrite-Dielectric Composites
Автори V.A. Astakhov, R.I. Shakirzyanov, A.T. Morchenko, Z.V. Mingazheva, S.P. Kurochka
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-3
Назва Numerical Approach of the Influence of Geometric Properties on the Absorbing in Photonic Crystal
Автори A. Merabti, A. Hasni, M. Elmir
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-5
Назва The Mechanism of Interaction of Esters of Methacrylic Acid with Carbon Nanotubes to Create a New Polymer Composite Material
Автори I.V. Zaporotskova, L.S. Elbakyan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03047-1 - 03047-3
Назва Assessment of Reliability of Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers on Two-dimensional Models and Experimental Data of the Raman Ranges
Автори T.A. Dobrovolskaya, V.M. Emelyanov, S.A. Danilova, V.V. Emelyanov, K.V. Butov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03048-1 - 03048-3
Назва Basic Principles of Betavoltaic Elements and Prospects of their Development
Автори A.A. Davydov, Ye.N. Fyodorov, D.S. Kiselev, A.V. Popkova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03049-1 - 03049-3
Назва Спінові збудження у дисипативних феромагнітних нанооболонках
Автори В.В. Куліш
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03050-1 - 03050-4
Назва The Photoluminescence Properties of Ablated ZrO2 Nanoparticles
Автори A.P. Kuzmenko, M.A. Pugachevsky, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03051-1 - 03051-2
Назва Dependence of Nanoparticles Synthesis Energy Consumption in the Gas Spark Discharge on Circuit Parameters
Автори D.A. Mylnikov, A.A. Efimov, V.V. Ivanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03052-1 - 03052-3
Назва Method of Obtaining a Composite Material Based on Small-Dispersed Particles
Автори D.G. Batryshev, T.S. Ramazanov, M.K. Dosbolayev, M.T. Gabdullin, Ye. Yerlanuly
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03053-1 - 03053-3
Назва The Micro and Nano- defects Formation during Czochralski Growth
Автори V.G. Kosushkin, L.V. Kozhitov, I.A. Kaplunov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03054-1 - 03054-3
Назва Spectrum Features of Forced Oscillations of Microdroplet Aggregates in Magnetic Fluids
Автори V.I. Drozdova, G.V. Shagrova, M.G. Romanenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03055-1 - 03055-3
Назва X-ray Microanalysis of Sintered Nanocomposite Materials from Tungsten-containing Powders
Автори E.V. Ageev, A.Y. Altukhov, O.G. Loktionova, E.P. Novikov, E.A. Vorobyev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03056-1 - 03056-3
Назва AlGaN Heterostructure Optimization for Photodetectors
Автори S.I. Didenko, О.I. Rabinovich, S.A. Legotin, I.V. Fedorchenko, А.А. Krasnov, Yu.V. Osipov, M.S. Melnik, K.A. Sergeev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-4
Назва Багатошарові нітридні покриття (TiZrNbHf)N/MoN
Автори Д.О. Колесніков, У.С. Нємченко, В.М. Береснєв, О.В. Соболь, В.А. Новіков, С.В. Литовченко, В.О. Столбовой, І.Ю. Гончаров, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-6
Назва Структурна інженерія багатоперіодних покриттів ZrN/MoN
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, В.А. Столбовий, Г.О. Постельник
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва Спектр поперечних акустичних фононів у плоских багатошарових напівпровідникових наноструктурах
Автори І.В. Бойко, A.M. Грищук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва Сонохімічний синтез частинок діоксиду кремнію із карбіду кремнію у водному розчині
Автори М. Закіров, О. Коротченков, Я. Рибак
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Modeling of Schottky Barrier Height and Volt-Amper Characteristics for Transition Metal-solid Solution (SіC)1 – x(AlN)x
Автори V.I. Altukhov, B.A. Bilalov, A.V. Sankin, S.V. Filipova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Механо-електричні характеристики приповерхневих шарів деяких матеріалів
Автори В.М. Юзевич, Б.П. Коман, Р. Джала
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-7
Назва CH3NH3PBI3 IV Output Parameters Degradation Investigation
Автори M.N. Orlova, S.I. Didenko, D.S. Saranin, O.I. Rabinovich, A.Y. Krukov, A.V. Kolesnikov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Морфологічні та електрохімічні властивості вуглецевих електродних матеріалів, отриманих на основі лактози
Автори І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк , В.М. Сачко, Р.П. Лісовський, Б.І. Рачій
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-7
Назва П’єзоелектричні плівкові хвилеводи поверхневих акустичних хвиль
Автори М.Ф. Жовнір
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-7
Назва Вплив процесів міжатомної взаємодії на механічні властивості карбідних покриттів на основі Ti,V і Cr, отриманих шляхом дифузійної металізації
Автори Я.В. Заулічний, В.Г. Хижняк, Н.А. Харченко, Т.П. Говорун, О.В. Хижняк, В.Ю. Долгих
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-6
Назва Вплив шорсткості поверхні на осциляції енергії Фермі металевих наноплівок
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-4
Назва Вплив тиску азотної атмосфери при осадженні вакуумно-дугових многоперіодних покриттів (Ti, Si)N/MoN на їх структуру та властивості
Автори В.М. Береснев, О.В. Соболь, А.А. Мейлехов, А.А. Постельнік, В.Ю. Новіков, Д.А. Колесніков, В.А. Столбовой, У.С. Немченко, П.А. Сребнюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Низькотемпературний мінімум електричного опору Bi1.9Lu0.1Te3
Автори О.М. Іванов, М.Н. Япринцев, Р.А. Любушкін, О.М. Соклакова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04036-1 - 04036-4
Назва Порівняння електрофізичних характеристик нелегованих кристалів Cd1 – xZnxTe, Cd1 – yMnyTe та Cd1 – x – yZnxMnyTe (x, y  0,1)
Автори П. Фочук, Є. Никонюк, З. Захарук, С. Дремлюженко, C. Солодін, О. Копач, А. Опанасюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-4
Назва Частотні характеристики електричних полів циліндричних п’єзокерамічних випромінювачів у складі плоскої системи
Автори О.І. Нижник, О.Г. Лейко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-6
Назва Експрес метод аналізу морфологічних параметрів графенових покриттів на мідній підкладці
Автори О.В. Соболь, І.М. Колупаев, А.В. Мураховскій, В.С. Левіцкій, Т.С. Кольцова, М.В. Козлова, Т.В. Ларіонова, В.О. Соболь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-5
Назва Динаміка квантової частинки у збуреному двовимірному параболічному потенціалі
Автори О.С. Мазманішвілі, І.О. Князь
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-6
Назва Адсорбція та каталітичне окиснення метану сенсорами на основі оксиду індію, легованого платиною
Автори В.В. Голованов, Б.В. Назарчук, В.В. Голованова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-5
Назва Generation of Al Nanoparticles via Laser Ablation in Deionized Water with Structural and Morphological Study
Автори H.R. Dehghanpour, H. Hashemi, H. Asefi
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-2
Назва Частотні властивості електричних полів циліндричної системи п’єзокерамічних випромінювачів з екраном у внутрішній полості
Автори О.Г. Лейко, Я.І. Старовойт
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-6
Назва Формування наноструктурного покриття на основі матриці аморфного вуглецю і кристалів срібла
Автори О.Я. Колпаков, Д.О. Колесніков, О.І. Поплавський, С.С. Манохін, М.Є. Галкіна, І.Ю. Гончаров, Ж.В. Герус, П.В. Турбін, Л.В. Маліков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Назва Generation of Nanometer Wavelength Acoustic Waves
Автори O.Yu. Komina, M.E. Adamova, E.A. Zhukov, A.P. Kuz’menko, V.I. Zhukova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-3
Назва Effect of High-k Oxide on Double Gate Transistor Embedded in RF Colpitts Oscillator
Автори M. Bella, S. Latreche, C. Gontrand
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-7
Назва Modelling of Random Textured Tandem Silicon Solar Cells Characteristics: Decision Tree Approach
Автори R.S. Kamath, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-4
Назва Synthesis and Nanoscale Characterization of LiNbO3 Thin Films Deposited on Al2O3 Substrate by RF Magnetron Sputtering under Electric Field
Автори R.N. Zhukov , D.A. Kiselev, K.D. Shcherbachev, M.I. Voronova, S.V. Ksenich, I.V. Kubasov, A.A. Temirov, N.G. Timushkin, M.V. Chichkov, A.S. Bykov, M.D. Malinkovich, Yu.N. Parkhomenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва A New Relativistic Study for Interactions in One-electron atoms (Spin ½ Particles) with Modified Mie-type Potential
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-9
Назва Physical Properties of Film Alloys Based on Ferromagnetic and Noble Metals (review). ІІ. Film Materials Based on Co and Ag or Au
Автори I.V. Cheshko, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko , M.O. Shumakova, O.P. Tkach
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-7
Назва Investigating the Temperature Effects on ZnO, TiO2, WO3 and HfO2 Based Resistive Random Access Memory (RRAM) Devices
Автори T.D. Dongale, K.V. Khot, S.V. Mohite, S.S. Khandagale, S.S. Shinde, V.L. Patil, S.A. Vanalkar, A.V. Moholkar, K.Y. Rajpure, P.N. Bhosale, P.S. Patil, P.K. Gaikwad, R.K. Kamat
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04030-1 - 04030-4
Назва Linear Positive Magnetoresistivity of the Bi1.9Lu0.1Te3 Alloy with Inhomogeneous Micrograined Structure
Автори O.N. Ivanov, M.N. Yaprintsev, R.A. Lyubushkin, O.N. Soklakova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04033-1 - 04033-4
Назва Молекулярний транзистор на основі замісників дифенілу
Автори А.Г. Малашенко, П.О. Кондратенко, Ю.М. Лопаткін, А.Й. Дерев’янчук
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04034-1 - 04034-5
Назва Effects of High-k Dielectrics with Metal Gate for Electrical Characteristics of SOI TRI-GATE FinFET Transistor
