Тематика жуналу

Журнал нано- та електронної фізики публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ у зазначених областях. Журнал охоплює такі напрямки:

  • фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів;
  • фізика нанорозмірних об’єктів;
  • розвиток експериментальних методик дослідження у фізиці конденсованого стану;
  • методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів;
  • генерація та розповсюдження електромагнітного і оптичного випромінювання;
  • фізика електронних та іонних пучків;
  • прикладні аспекти нано- та електронної фізики.