Квантово-хімічне моделювання дивакансійних дефектів на поверхні алмазу С(100)-2×1

Автори О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський
Приналежність

Запорізький національний університет, вул. Жуковського 66, 69600 Запоріжжя, Україна

Е-mail ou.ananina@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 20 березня 2019; у відредагованій формі 11 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання О.Ю. Ананьїна, О.С. Яновський, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03001
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03001
PACS Number(s) 68.43. – h, 81.05.ug,03.67.Lx
Ключові слова C(100)-(2×1) diamond surface, Quantum-chemical simulation, Divacancy defect, V-C-V defect, Electronic properties (3) , Hydrogen adsorption.
Анотація

У роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання дивакансійного дефекту V2 та "розщепленої" дивакансії V-C-V у приповерхневих шарах алмазу C(100)-(2×1). Розрахунки проводилися за допомогою напівемпіричного методу PM3, реалізованого у програмному пакеті MOPAC та ab initio методів, реалізованих у програмному продукті Firefly. Розглянуті шість конфігурацій дивакансійного дефекту V2. Показано, що положення дивакансії в першому шарі поверхні є найбільш енергетично вигідним. Проведені розрахунки геометричних та електронних характеристик дивакансії в основному стані. Оцінені енергетичні параметри адсорбції атомарного водню на поверхні, що містить дивакансію. Показано, що дивакансійний дефект V2 на поверхні алмазу має підвищену хімічну активність у порівнянні з упорядкованою поверхнею. Потенційними центрами адсорбції є атоми в області дивакансії V2 з подвійними зв'язками. Утворення "розщепленої" дивакансії V-C-V у третьому шарі поверхні є більш енергетично вигідним, ніж утворення дивакансії V2 у 3-4 приповерхневих шарах. Це пояснюється утворенням графеноподібних поверхневих структур (гексагонів) з атомів перших двох поверхневих шарів. Формування гексагонів на поверхні алмазу спричинено наявністю вакансій у третьому шарі кластера під димерним рядом. Формування такого дефекту супроводжується зміною порядків зв'язків, гібридизації атомних орбіталей та збільшенням значення енергії активації адсорбції для атомів водню порівняно з упорядкованою поверхнею. Таким чином, дивакансійні дефекти в поверхневих шарах алмазу C(100)-2×1 обумовлюють суттєві зміни в геометрії та електронному стані поверхні. В залежності від місця розташування дефекту на поверхні алмазу можуть утворюватися активні або пасивні центри хемосорбції, що впливатимуть на механізм і енергетику процесу.

Перелік посилань