Автори Fatima Zohra Rahou, A.Guen Bouazza, B. Bouazza
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04037-1 - 04037-4
Назва Dye Sensitized Solar Cells Based on Hydrazonoyl Synthetic Dyes
Автори Monzir S. Abdel-Latif, Amal Batniji, Taher M. El-Agez, Malak J. Younis, Hatem Ghamri, Bassam A. Abu Thaher, Basem S. Qeshta, Fakhr M. Abu-Awwad, Sofyan A. Taya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04038-1 - 04038-9
Назва Дисперсійні властивості поверхневих поляритонів у мета матеріалі ферит/напівпровідник у магнітному полі
Автори І.В. Федорін, Г.С. Хрипунов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04041-1 - 04041-11
Назва A Two Dimensional Surface Potential Model for Triple Material Double Gate Junctionless Field Effect Transistor
Автори A. Kumar, A. Chaudhry, V. Kumar, V. Sharma
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04042-1 - 04042-5
Назва Piezoelectric Properties of Barium Titanate Langmuir Films
Автори A.P. Kuzmenko, I.V. Chuhaeva, P.V. Abakumov, M.B. Dobromyslov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04043-1 - 04043-2
Назва Technology of Creation Periodic Structure on Surface Crystal of Paratellurite
Автори S.A. Tretiakov, A.I. Kolesnikov, M.S. Vorontsov, A.I. Ivanova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04044-1 - 04044-3
Назва Thickness Calculation of Thin Transparent Conductive Membrane on the Border with a Magnetic Fluid
Автори V.V. Chekanov, N.V. Kandaurova, V.S. Chekanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04045-1 - 04045-3
Назва Nanostructured Lead Compounds in Electrode Materials of a Lead-Acid Battery
Автори A.P. Kuzmenko, E.A. Grechushnikov, V.A. Kharseev, M.B. Dobromyslov, P.A. Rusanov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04046-1 - 04046-3
Назва Influence of Brownian Diffusion on Volume Magnetic Force in Magnetic Fluids
Автори V. Bashtovoi, A. Reks, S. Klimovich, V. Polunin, P. Riapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04047-1 - 04047-4
Назва X-ray Diffraction Analysis of the Chromium-containing Electroerosion Powders of Micro - and Nanoparticles
Автори E.V. Ageev, A.Y. Altukhov, V.V. Serebrovskii, S.V. Khardikov, A.V. Scherbakov, A.N. Novikov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04048-1 - 04048-2
Назва Investigation of Nanostructured Thermoelectric Material Si0.8Ge0.2P0.022 for Application in Multisectional Legs of Thermoelectric Elements
Автори Yu.I. Shtern, A.A. Sherchenkov, A.V. Babich, M.S. Rogachev
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04049-1 - 04049-3
Назва Електронні та позитронні стани у шаруватих наноструктурах «метал – діелектрик»
Автори А.В. Бабич, П.В. Вакула, А.В. Коротун, В.И. Рева, В.В. Погосов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04050-1 - 04050-9
Назва 3D наноструктурний пористий шар аміачної селітри: вплив способу зволоження на структуру шару
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04051-1 - 04051-5
Назва Features Self-Cobalt Gas-sensitive Film of Polyacrylonitrile
Автори S.P. Konovalenko, T.A. Bednaya
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-7
Назва Semiholographic Approach in Calculation of Tunneling Current in Graphene with Deep Impurities
Автори M.B. Belonenko, N.N. Konobeeva
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04029-1 - 04029-3
Назва Дослідження термічної деструкції природних карбонатів кальцію методом температурно-програмованої мас-спектрометрії
Автори С.М. Данильченко, В.Д. Чіванов, О.Г. Рябишев, С.В. Новіков, А.О. Степаненко, В.М. Кузнецов, Є.В. Миронець, О.В. Марійчук, Г.О. Яновська, О.Г. Бордунова, О.М. Бугай
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04031-1 - 04031-3
Назва Флуоресцентні властивості комплексів похідні кумарину/квантові точки СdTe при взаємодії з молекулами аміаку в мікроконцентраціях
Автори В.П. Міцай, А.Г. Мисюра, С.В. Кривець, Я.П. Лазоренко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04032-1 - 04032-5
Назва Dimensioning and Modeling of a Circular Inductor Integrated in a Boost Converter
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04039-1 - 04039-5
Назва Optical and Structural Characterization of Pin Photodetector Based on Germanium Nanocrystals for Third Generation Solar Cells
Автори K.K. Sossoe, , M.M. Dzagli, K.S. Gadedjisso-Tossou, A.M. Mohou, B. Grandidier
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04035-1 - 04035-5
Назва Схожість і відмінність фазового перетворення ГЦК – ОЦК в кальції і стронції
Автори В.В. Поживатенко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-6
Назва Вплив органомодифікованого лапоніту на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок
Автори Е.А. Лисенков, , В.В. Клепко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04040-1 - 04040-6
Назва Особливості властивостей наногібридів GaSe(InSe), синтезованих у полі світлової хвилі
Автори Ф.О. Іващишин , О.В. Балабан, І.І. Григорчак
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-6
Назва Boron Monolayer χ3-type. Formation of the Vacancy Defect and Pinhole
Автори E.V. Boroznina, O.A. Davletova, I.V. Zaporotskova
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04054-1 - 04054-3
Назва Structural and Optical Properties of Mg Doped ZnO Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering
Автори A.Sh. Asvarov, S.Sh. Makhmudov, A.Kh. Abduev, A.K. Akhmedov, M.A. Aliev, B.A. Bilalov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04053-1 - 04053-4
Назва A DFT Study on Electronic and Structural Properties of Graphene Nanoribbons
Автори I.K. Petrushenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04052-1 - 04052-4
Назва Investigation of the Phase Composition of Samples Sintered from Tungsten-containing Composite Micro - and Nanopowders
Автори E.V. Ageev, A.Y. Altukhov, S.V. Khardikov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04055-1 - 04055-3
Назва New Computer System for Recognizing Micro- and Nano-Sized Objects in Semiconductors and Colloidal Solutions
Автори L. Diachenko, E. Minov, S. Ostapov, P. Fochuk, Yu. Khalavka, A. Bolotnikov, R.B. James
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04060-1 - 04060-9
Назва AC-field Induced Gap Opening in the Vicinity of Extra Dirac Points in Band Structure of Graphene Superlattice
Автори S.V. Kryuchkov, E.I. Kukhar'
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04057-1 - 04057-4
Назва An Investigation of High Performance Heterojunction Silicon Solar Cell Based on n-type Si Substrate
Автори N. Memarian, M. Minbashi, M. Jalali Mehrabad
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04058-1 - 04058-8
Назва Односпрямований транспорт феромагнітних частинок у в’язкій рідині,породжений силою Магнуса
Автори С.І. Денисов, Б.О. Педченко, М.О. Павлюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04087-1 - 04087-6
Назва CNTFET-Based Design of a High-Efficient Full Adder Using XOR Logic
Автори Seyedehsomayeh Hatefinasab
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04061-1 - 04061-6
Назва Prediction of Betavoltaic Battery Output Parameters Based on SEM Measurements
Автори E.B. Yakimov, M.A. Polikarpov, A.A. Krasnov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04062-1 - 04062-3
Назва Quantum Mechanical Analysis of GaN Nanowire Transistor for High Voltage Applications
Автори Neel Chatterjee, Sujata Pandey
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04063-1 - 04063-6
Назва Вплив ультразвуку на енергетичний спектр електрона та дірки у гетеросистемі InAs/GaAs з квантовими точками InAs
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04064-1 - 04064-4
Назва Optical Properties of GaSe Intercalated by Potassium Hydroxide
Автори V.B. Boledzyuk, Z.D. Kovalyuk, M.M. Pyrlya, Y.M. Tsybulenko, V.V. Netyaga, V.M. Kaminskiy
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04065-1 - 04065-4
Назва Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
Автори Л.С. Кайкан, Ю.С. Кайкан, І.П. Яремій, О.М. Угорчук, Б.Я. Депутат, М.О. Николюк
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04066-1 - 04066-7
Назва Investigation of Nanostructure Phase Composition and Field Emission Properties in the Ge/Si (100) System
Автори S.A. Nepijko, A.A. Sapozhnik, A.G. Naumovets, Yu.N. Kozyrev, M. Klimenkov, S.I. Protsenko, L.V. Odnodvorets, I.Yu. Protsenko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04067-1 - 04067-4
Назва Енергія зв’язку деформаційного електронного полярона в квантовій точці InAs/GaAs
Автори В.І. Грушка, Р.М. Пелещак
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04068-1 - 04068-5
Назва Вплив температури на діелектричні властивості фериту СоFe2O4
Автори В.С. Бушкова, Б.К. Остафійчук, Т.О. Семко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04069-1 - 04069-7
Назва Діелектрична функція металевих 1D-систем
Автори А.В. Коротун, В.П. Курбацький, В.В. Погосов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04070-1 - 04070-5
Назва Сонячні батареї створенні на основі низько-розмірних нанокомпозитних структур
Автори С.Л. Хрипко, В.В. Кідалов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04071-1 - 04071-10
Назва Мономерний коефіцієнт тертя металонанодисперсних полімерних систем
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04072-1 - 04072-6
Назва Межі стабільності рідкої фази у шаруватих плівкових системах Mo/Pb/Mo, Mo/Bi/Mo і Mo/In/Mo
Автори С.В. Дукаров, С.І. Петрушенко, В.М. Сухов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04073-1 - 04073-6
Назва Electrochemical Properties of Nanocomposite Nanoporous Carbon / Nickel Hydroxide
Автори O.M. Hemiy, L.S. Yablon, I.M. Budzulyak, S.I. Budzulyak, O.V. Morushko, A.I. Kachmar
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04074-1 - 04074-5
Назва Microstures of CdC2O4.3H2O Single Crystal Grown in Silica Gel
Автори M.R. Shedam, Rakesh M. Shedam, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04075-1 - 04075-4
