Вплив двовимірних дефектів на нефундаментальні втрати ефективності в сонячних елементах із мультикристалічного кремнію

Автори О.В. Приходько1,2
Приналежність

1Запорізький державний медичний університет, пр. Маяковського, 26, 69035 Запоріжжя, Україна

2Запорізький національний університет, вул. Жуковського, 66, 69600 Запоріжжя, Україна

Е-mail
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 27 серпня 2018; у відредагованій формі 11 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання О.В. Приходько, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03019 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03019
PACS Number(s) 88.40.Jj
Ключові слова Сонячний елемент (27) , mc-Si (2) , Фактор заповнення (3) , Паразитний омічний опір (2) , Темновий струм насичення (2) , Коефіцієнт ідеальності діоду, Міжзеренні границі, Дефект пакування, Двійник (2) .
Анотація

Двовимірні дефекти можуть істотно обмежити ефективність сонячних елементів із мультикристалічного кремнію (mc-Si) з багатьох причин. Вивчено вплив границь зерен, двійників і дефектів пакування на втрати фактору заповнення в сонячних елементах із mc-Si. Ніяких явних залежностей паразитних опорів і часу життя неосновних носіїв від наявності двовимірних дефектів не було виявлено. Розглянуто механізм, обумовлений взаємодією Сузукі дефектів укладки з деякими металевими фоновими домішками, що призводить до збільшення рекомбінаційної складової струму насичення p-n переходу. Можливості корисного управління виникненням і властивостями дефектів пакування при кристалізації злитку та його розрізанні на пластини було обговорено. Не спостерігалося впливу меж зерен, двійників та дефектів пакування на втрати ефективності сонячних елементів через паразитні омічні опори. Крім візуально спостережуваних меж зерна і двійників, виявлені кластери деформаційних дефектів пакування, які здатні накопичувати рекомбінаційні домішки. Коли кути між площинами дефектів пакування і p-n переходом малі, то більша частина збідненого шару зайнята ними, а рекомбінаційна складова струму насичення істотно зростає, що призводить до підвищення втрат ефективності.

Перелік посилань