Першопринципне дослідження рідкоземельних мононитридів ScN і YN під тиском

Автори R. Yagoub1, A. Hadjfatah2, S. Louhibi-Fasla2, S. Daoud3, S. Bahlouli1 , A. Haichour2, C. Zegadi2
Приналежність

1Laboratory of Plasma Physics Materials Conductor and their Applications LPPMCA, USTO El-Mnaouer, Oran 31000, Algeria

2Laboratory of Micro and Nanophysics (LaMiN), National Polytechnic School of Oran, ENP Oran-Maurice AUDIN, BP1523 El-Mnaouer, Oran 31000, Algeria

3Laboratoire Matériaux et Systèmes Electroniques, Université Mohamed Elbachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, Bordj Bou Arreridj 34000, Algérie

Е-mail rym_yagoubi@yahoo.fr
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 21 серпня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання R. Yagoub, A. Hadjfatah, S. Louhibi-Fasla, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05009 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05009
PACS Number(s) 31.15.es, 71.15.Mb, 71.20.Eh
Ключові слова DFT (21) , Рідкоземельні мононітриди, Структурний фазовий перехід, FPLMTO.
Анотація

Ми повідомляємо про дослідження фаз високого тиску сполук YN та ScN, використовуючи останню версію методу FPLMTO, який забезпечує точну обробку міжвузлових областей. Наближення локальної густини (LDA) застосовували для обмінної та кореляційної функціональної густини енергії. Приведено розрахунки параметрів решітки, об'ємного модуля та його перших похідних у різних структурах. Ми виявили, що при стисненні ScN перетворюється із структури типу NaCl (B1) у тип (-Sn (A5) під тиском близько 301,3 ГПа з прямою забороненою зоною приблизно рівною 0,108 еВ. Цей перехід від B1 до A5 відбувається за нижчого тиску, ніж добре відомий перехід структури типу NaCl (B1) у структуру типу CsCl (B2) (виявлене в статті значення складає 412 ГПа). Наші розрахунки також показують, що YN перетворюється з B1 на B2 під тиском близько 198,5 ГПа.

Перелік посилань