Механічна поведінка зміцнених частинками термопластичних матричних композитів з використанням моделювання методом кінцевих елементів

Автори K. Mansouri1, H. Djebaili2, M. Brioua1
Приналежність

1University Mostefa BENBOULAID Batna 2, 05000, Algeria

2University Abbes Laghrour Khenchela, 40000, Algeria

Е-mail khelifab700@yahoo.fr
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 28 квітня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання K. Mansouri, H. Djebaili, M. Brioua, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05004 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05004
PACS Number(s) 81.05.Qk, 81.07.Lk, 81.07.De
Ключові слова Наноматеріали (6) , Композитні матеріали (2) , Частинки скла, Термопластична матриця, Кінцевий елемент (2) .
Анотація

Частинки стають все більш популярними армуючими елементами у виробах, виготовлених методом лиття під тиском. Зміцнення частинками дозволяє обробляти термопластик із застосуванням тих самих методів, що і для неармованого термопластика. Ультрадисперсні частинки, діаметр яких порівнянний з кристалічними областями в полімері, мають помітний зміцнюючий ефект на еластичні властивості полімеру. Дрібні частинки міцно прилипають до полімеру, що призводить до сильного зміцнюючого ефекту. У зміцнених частинками термопластичних матричних композитах навантаження не прикладаються безпосередньо до частинок, а прикладаються до матриці, і частина прикладеного навантаження передається частинкам. Процес передачі навантаження між частинками та матрицею залежить від міцності поверхні розділу. У роботі модель багаточастинкового композиту була проаналізована при розтягуючому навантаженні. Метою даної роботи є аналіз впливу діаметра частинок (використовували частинки з діаметрами 19.61, 26.15, 39.22 та 78.45 мкм) на напруження фон Мізеса термопластичного матричного композиту із нейлону 66, армованого частинками скла, з використанням методу кінцевих елементів (FEA). Друга мета роботи полягає в аналізі впливу упаковки частинок (квадратне, шестикутне та випадкове розташування) на поведінку нанокомпозитів.

Перелік посилань