Назва A new Nonrelativistic Investigation for Interactions in One-electron Atoms with Modified Vibrational-Rotational Analysis of Supersingular plus Quadratic Potential: Extended Quantum Mechanics
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04076-1 - 04076-9
Назва Room Temperature Ferromagnetism in Cr Doped ZnSe Powders Prepared by Solid State Reaction
Автори P. Mallikarjana, J. Sivasankar, M. Rigana Begam, N. Madhusudhana Rao, S. Kaleemulla, J. Subrahmanyam
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04077-1 - 04077-4
Назва Photoelectrical and Gas-sensing Properties of Nanostructured ZnO/CuO Samples
Автори A. Ogurcovs, Vj. Gerbreders, E. Tamanis, E. Sledevskis, A. Gerbreders
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04078-1 - 04078-4
Назва Influence of Surfactants on the Activity Powders of Barium Hexaferrite, Prepared by Wet Grinding
Автори V.G. Andreev, V.G. Kostishyn, A.G. Nalogin, A.Yu. Adamtsov, P.A. Ryapolov
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04079-1 - 04079-3
Назва Effect of Uniform Decoration of Ag2S Nanoparticles on Physical Properties of Granular TiO2 Thin Films Synthesized by Using Spin Coating Technique
Автори R.A. Wagh, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04080-1 - 04080-5
Назва Вимірювання індукції магнітного поля із застосуванням ефекту Зеєманав ядерному квадрупольному резонансі сполук GaSe та InSe
Автори А.П. Саміла, Г.І. Ластівка, В.О. Хандожко
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04081-1 - 04081-4
Назва Анізотропія структури та властивостей міцності жароміцного композиту Cu-Cr-Zr, що індуковано рівноканальним кутовим пресуванням
Автори А.І. Беляєва, А.А. Галуза, І.В. Коленов, С.М. Фаізова, Г.І. Рааб, І.А. Фаізов
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04082-1 - 04082-6
Назва Термодинамічні умови отримання 3D наноструктурованого пористого поверхневого шару на гранулах аміачної селітри
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04083-1 - 04083-5
Назва Можливість застосування топографічного розгляду до границь зерен в нанокремнієвих плівках
Автори М.Г. Находкін, Т.В. Родіонова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04084-1 - 04084-4
Назва Enhanced Sensitivity of Surface Plasmon Resonance Sensor Based on Bilayers of Silver-Barium Titanate
Автори S. Fouad, Naseer Sabri, Z.A.Z. Jamal, P. Poopalan
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04085-1 - 04085-5
Назва Прецесія ферромагнітної наночастинки зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині
Автори Т.В. Лютий, О.М. Гришко, А.А. Ковнер, О.С. Денисова
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04086-1 - 04086-5
Назва Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автори M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04059-1 - 04059-4
Назва Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies (Review)
Автори I.A. Buriak, V.O. Zhurba, G.S. Vorobjov, V.R. Kulizhko, O.K. Kononov, Oleksandr Rybalko
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04088-1 - 04088-11
Назва Digital Piezomaterial Based on Piezoceramic-Polymer Composite for Ultrasonic Transducers
Автори D.I. Makarev, A.N. Rybyanets
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04089-1 - 04089-3
Назва Cтруктурні властивості апатит-біополімерних нанокомпозитів, легованих ZnO
Автори O.O. Мартинюк, Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, A.M. Мєшков
Випуск Том 8, Рік 2016, Номер 4
Сторінки 04090-1 - 04090-6
Назва Структурні та оптичні властивості плівок Cu2ZnSnS4,отриманих методом пульсуючого спрей-піролізу
Автори О.А. Доброжан, В.Б. Лобода, Я.В. Знаменщиков, А.С. Опанасюк, Х. Чеонг
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01028-1 - 01028-7
Назва DFT Study of Intrinsic and Induced p-type Conductivity of ZnO Material
Автори F. Marcillo, L. Villamagua, A. Stashans
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01024-1 - 01024-6
Назва Effect of π Orbital on I/V Characteristics and Transmission in Molecular Diode Structures with Au Contacts
Автори A. Mallaiah, G.N. Swamy, K. Padmapriya
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-5
Назва Analog Behavioral Modeling of Schottky Diode Using Spice
Автори Messaadi Lotfi, Dibi Zohir
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Thermal Modeling of an Integrated Circular Inductor
Автори Y. Benhadda, A. Hamid, T. Lebey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-5
Назва Сульфідна пасивація поверхні поруватого фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-4
Назва Polyhedral Model of Carbon Nanotubes Analytically Describing their Geometry
Автори L. Chkhartishvili, N. Maisuradze, N. Mamisashvili
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-6
Назва Вплив умов росту кристалів телуриду кадмію з надстехіометричним кадміємна їх електрофізичні властивості
Автори П.М. Фочук, Є.С. Никонюк, З.І. Захарук, Г.І. Раренко, А.С. Опанасюк, М.О. Ковалець, В.Я. Левшенюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-5
Назва Effect of Severe Plastic Deformation on Shape Memory and Mechanical Properties of Nanostructured Cu-Zn-Al Alloy
Автори M. Bagherpour, A. Shokouhfar, A. Zolriasatein, A. Farzaneh Bahelgerdy
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-6
Назва Density Functional Study on Structural Stability and Electronic Properties of Neutral, Anionic and Cationic MgSe Nanostructures
Автори V. Nagarajan, R. Chandiramouli
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-6
Назва Визначення критичних значень параметрів електронного променю при поверхневому оплавленні оптичних елементів точного приладобудування
Автори І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.І. Гордієнко, В.А. Ващенко, О.В. Кириченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01010-1 - 01010-5
Назва Optical Properties of Pure and Eu Doped ZnSe Films Deposited by CSVS Technique
Автори M.M. Ivashchenko, A.S. Opanasyuk, I.P. Buryk, V.A. Lutsenko, A.V. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-5
Назва Design of Novel Efficient Multiplexer Architecture for Quantum-dot Cellular Automata
Автори Hamid Rashidi, Abdalhossein Rezai,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-7
Назва Метрологічне забезпечення імпульсних світлових вимірювань
Автори П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко, Г.І. Чурюмов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-5
Назва Characterization of the Microstructural and Mechanical Properties of MoZrN Coating
Автори Abdelaziz Abboudi,, Brahim Chermime,, Hamid Djebaili,, Mourad Brioua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-4
Назва Дослідження температурних полів теплоносія в установках отримання 3D наноструктурованого пористого поверхневого шару на гранулах аміачної селітри
Автори А.Є. Артюхов, В.І. Склабінський
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-4
Назва Вплив міжфазної межі розділу на параметри бар’єрних переходів метал-напівпровідник
Автори В.С. Дмитрієв
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-4
Назва Поверхневі плазмони у вуглецевих нанотрубках еліптичного перерізу
Автори А.В. Коротун, І.М. Тітов, А.О. Коваль
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Назва Магнітоопір модифікованих вуглецевих нанотрубок
Автори Т.А. Лень, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, І.Б. Беркутов, , І.Г. Мірзоєв, Д. Гніда, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-7
Назва Термодинамічні властивості монокристалів кремнію, легованих домішкою бора
Автори О.В. Панченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-4
Назва Вплив одновісного тиску на σ2-провідність сильно легованого p-Si(B)
Автори Л.І. Панасюк, , В.В. Коломоєць, В.М. Єрмаков, С.А. Федосов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-5
Назва A Processing in Memory Realization Using Quantum Dot Cellular Automata (QCA): Proposal and Implementation
Автори P.P. Chougule, B. Sen, R. Mukherjee, P.S. Patil, R.K. Kamat, T.D. Dongale
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Design Device for Subthreshold Slope in DG Fully Depleted SOI MOSFET
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-4
Назва Memristor Effect in Ni/TiOx/p-Si/Ni and Ni/TiOx/p-Si/TiOx/Ni Heterojunctions
Автори V.A. Skryshevsky, O.M. Kostiukevych, V.V. Lendiel, O.V. Tretyak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01023-1 - 01023-3
Назва Resistive Switching Properties of Highly Transparent SnO2:Fe
Автори S.J. Trivedi,  U.S. Joshi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01025-1 - 01025-5
Назва Role of the Temperature Dependence of Elastic Modulus in the Basic Characteristics of Giant Magnetically Induced Deformation of Ferromagnetic Martensite
Автори A. Kosogor
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01026-1 - 01026-3
Назва Hydroxyl Properties of Hydrogenated Germanosilicate Optical Fiber Due to Thermal Treatment and Ultraviolet Irradiation
Автори H. Kuswanto, A. Hermanto, F. Goutaland, A. Boukenter, Y. Ouerdane
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-4
Назва Структура та механічні властивості гафнію легованого оксидом ітрію
Автори С.В. Чорнобук, М.І. Чередник, О.Ю. Попов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01031-1 - 01031-5
Назва Some Aspect of Modern Nanotechnology and Lazer Radiation in Cancer Treament
Автори L. Khvedelidze
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-2
Назва Two Dimensional Modeling of III-V Heterojunction Gate All Around Tunnel Field Effect Transistor
Автори Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01030-1 - 01030-4
Назва Структура і фізико-механічні властивості многоперіодной вакуумно-дугових покриттів на основі двошарової системи TiNx/ZrNx
Автори О.В. Соболь, А.А. Андрєєв, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, А.В. Янчев, А.О. Мейлехов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01032-1 - 01032-6
