Наноструктуровані тонкі плівки ZnO і CuI на полі(етілентерафталатних) стрічках для захисту від ультрафіолетового випромінювання

Автори Н.П. Клочко1 , К.С. Клєпікова1 , Д.О. Жадан1, В.Р. Копач1 , І.В. Хрипунова1, С.І. Петрушенко2 , С.В. Дукаров2 , В.М. Любов1 , А.Л. Хрипунова1
Приналежність

1Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова 2, 61002 Харків, Україна

2Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, площа Свободи 4, 61022 Харків, Україна

Е-mail catherinakle@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 20 січня 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання Н.П. Клочко, К.С. Клєпікова, Д.О. Жадан, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03007 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03007
PACS Number(s) 78.40.Fy
Ключові слова ZnO (64) , СuI, Полі(этілентерефталат), Ультрафіолетове випромінювання, Сонцезахисний коефіцієнт.
Анотація

У роботі ми вивчаємо придатність для захисту від земної ультрафіолетової частини сонячного спектра нелегованих і легованих індієм тонких наноструктурованих плівок оксиду цинку, ZnO і ZnO:In, відповідно, і плівок йодиду міді (CuI), отриманих методом послідовної адсорбції та реакції іонних шарів (SILAR) на легких і недорогих гнучких підкладках з полі(етілентерефталата) (ПЕТ). Морфологія плівки спостерігалася методом скануючої електронної мікроскопії (SEM). Хімічний склад плівок досліджено методом рентгенофлуоресцентного (XRF) мікроаналізу. Для дослідження кристалічної структури ми використовували рентгенодифракційний метод (XRD). Здатність УФ захисту наноструктурованих тонких плівок, стрічок ПЕТ і зразків, що складаються з підкладок ПЕТ і плівок, нанесених на них методом SILAR, була оцінена на основі їх оптичних властивостей відповідно до міжнародного стандарту ISO 2443:2012 (E) «Визначення фотозахисту від УФА сонцезахисних кремів in vitro». Згідно з дослідженням, наноструктуровані тонкі плівки ZnO, ZnO:In і CuI, виготовлені дешевим, доступним і придатним для масового виробництва методом SILAR на тонких гнучких дешевих ПЕТ підкладках, були запропоновані в якості нового матеріалу для застосування в області екранування від ультрафіолетового випромінювання. Відповідно до міжнародного стандарту ISO 2443:2012 (E) здатність до УФ-захисту зразків, що складаються з ПЕТ-підкладок і плівок, нанесених на них методом SILAR, відповідає категорії «відмінно» (50+). Кращим недорогим, гнучким і легким матеріалом, що захищає від ультрафіолетового випромінювання, виявився матеріал, що складається з плівки ZnO:In і ПЕТ підкладки, у якого сонцезахисний коефіцієнт дорівнює 157.

Перелік посилань