Моделювання на атомарному рівні еволюції вакансійних пор в опромінених матеріалах

Автори О.І. Кульментьєв
Приналежність

Інститут прикладної фізики НАН України, вул. Петропавлівська, 58, 40000, Суми, Україна

Е-mail kulmentev@mail.ru
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Дати Одержано 15.12.2010, у відредагованій формі – 13.01.2011
Посилання О.І. Кульментьєв, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №4, 59 (2010)
DOI
PACS Number(s) 61.72.J – , 07.05.Tp
Ключові слова Комп’ютерне моделювання (2) , Реакторне матеріалознавство (2) , Просторово-часові рівні (2) , Вакансійні пори (2) , Аналіз спільних найближчих сусідів, Нанофізика (8) .
Анотація
Запропоновано метод, який дозволяє в багаторівневому моделюванні реакторних матеріалів виділяти на атомарному рівні підмножину атомів, що утворюють границю вакансійної пори. Здійснено комп’ютерний експеримент, за допомогою якого імітується процес стиснення початково сферичної пори. Отримані залежності параметрів форми пори від коефіцієнта стиснення і здійснено їх порівняння з аналітичними виразами. Показано, що метод дозволяє визначити фазу стиснення пори і найімовірніший напрям еволюції.

Перелік посилань

English version of article