Назва Структурні та оптико-люмінесцентні характеристики керамік Mg1 – xZnxGa2O4: Mn2 +
Автори А.П. Лучечко, О.П. Кравець, О.В. Цвєткова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових одношарових і багатоперіодних двошарових нітридних покриттів на основі шарів Ti(Al):Si
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, В.А. Столбовой, П.А. Сребнюк, В.Ю. Новіков, І.В. Дощечкіна, А.А. Мейлехов, А.А. Постельник, У.С. Нємченко, Б.А. Мазилін, В.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 1
Сторінки 01033-1 - 01033-6
Назва Effect of Single and Double Layer Antireflection Coating to Enhance Photovoltaic Efficiency of Silicon Solar
Автори R. Sharma, Amit Gupta, Ajit Virdi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02001-1 - 02001-4
Назва Sonochemical Synthesis of AgInS2 Quantum Dots and Characterisation
Автори B.B. Panda, R.K. Rana, B. Sharma
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02002-1 - 02002-4
Назва Assessment of the H2 Followed by Air Sintering of Co-doped In2O3 Based Diluted Magnetic Semiconductors
Автори Rana Mukherji, Vishal Mathur, Arvind Samariya, Manishita Mukherji
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02003-1 - 02003-3
Назва Effect the Technique of Light Trapping on the Performance of Simple Junction n-p Solar Cells Based on GaAs and Si
Автори S. Nour, A. Belghachi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02005-1 - 02005-3
Назва Smoluchowski Formulation for Simulation of Nano Core-Shell Structure Creation in Nanoparticle Fabrication by Laser Ablation in Liquid Media Process
Автори H.R. Dehghanpour
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02006-1 - 02006-4
Назва Отримання нанокристалів ZnS:Mn методом самопоширюваного високотемпературного синтезу
Автори М.Ф. Буланий, О.В. Коваленко, О.С. Морозов, О.В. Хмеленко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02007-1 - 02007-4
Назва Гнучкі сонячні елементи на основі базових шарів СdТe, отриманих методом магнетроного розпилення
Автори Г.С. Хрипунов, Г.І. Копач, Р.В. Зайцев, А.І. Доброжан, М.М. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02008-1 - 02008-5
Назва Керована смугопропускна лінія передачі на основі одновісних монокристалічних гексаферитів в доменній області
Автори А.Л. Никитенко, В.И. Костенко, Л.В. Чевнюк, В.И. Григорук, В.Ф. Романюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02010-1 - 02010-5
Назва Cтруктура та сорбційні характеристики порошків феритів NiCrxFe2 – xO4
Автори В.С. Бушкова, , І.П. Яремій, Р.П. Лісовський, Б.В. Карпик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02011-1 - 02011-7
Назва Two-Dimensional Graphene Superlattice:Energy Spectrum and Current-Voltage Characteristics
Автори S.V. Kryuchkov, C.A. Popov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02013-1 - 02013-4
Назва Вплив синтетичних дискретних волоконна властивості епоксидних композитів для захисних покриттів
Автори А.В. Букетов, Д.О. Зінченко, О.В. Шарко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02014-1 - 02014-5
Назва Вплив домішки бору на структуру та механічні властивості гафнію
Автори С.В. Чорнобук, В.А. Макара, А.О. Гончаренко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02016-1 - 02016-5
Назва The Exact Nonrelativistic Energy Eigenvalues for Modified Inversely Quadratic Yukawa Potential Plus Mie-type Potential
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02017-1 - 02017-7
Назва Термостимульована люмінесценція нанодротів ZnO
Автори М.Р. Панасюк, Б.И. Турко, Л.Р. Топоровская, В.Б. Капустянык, Н.С. Рудко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02018-1 - 02018-3
Назва Thermally Evaporated Tin Oxide Thin Film for Gas Sensing Applications
Автори Sumanta Kumar Tripathy , T.N.V. Prabhakara Rao
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02019-1 - 02019-4
Назва Магніторезистивний ефект у гранульованих плівкових сплавах на основі Ag і Fe або Со
Автори Л.В. Однодворець, І.Ю. Проценко, О.П. Ткач, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02021-1 - 02021-4
Назва Фотолюмінісцентні властивості PECVD плівок на основі Si, C, N
Автори О.К. Порада, В.С. Манжара, А.О. Козак, В.І. Іващенко, Л.A. Іващенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02022-1 - 02022-6
Назва Температурна залежність спектрів ЯКР і параметрів кристалічної гратки InSe
Автори Г.І. Ластівка, А.П. Саміла, М.Д. Раранський, З.Д. Ковалюк, В.Н. Балазюк, В.О. Хандожко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02023-1 - 02023-4
Назва Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщиниквантового напівпровідникового дроту
Автори М.А. Рувінский, Б.М. Рувінский, О.Б. Костюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02024-1 - 02024-4
Назва Методика отримання та властивості зносостійких покриттів на основі Ti і N та Ti, Al і N
Автори Т.П. Говорун,  О.В. Пилипенко, М.В. Говорун, К.О. Дядюра
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02026-1 - 02026-7
Назва Вплив танталу на текстуру вакуумних конденсатів міді
Автори М.О. Глущенко, В.В. Білозеров, О.В. Соболь, В.В. Субботіна, Г.І. Зеленська, А.І. Зубков
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02015-1 - 02015-4
Назва Отримання нанокомпозиту анатаз / брукіт з контрольованими структурно- морфологіч-ними характеристиками
Автори В.О. Коцюбинський, М.Г. Мізілевська, А.Б. Груб'як, С.І. Воробйов, М.М. Кузишин, В.М. Сачко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02009-1 - 02009-6
Назва Перехідні процеси в мікроелектронних композиціях Ag-Ge-In/n-GaAs
Автори В.С. Дмитрієв, Л.Б. Дмитрієва
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02027-1 - 02027-5
Назва Комп'ютерне моделювання радіаційно-стимульованих структурних змін і властивості багатоперіодної системи ZrNx/MoNx
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Т.В. Бочуля, В.А. Столбовий, В.Ф. Горбань, Г.О. Постельник, С.М. Шевченко, А.В. Янчев
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02031-1 - 02031-5
Назва Про критичний розмір переходу феромагнетика в однодоменний стан
Автори Ю.О. Тихоненко-Поліщук, О.І. Товстолиткін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02028-1 - 02028-17
Назва Зниження міжфазного перемішування в багатошарових рентгенівських дзеркалах Sс/Si
Автори Ю.П. Першин, О.Ю. Девізенко, В.В. Кондратенко, D.L. Voronov, E.M. Gullikson
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02029-1 - 02029-6
Назва Розрахунки електронної структури об’ємних кристалів і нанокристалів групи АIIВVI (CdS, CdSe) методом модельного нелокального псевдопотенціалу
Автори О.В. Бовгира, П.М. Якібчук, І.В. Куца, Л.Р. Топоровська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02030-1 - 02030-7
Назва Формування регулярних доменних структур у сегнетоелектриках при перемиканні поляризації у сильнонерівноважних умовах
Автори Л.І. Стефанович, О.Ю. Мазур
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02032-1 - 02032-7
Назва Оствальдівське дозрівання квантових точок InAsSbР у рамках модифікованої теорії ЛСВ
Автори Б.В. Іванський, Р.Д. Венгренович, В.І. Кривецький, Ю.М. Кушнір
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02025-1 - 02025-6
Назва Тонкі плівки аморфних молекулярних напівпровідників для створення поверхневих темплатів упорядкованих структур
Автори М.Ю. Барабаш, В.Є. Мартинчук, Р.В. Литвин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02020-1 - 02020-6
Назва Analysis on Solar Panel Crack Detection Using Optimization Techniques
Автори M.D. Dafny Lydia, K. Sri Sindhu, K. Gugan
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02004-1 - 02004-6
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії нанорозмірних об'єктів
Автори В.В. Марасанов, А.О. Шарко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02012-1 - 02012-4
Назва Research of the Vacancy Migration Process on the Surface of BC Nanolayer
Автори S.V. Boroznin, I.V. Zaporotskova, N.P. Boroznina
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02034-1 - 02034-2
Назва Characterization of Thermally Oxidized Ti6Al4V Alloys for Dental Application
Автори A. Boucheham,, A. Karaali, B. Rahal, Y. Belkacem
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 2
Сторінки 02033-1 - 02033-3
Назва Структурна інженерія багатошарових вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі Ti, Cr, Mo і Zr
Автори О.В. Соболь, А.А. Постельник, А.А. Мейлехов, А.А. Андреев, В.А. Столбовой, В.Ф. Горбань,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03003-1 - 03003-6
Назва Отримання аморфно-нанокристалічних сплавівчастковою кристалізацією металевих стекол
Автори В.І. Лисов, Т.Л. Цареградська, О.В. Турков, Г.В. Саєнко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03006-1 - 03006-4
Назва Вплив параметрів магнітного та немагнітного шарів на процеси дисипації у багатошарових наноструктурах з антиферомагнітним компонентом
Автори Т.І. Полек, Д.Д. Яремкевич, І.М. Козак, А.Ф. Кравець
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03001-1 - 03001-6
Назва CdTe детектори Х/γ- випромінювання з MoOx контактами
Автори О.Л. Маслянчук, М.М. Солован, В.В. Брус, Е.В. Майструк, С.В. Солодін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03035-1 - 03035-4
Назва Comparative Analysis of Sensor Activity of Carbon Nanotubes Modified with Functional Groups
Автори N.P. Boroznina, I.V. Zaporotskova, S.V. Boroznin
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03046-1 - 03046-3
Назва Exploring the Structural Stability and Electronic Properties of VS2 Nanostructures – a DFT Study
Автори N. Kishore, V. Nagarajan, R. Chandiramouli
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03008-1 - 03008-4
Назва Отримання плівок ZnSe в лужному електроліті
Автори Д.С. Софронов, Е.А. Вакслер, П.В. Матейченко, О.М. Софронова, О.М. Лебединский, В.В. Стариков, Є.О. Самойлов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03009-1 - 03009-5
