Енергія електронів у прямокутних та циліндричних квантових дротах

Автори G. Gulyamov1, A.G. Gulyamov2, A.B. Davlatov2, B.B. Shahobiddinov1
Приналежність

1Namangan Engineering-Construction Institute, 160103 Namangan, Uzbekistan

2Physical-Technical Institute, Uzbek Academy of Sciences, 2B, Chingiz Aytmatov St., 100084 Tashkent, Uzbekistan

Е-mail litsey111213@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 4
Дати Одержано 25 грудня 2019; у відредагованій формі 15 серпня 2020; опубліковано online 25 серпня 2020
Посилання G. Gulyamov, A.G. Gulyamov, A.B. Davlatov, B.B. Shahobiddinov, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 4, 04023 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04023
PACS Number(s) 68.65.La, 62.23.Hj
Ключові слова Квантовий дріт (2) , Потенційна яма, Енергетичні рівні (2) .
Анотація

Вивчено вплив форми поперечного перерізу квантового дроту на енергетичний спектр електронів. Проводиться розрахунок рівнів енергії електронів у квантовому дроті. Для квантового дроту AlxGa1 – xAs з нескінченною та кінцевою глибиною були отримані спектри енергетичних рівнів. Розраховано дисперсійну залежність з параболічним законом у квантовому дроті з кінцевою та нескінченною висотою потенційного бар'єру на основі Al0.25Ga0.75As та Al0.75Ga0.25As та отримано графіки дисперсійних залежностей. Результати отримано для лінійних розмірів квантового дроту в межах від 5 нм до 15 нм. Знайдено поперечні розміри циліндричних та прямокутних квантових дротів з близькими рівнями енергії. Проведено аналіз енергетичних рівнів в циліндричних та прямокутних квантових дротах та виявлено їх схожість. Показано, що рівні енергії близькі один до одного, коли площі поперечного перерізу прямокутних і циліндричних квантових дротів стають рівними. Представлено розв’язки рівняння Шредінгера, коли розв’язок для циліндричного дроту можна замінити розв’язком для прямокутного дроту.

Перелік посилань