Нанопорошок та тонкі плівки ZnO, отримані методом золь-гелю

Автори Ankita, Sanjay Kumar , Sudhir Saralch , Dinesh Pathak
Приналежність

Department of Physics, Sri Sai University, Palampur, India

Е-mail dineshpathak80@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 22 листопада 2018; у відредагованій формі 02 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання Ankita, Sanjay Kumar, Sudhir Saralch, Dinesh Pathak, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04027 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04027
PACS Number(s) 68.55. − a, 68.37.Hk
Ключові слова TCO (2) , Нанесення покриття зануренням, Структурні властивості (3) , Заборонена зона (8) .
Анотація

У роботі вивчено структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO. Чисті тонкі плівки ZnO готували на скляній підкладці методом золь-гелю із зануренням та відпалювали при температурі 150 ºC. Аналогічно, тонку плівку ZnO, леговану 1 гм PVA, готували і відпалювали при температурі 250 °C, а останній зразок – тонку плівку ZnO, леговану 2 гм PVA, готували і відпалювали при температурі 350 °C. Збільшення часу старіння золю призвело до поступового поліпшення кристалічності гексагональної фази для усіх дифракційних піків. Вплив старіння золю на оптичну прозорість цілком очевидний через посилене пропускання із збільшенням часу старіння золю. Цікаво, що 24-годинний час старіння золю виявився оптимальним для досягнення гладкої морфології поверхні, гарної кристалічності та високого оптичного пропускання, які були пов'язані з ідеальною стабільністю розчину. Тонкі плівки ZnO характеризувалися морфологічними, структурними та оптичними властивостями за допомогою скануючої електронної мікроскопії та ультрафіолетової та видимої спектроскопії (UV–Vis). Спектр пропускання ультрафіолетового випромінювання синтезованого зразка дає значення оптичної забороненої зони 3.2 еВ, 3.15 еВ і 3.1 еВ. Так само як і тонкі плівки, нанопорошок синтезується методом золь-гелю, характеризується XRD і може бути потенційно використаний у косметичній промисловості. Метод золь-гелю із зануренням створює чисті і леговані плівки ZnO з можливістю застосування як прозорі провідні електроди в оптоелектронних пристроях, таких як сонячні елементи і світлодіоди.

Перелік посилань