Назва Solution Processed AZO Thin Films Prepared from Different Source Materials
Автори Sana Ullah, Fabio De Matteis, Massimiliano Lucci, Ivan Davoli
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03010-1 - 03010-4
Назва Effect of Electrochemical Introduction of Cobalt Ions on the Properties of Carbon-porous Materials as an Electrode Component Supercapacitor
Автори Z.D. Kovalyuk, S.P. Yurcenyuk, I.I. Semenchuk, V.B. Boledzyuk, A.D. Shevchenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03011-1 - 03011-5
Назва Емісія фотонів при взаємодії електронів з поверхнею наногетеро структур
Автори Л.М. Маркович, М.І. Лінтур, М.В. Приходько, Г.Ю. Подгорецька
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03012-1 - 03012-4
Назва Modeling, Simulation and Implementation of PV Cell/Modules Using PSpice
Автори Messaadi Lotfi, Dibi Zohir
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03013-1 - 03013-5
Назва Тангенс кута механічних втрат полівінилхлориду, наповненого нанодисперсними металами та графітом
Автори Б.Б. Колупаєв, Б.С. Колупаєв, В.В. Левчук, Ю.Р. Максимцев, В.О. Сідлецький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03014-1 - 03014-5
Назва Тонкі плівки телуриду кадмію для гнучких сонячних елементів, отримані методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, Г.С. Хрипунов, Н.В. Веселова, М.В. Кириченко, М.М. Харченко, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03015-1 - 03015-7
Назва Коінтеркалатні напівпровідники GaSe(InSe) з гостьовим мультифероїком NaNO2 + FeSO4
Автори І.І. Григорчак, Ф.О. Іващишин, Б.А. Лукіянець, Ю.О. Кулик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03016-1 - 03016-7
Назва Про пов'язаність електронних і механічних процесів при прийомі звуку в п'єзокерамічному середовищі циліндричного перетворювача в присутності плоского екрану
Автори А.В. Дерепа, О.Г. Лейко, О.М. Позднякова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03017-1 - 03017-6
Назва A DFT Study of Hydrogen Adsorption onto Graphene: Effect of Nitrogen Doping
Автори I.K. Petrushenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03018-1 - 03018-5
Назва 1.5 μm Solid-state Lasers with Diode Pumping
Автори Y.P. Machekhin, I.V. Beznosenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03019-1 - 03019-6
Назва Raman Study of CVD Graphene Irradiated by Swift Heavy Ions
Автори E.A. Kolesov, M.S. Tivanov, O.V. Korolik, P. Yu. Apel, V.A. Skuratov, A.M. Saad, I.V. Komissarov, A. Swic, P.V. Żukowski, T.N. Koltunowicz
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03020-1 - 03020-4
Назва A Recent Study of Excited Energy Levels of Diatomics for Modified more General Exponential Screened Coulomb Potential: Extended Quantum Mechanics
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03021-1 - 03021-6
Назва Методика визначення фізико-механічних параметрів п'єзоелектричної кераміки
Автори О.М. Петрищев, К.В. Базіло
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03022-1 - 03022-6
Назва Вплив обробки поверхні Si на електричні властивості гетероструктур p-NiO/n-Si
Автори Г.П. Пархоменко, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03024-1 - 03024-4
Назва Study of Structural Evolution and Magnetic Behavior of Ni50Mn45Sn5 Alloy
Автори Dinesh Saini, Satyavir Singh, MK Banerjee, K. Sachdev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03025-1 - 03025-5
Назва Формування квантових точок InAs в матриці GaAs у кінетичному режимі для CVD-методу
Автори С.К. Губа
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03026-1 - 03026-4
Назва Influence of the Space Charge on Tunneling of Electrons and Their Conductivity by the Resonance Tunneling Structures in the Constant Electric Field
Автори I.V. Boyko, M.R. Petryk
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03030-1 - 03030-8
Назва New Non-relativistic Bound States Solutions for Modified Kratzer Potential in One-electron Atoms
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03031-1 - 03031-7
Назва Деформаційний потенціал акустичної квазірелеєвської хвилі, взаємодіючої з адсорбованими атомами
Автори М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03032-1 - 03032-5
Назва Кінетика сильно нерівноважного магнонного газу за умов Бозе-Ейнштейнівської конденсації
Автори Д.В. Слободянюк, О.В. Прокопенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03033-1 - 03033-4
Назва Thickness-dependent Electrochromic Properties of Amorphous Tungsten Trioxide Thin Films
Автори K.J. Patel, G.G. Bhatt, S.S. Patel, R.R. Desai, J.R. Ray, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj, A.S. Opanasyuk
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03040-1 - 03040-4
Назва Вплив адитивного гаусового шуму на фазову діаграму режимів фрагментації металу при інтенсивній пластичній деформації
Автори О.В. Хоменко, Д.С. Трощенко, Я.О. Кравченко, М.О. Хоменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03045-1 - 03045-8
Назва Опір інтеркальованих сполук графіту з бромом та хлоридом алюмінію під тиском
Автори І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, Л.Ю. Мацуй, О.В. Журавков, О.І. Прокопов, Ю.А. Куницький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03002-1 - 03002-7
Назва Effect of Sprayed Solution Volume on Structural and Optical Properties of Nickel Oxide Thin Films
Автори S. Benhamida, B. Benhaoua, R. Barir, A. Rahal, A. Benhaoua
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03004-1 - 03004-5
Назва Отримання блокових наноструктур на поверхні фосфіду індію
Автори Я.О. Сичікова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03005-1 - 03005-5
Назва Investigating the Band Alignment of Zn(O, S) with Kesterite (Cu2ZnSnS4) Material for Photovoltaic Application
Автори Margi Jani, Dhyey Raval, Abhijit Ray
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03007-1 - 03007-4
Назва Ріст масиву наночастинок золота з водного розчину на електропровідних поверхнях
Автори В.В. Кусьнеж, Г.А. Ільчук, Ф.І. Цюпко, M. Świniarski, Е.О. Змійовська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03023-1 - 03023-4
Назва CdS Nanoparticles: A Facile route to Size-Controlled Synthesis of Quantum Dots on a Polymer Matrix
Автори N. Memarian
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03027-1 - 03027-5
Назва Властивості повного фононного спектра анізотропних одно- і тришарових вюрцитних наносистем
Автори Ю.О. Сеті, М.В.Ткач
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03028-1 - 03028-6
Назва Investigation of Thermal Stability of Red Emitting SrGd2(1 – x)Eu2xO4 Phosphors for Lighting and Display Applications
Автори Jyoti Singh, J. Manam, Puja Kumari, Subhajit Jana
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03029-1 - 03029-4
Назва A Novel Enhanced-Majority-Voter Universal Gate in Quantum Dot Cellular Automata with Energy Dissipation Analysis
Автори S. Umira, R. Qadri, Z.A. Bangi, M. Tariq Banday, G. Mohiuddin Bhat
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03034-1 - 03034-7
Назва Структура гранул магнітних нанопорошків нікель-цинкового фериту, отриманого кріохімічним методом
Автори М.Ф. Буланий, В.Ю. Воровський, О.В. Коваленко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03036-1 - 03036-5
Назва Методологія та алгоритм багатокомпонентного аналізу позитронних анігіляційних спектрів для наноструктурованих функціональних матеріалів
Автори Г.И. Клым, А.И. Ивануса, Ю.М. Костив, Д.О. Чалый, Т.И. Ткачук, Р.Б. Дунец, И.И. Васыльчышын
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03037-1 - 03037-6
Назва Numerical Simulation of Tin Based Perovskite Solar Cell: Effects of Absorber Parameters and Hole Transport Materials
Автори Aditi Toshniwal, Akshay Jariwala, Vipul Kheraj, A.S. Opanasyuk, C.J. Panchal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03038-1 - 03038-4
Назва Негативна групова швидкість поверхневих поляритонів у металевій плівковій наноструктурі
Автори Ю.М. Александров, В.В. Яцишен
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03039-1 - 03039-4
Назва PbS-ZnO Solar Cell: A Numerical Simulation
Автори Jaymin Ray, Tapas K. Chaudhuri, Chetan Panchal, Kinjal Patel, Keyur Patel, Gopal Bhatt, Priya Suryavanshi
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03041-1 - 03041-4
Назва Artificial Neural Network Modeling of NixMnxOx based Thermistor for Predicative Synthesis and Characterization
Автори T.D. Dongale, K.G. Kharade, N.B. Mullani, G.M. Naik,  R.K. Kamat,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03042-1 - 03042-4
Назва Effect of Annealing in Physical Properties of NiO Nanostructure Thin Film
Автори M. Ghougali, O. Belahssen, A. Chala
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03043-1 - 03043-3
Назва 2D Few Cycle Optical Pulses in Silicene in the Presence of External Electric Field
Автори M.B. Belonenko,, N.N. Konobeeva
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 3
Сторінки 03044-1 - 03044-3
Назва Synthesis and Characterization of a New Aluminium Complex Bis (5-choloro-8-hydroxyquinoline)(2,2’bipyridine) Aluminium Al(Bpy)(5-Clq)2
Автори R. Kumar
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04003-1 - 04003-4
Назва Impact of SWCNT Band Gaps on the Performance of a Ballistic Carbon Nanotube Field Effect Transistors (CNTFETs)
Автори Devi Dass, Rakesh Vaid
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04007-1 - 04007-5
Назва Study and Analysis of SBD Detector Sensitivity Based on Au-InP and Au-GaAs Structures
Автори K. Reguieg, Z. Souar, R. Becharef
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04006-1 - 04006-5
Назва A Simple Approach on Synthesis of TiO2 Nanoparticles and its Application in dye Sensitized Solar Cells
Автори L.S. Chougala, M.S. Yatnatti, R.K. Linganagoudar, R.R. Kamble, J.S. Kadadevarmath
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04005-1 - 04005-6
Назва The Performance Optimization of Thin-Film Solar Converters Based on n-ZnMgO / p-CuO Heterojunctions
