Тематика журналу

"Журнал нано- та електронної фізики" публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області фізики конденсованого середовища, фізичної електроніки, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ у зазначених областях. Журнал охоплює такі напрямки:

  • властивості функціональних плівкових і наноматеріалів та фізичні процеси в них;
  • фізика конденсованого стану;
  • наноматеріалознавство;
  • динамічні системи та нерівноважні процеси;
  • вплив електромагнітного і оптичного випромінювання випромінювання на фізичні та біологічні об'єкти;
  • прикладні аспекти нано- і електронної фізики.