Нова теорія високого порядку для аналізу температури жолоблення функціонально градуйованих сендвіч-пластин, що спираються на пружну основу

Автори 3 M. Chitour1, A. Bouhadra2,3 , M. Benguediab3, K. Mansouri2 , A. Menasria2,3, A. Tounsi1,3
Приналежність

1Djillali LiabesUniversity, Sidi belabbes, 22000, Algeria

2Abbes Laghrour University, Khenchela, 40000, Algeria

3Materials and Hydrology Laboratory, Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbés, Algeria

Е-mail chitour.mourad@univ-khenchela.dz
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 3
Дати Одержано 12 квітня 2022; у відредагованій формі 23 червня 2022; опубліковано online 30 червня 2022
Посилання M. Chitour, A. Bouhadra, M. Benguediab, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 3, 03028 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03028
PACS Number(s) 46.32. + x, 81.70.Pg
Ключові слова FG сендвіч-пластини, Термічне жолоблення (2) , Пружна основа (2) , Віртуальні роботи, Рішення Нав’є.
Анотація

Використовуючи теорію високого порядку (HSDT), у роботі представлено дослідження термічного жолоблення функціонально градуйованих (FG) сендвіч-пластин, підданих різному підвищенню температури по всій їх товщині, що спираються на двопараметричну пружну основу. Передбачається, що механічні властивості FG сендвіч-пластин поступово змінюються з товщиною відповідно до степеневого закону (P-FGM). Проміжний шар однорідний і виготовлений з чисто керамічного матеріалу. Принцип віртуальних робіт використовується для отримання рівнянь стійкості, розв’язки яких отримують на основі методики розв’язування рівнянь Нав’є. Отримані результати порівнюються з результатами інших досліджень. Потім проводиться параметричне дослідження для вивчення впливу геометричних і механічних характеристик, таких як співвідношення розмірів (ширина, довжина і товщина), індекс матеріалу (k) та вплив пружної основи на критичну температуру жолоблення.

Перелік посилань