Автори O.V. Diachenko, A.S. Opanasyuk, , D.I. Kurbatov, P.B. Patel, C.J. Panchal, , Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04002-1 - 04002-4
Назва Small Signal Parameter Extraction of III-V Heterojunction Surrounding Gate Tunnel Field Effect Transistor
Автори Manjula Vijh, R.S. Gupta, Sujata Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04004-1 - 04004-4
Назва Вплив структурно-фазового стану на магніторезистивні властивості плівкових систем на основі FexNi100 – x та Cu
Автори Ю.О. Шкурдода
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04008-1 - 04008-5
Назва Polaron Model of Traps and their Activation Energies in KBr Crystals
Автори О. Stanovyi, S. Кutovyy, A. Gumenyuk, І. Dmitruk
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04009-1 - 04009-5
Назва Зміна провідності кремнієвих структур в атмосфері оксиду азоту: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04010-1 - 04010-6
Назва Магніторезистивні та магніто-оптичні ефекти в гранульованих плівкових сплавах на основі Co, Au і Fe
Автори О.В. Федченко, С.І. Проценко, Л.В. Однодворець, І.В. Чешко, І.Ю. Проценко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04011-1 - 04011-6
Назва New Higher Excited Energy Levels of Rydberg States for Weakest Bound Potential Model Theory: Extended Quantum Mechanics
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04012-1 - 04012-7
Назва Особливості модифікуючої обробки низьковуглецевих сталей сильнострумовим релятивістським електронним пучком
Автори С.В. Биткін, О.О. Ісаєнко, С.Є. Донець, В.Ф. Клепіков, В.В. Литвиненко, О.А. Старцев, Ю.Ф. Лонін, А.Г. Пономарьов, В.Т. Уваров, М.В. Авраменко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04013-1 - 04013-6
Назва Вплив параметрів магнетронного розпилення на структуру і субструктурні характеристики плівок дибориду танталу
Автори О.А. Гончаров, А.М. Юнда, І.В. Шелест, В.В. Буранич
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04014-1 - 04014-5
Назва Модифікований метод вимірювання величини спонтанної поляризації сегнетоелектричних рідких кристалів
Автори О.В. Ковальчук, О.Ф. Шевчук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04015-1 - 04015-5
Назва Електрон-фотонна емісія азотистої основи нуклеїнових кислот – цитозина в твердій фазі
Автори І.Є. Митропольський, І.І. Шафраньош, В.В. Кузьма, Ю.Ю. Свида, М.І. Суховія
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04016-1 - 04016-5
Назва Comparative Analysis of CNTFET and CMOS Logic based Arithmetic Logic Unit
Автори K. Nehru, T. Nagarjuna, , G. Vijay,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04018-1 - 04018-4
Назва Development of Numerical Method for Optimizing Silicon Solar Cell Efficiency
Автори E. Chahid, M. Fedaoui, M. Nachaoui, N.R. Chowdhury, A. Malaoui
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04019-1 - 04019-6
Назва Фотоелектричне перетворення сигналу в глибокому p-n- переході як засіб детектування карбонових нанотрубок з адсорбованим сульфанолом у водному розчині
Автори А.И. Манилов, А.В. Козинец, И.В. Гаврильченко, Ю.С. Милованов, Т.М. Мухамеджанов, С.А. Алексеев, М. Аль Араими, С.В. Литвиненко, А. Рожин, В.А. Скрышевский
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04020-1 - 04020-6
Назва Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця – рідина»
Автори К.В. Войтенко, Д.А. Андрусенко, А.Ю. Пастушенко, М.В. Ісаєв, А.Г. Кузьмич, Р.М. Бурбело
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04021-1 - 04021-7
Назва Magnetic First-order Phase Transitions in Nano-cluster Systems within the Framework of Landau Approximation
Автори O.V. Yushchenko, A.Yu. Badalyan
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04022-1 - 04022-5
Назва Закономірності формування нітридних покриттів на основі багатокомпонентних сплавів
Автори В.М. Береснев, Ю.М. Шабельник, Н.І. Шумакова, У.С. Нємченко, С.А. Клименко, А.С. Манохін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04023-1 - 04023-5
Назва Енергетичний спектр сигналів акустичної емісії в складних середовищах
Автори В.В. Марасанов, А.А. Шарко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04024-1 - 04024-5
Назва Першопринципне моделювання взаємодії крайової дислокації з домішковими атомами кисню та вуглецю в кремнії
Автори Т.В. Горкавенко, І.В. Плющай, О.І. Плющай, В.А. Макара
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04025-1 - 04025-4
Назва Режим надшвидкого атомного транспорту та інші процеси у сплаві титану,модифікованого іонною та циклічною термічною обробкою
Автори С.М. Дуванов, Д.В. Магілін, A.G. Balogh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04026-1 - 04026-6
Назва Дослідження електричних полів прийомного п’єзокерамічного перетворювача з узгодженим шаром
Автори Н.Ю. Філіпова, О.В. Коржик
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04027-1 - 04027-7
Назва Наноструктуровані матеріали на основі гідроксиапатиту та альгінату для медицини
Автори Л.Ф. Суходуб, А.О. Рощупкін, Л.Б. Суходуб, Н.В. Глущенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04017-1 - 04017-12
Назва Thermoelectric Properties of the Colloidal Bi2S3-Based Nanocomposites
Автори O.A. Dobrozhan, A.S. Opanasyuk, D.I. Kurbatov, U.B. Trivedi, C.J. Panchal, Priya Suryavanshi, V.A. Kheraj
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04028-1 - 04028-3
Назва Influence of Characteristic Energies and Charge Carriers Mobility on the Performance of a HIT Solar Cell
Автори Wassila Leila Rahal, Djaaffar Rached
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 4
Сторінки 04001-1 - 04001-5
Назва High-performance Monte Carlo Simulation of Multilayer Magnetic Films
Автори V.Yu. Kapitan, A.V. Perzhu, K.V. Nefedev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05015-1 - 05015-4
Назва Синтез, люмінесцентні та структурні властивості нанокристалів Cd1 – xCuxS і Cd1 xZnxS
Автори Д.В. Корбутяк, В.П. Кладько, Н.В. Сафрюк, О.Й. Гудименко, С.І. Будзуляк, В.М. Ермаков, О.П. Лоцько, В.С. Токарев, Г.А. Ільчук, О.М. Шевчук, Р.Ю. Петрусь, Н.М. Букартик, С.В. Токарєв, Л.В.
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05024-1 - 05024-6
Назва Simulation and Performance Analysis of 32 nm FinFet based 4-Bit Carry Look Adder
Автори S. Rashid, S. Khan, A. Singh,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05003-1 - 05003-4
Назва Structural and Dielectric Characterization of Sm2MgMnO6
Автори Moumin Rudra, Ritwik Maity, T.P. Sinha
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05009-1 - 05009-5
Назва Вольтамперометричний аналіз фазового складу тонких плівок Zn-Ni, електроосаджених зі слабколужного полілігандного електроліту
Автори А. Майзеліс, Б. Байрачний
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05010-1 - 05010-7
Назва Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками
Автори О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05011-1 - 05011-5
Назва Теорія міжзонного оптичного поглинання в квантових ямах на основі об’ємних матеріалів з анізотропними непараболічними зонами
Автори В.В. Iвченко, В.С. Щербюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05012-1 - 05012-8
Назва Superconductivity and Kondo Effect of PdxBi2Se3 Whiskers at Low Temperatures
Автори A.A. Druzhinin, N.S. Liakh-Kaguy, I.P. Ostrovskii, Yu.M. Khoverko, K. Rogacki
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05013-1 - 05013-5
Назва Електродинамічні характеристики кераміки на основі системи SrO – Al2O3 – SiO2
Автори В.І. Григорук, В.В. Олійник, В.Л. Лаунець, Г.В. Лісачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, Б.А. Карпутін
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05014-1 - 05014-5
Назва Бічні планарні діодні переходи на листі графену з різними областями функціоналізації
Автори Р.М. Балабай, А.Г. Лубенець
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05017-1 - 05017-8
Назва Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
Автори Б.К. Остафійчук, Л.С. Кайкан, Ю.С. Мазуренко, Б.Я. Депутат, С.В. Корень
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05018-1 - 05018-6
Назва Processes of Nucleation of Amorphous As-S Films at Condensation on Carbon Substrates
Автори А.V. Dalekorej, V.P. Ivanitsky, V.S. Kovtunenko, М.V. Stoika
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05020-1 - 05020-5
Назва Термоелектричні властивості наноструктурованих матеріалів на основі телуриду свинцю
Автори І.В. Горічок, М.О. Галущак, О.М. Матківський, І.П. Яремій, Р.Я. Яворський, В.С. Благодир, О.І. Варунків, Т.О. Паращук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05022-1 - 05022-7
Назва Електронні стани на нерівній поверхні GaAs (100), створеній поверхневою акустичною хвилею та адсорбованими атомами
Автори М.Я. Сенета, Р.М. Пелещак, В.Б. Британ
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05023-1 - 05023-7
Назва Спектроскопічні еліпсометричні дослідження та температурна поведінка діелектричних функцій шаруватого кристалу TlInS2
Автори О.О. Гомоннай, О. Гордан, П.П. Гуранич, П. Гуранич, О.Г. Сливка, О.В. Гомоннай, Д.Р.Т. Цан
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05025-1 - 05025-6
Назва Отримання та оптичні властивості підкладинок з поверхневою наноструктурою
Автори В. П. Махній , Г. І. Бодюл , М. Ф. Павлюк , О. М. Сльотов 
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05026-1 - 05026-5
Назва Anisotropic Electrical Properties of a Square Superlattice
Автори Д.В. Зав’ялов, С.В. Крючков,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05027-1 - 05027-4
Назва Structural and Optoelectronic Properties of Nanocrystalline CdTe Thin Films Synthesized by Using SILAR Technique
Автори Swapna Samanta, D.B. Salunke, S.R. Gosavi, R.S. Patil
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05028-1 - 05028-4
Назва Вплив заміщення йонами Cd2+ на магнітні властивості Ni-Cd феритів
Автори В.С. Бушкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05029-1 - 05029-5
Назва Розмірний ефект у наночастинках триметилсилільованого кремнезему
Автори І.Ф. Миронюк, Є.П. Воронін, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Т.В. Дмитроца
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05030-1 - 05030-5
Назва Видима люмінесценція ІnGaN/GaN cвітлодіодів ультрафіолетового випромінювання 365 нм
Автори В.П. Велещук, О.І. Власенко, З.К. Власенко, Д.М. Хміль, О.М. Камуз, І.В. Петренко, В.П. Тартачник, О.В. Шульга, В.В. Борщ
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05031-1 - 05031-5
Назва Методичні засади вивчення питань нанотехнологій у курсі загальної фізики вищих навчальних закладів
Автори О.М. Завражна, Л.В .Однодворець, О.О. Пасько, А.І. Салтикова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05032-1 - 05032-8
Назва Ріст поверхневих мікро- і наноструктур у процесі профілювання вглиб кристалів PbTe плазмою Ar
Автори Д.М. Заячук, В.Є. Слинько, А. Чік
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05034-1 - 05034-7
Назва Структура та оптичні властивості тонких плівок CdS та CdTe для сонячних елементів на гнучких підкладках, отриманих магнетронним розпиленням на постійному струмі
Автори Г.І. Копач, Р.П. Мигущенко, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, M.M. Харченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05035-1 - 05035-6
Назва Вплив методів визначення параметрів бар'єрного переходу на їх точність
Автори В.С. Дмитрієв
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05037-1 - 05037-5
Назва Вплив товщини шарів MoNх/CrNy у багатошаровому покриті і азотування на структурні і механічні характеристики
Автори В.О. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05038-1 - 05038-4
Назва Вплив гідростатичного тиску на електронну структуру кристала NiMnAs
Автори С.В. Сиротюк, І.Є. Лопатинський, В.М. Швед, Н.О. Щербань
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05039-1 - 05039-6
Назва Математичне моделювання фізичних процесів перетворення електромагнітного поля в поле пружних коливань в мікротовщинних шарах металів
Автори С.Ю. Плєснецов, Р.П. Мигущенко, О.Н. Петрищев, Г.М. Сучков, Г.С. Хрипунов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05041-1 - 05041-7
Назва Розподіл щільності станів для визначення фотопровідності a-Si:H
Автори О.Ю. Бабиченко, О.Г. Пащенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05044-1 - 05044-4
Назва Titanium Carbide Obtained by Magnetron Sputtering of Graphite on Heated Titanium Substrate
Автори O.E. Kaipoldayev, A.D. Muradov, Y.S. Mukhametkarimov, R.R. Nemkayeva, G.A. Baigarinova, M.B. Aitzhanov, N.R. Guseinov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05045-1 - 05045-3
Назва Отримання та люмінесцентні властивості гетерошарів α-ZnSe з поверхневою наноструктурою
Автори М.М. Сльотов, О.С. Гавалешко, О.В. Кінзерська
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05046-1 - 05046-3
Назва Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Автори Т.М. Мазур, В.П. Махній, В.В. Прокопів, М.М. Сльотов
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05047-1 - 05047-3
Назва Synthesis and Characterization of a New Aluminum Complex bis (8-hydroxy quinoline) (1-10 phenanthroline) Aluminum Al (Phen)q2
Автори R. Kumar
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05048-1 - 05048-3
Назва Defects in Graphene Nanoribbons and Flakes: Influence on the Conductivity
Автори N.N. Konobeeva
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05049-1 - 05049-3
Назва Numerical Simulation and Mathematical Modeling of 3D DG SOI MOSFET with the Influence of Biasing with Back Gate
Автори Neha Goel, Manoj Kumar Pandey
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05002-1 - 05002-4
Назва Кінетичні явища та термоелектричні властивості полікристалічних тонких плівок на основі сполук PbSnAgTe
Автори М.А. Рувінський, О.Б. Костюк, Б.С. Дзундза, І.П. Яремій, М.Л Мохнацький, Я.С. Яворський
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05004-1 - 05004-6
Назва Електрохімічні властивості системи нанопористий вуглець/апротонний електроліт
Автори Б.К. Остафійчук, І.М. Будзуляк, Б.І. Рачій, Р.П. Лісовський, В.І. Мандзюк, П.І. Колковський, Р.І. Мерена, М.В. Беркещук, Л.В. Головко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05001-1 - 05001-5
Назва Структурно-фазові та електрофізичні властивості нанокомпозитів на базі системи «скло -Ni3B», отриманих відпалюваннямям електронним пучком
Автори Я.І. Лепіх, Т.І. Лавренова, Н.М. Садова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05005-1 - 05005-4
Назва Вплив морфології поверхні та особливостей структурної орієнтації парофазних конденсатів SnTe:1%Sb на їх термоелектричні параметри
Автори Я.П. Салій, Н.І. Бушков, В.С. Бушкова, Н.В. Бубон
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05006-1 - 05006-4
Назва Optimisation of Doped Antimony Sulphide (Sb2S3) Thin Films for Enhanced Device Applications
Автори P.A. Nwofe, J.N. Chukwu
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05007-1 - 05007-4
Назва Вплив поверхневого легування на адсорбційну здатність нанопорошкових металооксидів для сенсорів газів
Автори Я.В. Бобицький, Р.В. Бовгира, Д.І. Попович, С.С. Савка, А.С. Середницький, В.Н. Шевчук, Ю.І. Венгрин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05008-1 - 05008-5
Назва Морфологія поверхні тонких плівок CdTe отриманих методом відкритого випаровування у вакуумі
Автори Я.П.Салій, Л.І. Никируй, Р.С. Яворський, S.Adamiak
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05016-1 - 05016-5
Назва Спектрально-люмінесцентні властивості титано-марганцевих оксидів
Автори В.В. Шимановская, Л.А. Кернажицкий, В.В. Наумов, Л.Л. Федоренко, В.С. Кшнякин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05019-1 - 05019-7
Назва Особливості мікроструктури та перколяційна поведінка поліпропіленгліколю, наповненого багатошаровими вуглецевими нанотрубками
Автори Е.А. Лисенков, В.В. Клепко, І.П. Лисенкова
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05021-1 - 05021-6
Назва Оптичні явища і процеси, індуковані ультракороткими лазерними імпульсами в халькогенідних та халькогалоїдних склоподібних напівпровідниках
Автори І. Блонський, В. Кадан, А. Рибак, С. Павлова, Л. Кальвез, Б. Мицик, О. Шпотюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05033-1 - 05033-5
Назва Структура та електропровідність полімерних композиційних матеріалів,сформованих у магнітному полі
Автори О.В. Яременко, І.О. Мороз, О.Д. Стадник
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05040-1 - 05040-5
Назва The Structure of Mn and Co Nanoparticles Obtained in Direct Surfactant Micelles
Автори I.G. Vorobiova, N.А. Borshch, Yu.A. Mirgorod
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05036-1 - 05036-4
Назва Estimation of the Dihedral Angle Between Metal Nanoparticles During Their Coalescence
Автори A.Yu. Kolosov, D.N. Sokolov, N.Yu. Sdobnyakov*, P.V. Komarov, S.S. Bogdanov, A.A. Bogatov, V.S. Myasnichenko
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05042-1 - 05042-4
Назва Використання суміші газів (C2H2+N2) для отримання надтвердих карбонітридних покриттів на основі молібдену
Автори В.М. Береснєв, О.В. Соболь, О.Д. Погребняк, С.В. Литовченко, А.А. Мейлєхов, У.С. Немченко, В.А. Столбовий, Н.С. Євтушенко, Д.А. Колесников, М.Г. Ковалева,..., З.М. Проценко, І.В. Дощечкінa
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Сторінки 05043-1 - 05043-6
Назва New Nonrelativistic Quarkonium Masses in the Two-Dimensional Space-Phase using Bopp’s shift Method and Standard Perturbation Theory
Автори Abdelmadjid Maireche
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06006-1 - 06006-8
Назва Розсіяння електронів на близькодіючому потенціалі точкових дефектів в GaN зі структурою сфалерит: розрахунок з перших принципів
Автори О.П. Малик, С.В. Сиротюк
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06007-1 - 06007-6
Назва Моделювання процесу створення мікрокомпонентів для вакуумної електроніки та рентгенівської оптики із застосуванням протонно-променевої літографії
Автори О.Г. Пономарьов, О.С. Лапін, С.В. Колінько, В.А. Ребров, В.О. Журба, М.В. Петровський, В.М. Коломієць, С.М. Кравченко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06010-1 - 06010-5
Назва Формування багатошарових упорядкованих масивів магнітних наночастинок CoFe2O4
Автори І.В. Чешко, О.В. Бездідько, А.М. Логвинов, C.І. Проценко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06012-1 - 06012-5
Назва Енергетичний спектр електрона та сили осциляторів внутрішньозонних квантових переходів у подвійних напівпровідникових нанокільцях у магнітному полі
Автори О.М. Маханець, В.І. Гуцул, А.І. Кучак
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06015-1 - 06015-6
Назва Phase Composition and Crystal Structure of N4HNO3 Granules with Nanostructured Surface Porous Layer
Автори A.E. Artyukhov, S.I. Vorobiov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06018-1 - 06018-4
Назва Computer Simulation of Electrical Characteristics of the Carbon Nanochains
Автори D.M. Sergeyev, K.Sh. Shunkeyev
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06019-1 - 06019-6
Назва Структура і властивості плівок сульфіду кадмію, отриманих методом магнетронного розпилення
Автори Р.В. Зайцев, М.В. Кириченко, Р.П. Мигущенко, Н.В. Веселова, Г.С. Хрипунов, А.І. Доброжан, Л.В. Зайцева
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06020-1 - 06020-5
Назва Перемішування на границях шарів багатошарових наноперіодних покриттів системи TiNх/ZrNх: моделювання та експеримент
Автори О.В. Соболь, А.О. Мейлехов, Р.П. Мигущенко, Г.О. Постельник, Ю.Є. Сагаїдашніков, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06021-1 - 06021-6
Назва Структура і властивості вакуумно-дугових покриттів хрому і його нітридів, отриманих в умовах дії постійного і імпульсного високовольтного потенціалів зсуву
Автори О.В. Соболь, Г.О. Постельник, Р.П. Мігущенко, Ubeidulla F. Al-Qawabeha, Taha A. Tabaza, Safwan M. Al-Qawabah, В.Ф. Горбань, В.А. Столбовий
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06024-1 - 06024-6
Назва Creation of a Tunable Diode Based on Nanotubes with an Ion Gate
Автори M. Veano, St, Hilms, M. Orlova, S. Didenko, О. Rabinovich, A. Panichkin, I. Ermanova, D. Tatarinov, P. Gostishchev, D. Saranin
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06026-1 - 06026-4
Назва Influence of the Angle of Inclination of the Plasma Flow of Carbon to the Substrate on the Electrical Capacitance and Morphology of the Surface of Carbon Coatings
Автори I.V. Sudzhanskaya, А.I. Poplavsky, I.Yu Goncharov, O.V. Glukhov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06027-1 - 06027-3
Назва Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках
Автори И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06001-1 - 06001-5
Назва Synthesis and Optical Absorption Properties of Copper Oxide Nanoparticles for Applications in Transparent Surface Coatings and Solar Cells
Автори P.K. Samanta, M. Das, R. Hati, M. Patra, A. Khatun, S. Patra, S. Jana, B.S. Kar, S. Mandal, A.K. Mandal, D. Aich, S. Saha, T. Kamilya, S. Mishra
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06028-1 - 06028-2
Назва Effect of Annealing Time on the Power Conversion Efficiency of Silicon Nanowire Based Solar Cell Prepared by Wet Diffusion Technique
Автори P.V. Trinh, B.H. Thang, N.V. Chuc, P.N. Hong, P.N. Minh
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06025-1 - 06025-4
Назва Influence of Ethanol and Water on Physical and Chemical Processes of Splitting of Paracetamol and Glycine
Автори A.G. Barylka, R.M. Balabai
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06022-1 - 06022-6
Назва Analytical Identification Method for the Single Diode Model Parameters of a Photovoltaic Panel using Datasheet Values
Автори Noureddine Maouhoub
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06011-1 - 06011-4
Назва New Optimized Intermediate Band (IB) Design to Improve ZnTeO Solar Cell Performances
Автори B. Lakehal, Z. Dibi, N. Lakhdar
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06005-1 - 06005-4
Назва Формування ниткоподібних оксидних структур на поверхні монокристалічного арсеніду галію
Автори С.О. Вамболь, І.Т. Богданов, В.В. Вамболь, Я.О. Сичікова, О.М. Кондратенко, Т.П. Несторенко, С.В. Онищенко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06016-1 - 06016-4
Назва Визначення температури плавлення біметалевої Au@Ag наночастинки методами комп’ютерного моделювання
Автори В.М. Борисюк, У.С. Швець
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06014-1 - 06014-4
Назва Effect of Electron Irradiation on Conductivity Anisotropy in n-InSe
Автори З.Д. Ковалюк, І.В. Мінтянський, П.І. Савицький
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06013-1 - 06013-5
Назва Analytical Modeling & Simulation of OFF-State Leakage Current for Lightly Doped MOSFETs
Автори Nitin Sachdeva, Munish Vashishath, P.K. Bansal
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06009-1 - 06009-4
Назва Effects of Stone-Wales Defect Position in Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistor
Автори H. Owlia, P. Keshavarzi, M.B. Nasrollahnejad
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06008-1 - 06008-5
Назва Очистка кристалів Cd(Mn)Te для детекторів рентгенівського випромінювання спеціальним відпалом
Автори З.І. Захарук, С.Г. Дремлюженко, С.В. Солодін, Є.С. Никонюк, Б.П. Рудик, О.В. Копач, А.С. Опанасюк, П.М. Фочук
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06004-1 - 06004-5
Назва Ionizing Radiation Induced Modification of the Copper Nanotubes Structure
Автори M.V. Zdorovets, А.А. Mashentseva, A.L. Kozlovskiy, I.A. Ivanov, К.К. Kadyrzhanov
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06017-1 - 06017-6
Назва A Comparative Study of Increasing Sensitivity Based on MoS2 Gas Sensor
Автори S.R. Shakil, N. Tarannum, M.K. Rhaman,
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06003-1 - 06003-4
Назва Electrical Performance of Zinc Oxide Thin Films Transistors
Автори R. Ondo-Ndong, H. Essone-Obame, N. Koumba
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06002-1 - 06002-5
Назва Створення дифузійного бар’єру на міжфазній поверхні композиційних покриттів, зміцнених вуглецевими нанотрубками
Автори В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний, А.І. Хомінич, М.В. Кіндрачук, А.О. Корнієнко
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Сторінки 06023-1 - 06023-5
Назва Effect of Sintering Temperature on Structural Properties of Cd doped Co-Zn Ferrite
Автори Akshay B. Kulkarni, Shridhar N. Mathad
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01001-1 - 01001-4
Назва Complex Elastic, Dielectric and Piezoelectric Parameters of Lead-free Ferroelectric Ceramics
Автори A.N. Rybyanets, M.A. Lugovaya, I.A. Shvetsov, E.I. Petrova, N.A. Shvetsova
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01012-1 - 01012-4
Назва Thermodynamical Investigation of Liquid Alkali Metals with Gibbs-Bogoliubov Method
Автори Rajesh C. Malan, Aditya M. Vora
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01002-1 - 01002-4
Назва Effect of Source Solution Components on Quality of Electrospun PVDF Nanofibers for Nanogenerator Application
Автори S. Mansouri, T. Fanaei Sheikholeslami,, , A. Behzadmehr,, A.H. Mahdizadeh Moghaddam
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01003-1 - 01003-6
Назва Structural and Optical Properties ZnO Nanorods Prepared by Hydrothermal Method
Автори S. Wahyuningsih, F.N. Ainiy, A.H. Ramelan
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01004-1 - 01004-4
Назва Modeling the Effects of Temperature and Doping Density on the Performance of Mid-infrared Quantum Cascade Lasers
Автори D. Sebbar,, B. Boudjema
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01005-1 - 01005-5
Назва One Pot Room Temperature Synthesis of CTAB Capped Highly Luminescent CdTe Quantum Dots in an Aqueous Medium and their Free Radical Scavenging Activity
Автори Mangesh S. Jadhav, Sameer Kulkarni, Prasad Raikar, U.S. Raikar
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01006-1 - 01006-5
Назва Films CdS Grown on Porous Si Substrate
Автори A.F. Dyadenchuk, V.V. Kidalov
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01007-1 - 01007-4
Назва Realization and Characterization of P-typed Polythiophene Based Organic Photovoltaic Cells
Автори Touhami Ghaitaoui,, , Ali Benatiallah, Youcef Sahli, Hamid Khachab
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01008-1 - 01008-5
Назва Miniaturized CPW-Fed Planar Monopole Antenna for Multi-band WLAN/WiMAX Wireless Applications
Автори Ahmed Zakaria Manouare, Divitha Seetharamdoo, Saida Ibnyaich, Abdelaziz El Idrissi, Abdelilah Ghammaz
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01009-1 - 01009-9
Назва Amplitude-time Characteristics of Switching in Thin Films of Cadmium Telluride
Автори М.G. Khrypunov, R.V. Zaitsev, D.A. Kudii, A.L. Khrypunova
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01016-1 - 01016-5
Назва Equivalent Circuit of Betavoltaic Structure on Silicon pn Diode
Автори Yuri S. Nagornov
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01027-1 - 01027-3
Назва Персоналії - Суходуб Леонід Федорович
Автори
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01029-1 - 01029-2
Назва Тензорезистивні властивості плівкових наноструктур на основі пермалою та срібла
Автори Д.О. Шуляренко, О.В. Пилипенко, К.В. Тищенко, І.М. Пазуха , Л.В. Однодворець
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01011-1 - 01011-4
Назва Дальнодіюча взаємодія між домішковими атомами бору і поверхневими обірваними зв’язками в поруватому кремнії: квантовохімічне моделювання
Автори Ф.О. Птащенко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01022-1 - 01022-5
Назва Теплові властивості твердих розчинів заміщення InxTl1-xI
Автори А.І. Кашуба , А.В. Франів, В.А. Франів
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01013-1 - 01013-4
Назва Модель нуклеації нанометрової структури адатомів при дії всебічного тиску
Автори Р.М. Пелещак, О.В. Кузик, О.О. Даньків
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01014-1 - 01014-6
Назва Фотолюмінесценція гібридних структур поруватий кремній – марганцехлорид тетраметиламонію
Автори І.Б. Оленич, , Л.С. Монастирський, С.А. Свелеба, А.П. Лучечко, Л.І. Ярицька
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01015-1 - 01015-5
Назва Функціоналізація поверхні кремнію самоорганізованими германієвими структурами
Автори М.І. Закіров, В.В. Курилюк
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01017-1 - 01017-4
Назва Оптичні властивості поверхневих метал-діелектричних композитів на основі пористих Si та SiO2
Автори О.С. Кондратенко, , В.Р. Романюк, М.Л. Дмитрук, М.Б. Пінковська
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01018-1 - 01018-8
Назва Визначення силових констант сигналів акустичної емісії в рівняннях руху моделі складної структури суцільного середовища
Автори В.В. Марасанов, А.О. Шарко
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01019-1 - 01019-6
Назва Фотоелектричні властивості нанокомпозитних іонотронних структур, сформованих на основі 2D шаруватого напівпровідника InSe та іонної солі RbNO3
Автори А.П. Бахтінов, , В.М. Водоп’янов, В.І. Іванов, З.Д. Ковалюк, І.Г. Ткачук, В.В. Нетяга, О.С. Литвин,
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01020-1 - 01020-7
Назва Особливості структурно-морфологічних змін наносистем на основі конденсатів Zn при їх окисленні в атмосфері повітря
Автори Г.С. Корнющенко, Ю.О. Рибалко, В.І. Перекрестов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1
Сторінки 01021-1 - 01021-5
Назва Зростання острівцевих плівок під час конденсації за механізмом пара - рідина
Автори С.В. Дукаров, С.І. Петрушенко, В.М. Сухов
Випуск Том 10, Рік 2018, Номер 1