Квазірівноважні процеси релаксації електронного збудження молекули азидомалахітового зеленого

Автори П.О. Кондратенко1 , Ю.М. Лопаткін2 , Т.М. Сакун1
Приналежність

1Національний авіаційний університет, пр. Гузара, 1, 03058 Київ, Україна

2Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 17 червня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання П.О. Кондратенко1, Ю.М. Лопаткін2, Т.М. Сакун, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05002 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05002
PACS Number(s) 31.50.Df, 82.20.Wt
Ключові слова Високозбуджені електронні стани, Фотодисоціація (3) , Квазірівноважні процеси релаксації, Пара-азидомалахітовий зелений, Два канали фотодисоціації молекули.
Анотація

Реальні перспективи застосування результатів наукових досліджень для створення елементної бази оптоелектроніки, розробки люмінесцентних датчиків, для оптичного запису інформації є обґрунтуванням актуальності вивчення процесів, пов'язаних з електронними сильно збудженими станами молекул. На підставі проведених досліджень фізичних та фотохімічних процесів в розчинах пара-азидомалахітового зеленого (АМЗ) показано, що спектри поглинання АМЗ формуються квантовими переходами . Серед інтенсивних смуг поглинання ховається слабка смуга поглинання (S0 → S3 квантовий перехід). При цьому виявилось, що відповідні синглетний і триплетний стани молекули характеризуються дисоціативними енергетичними поверхнями, тобто існують і проявляються в експериментальних дослідженнях два канали фотодисоціації молекули АМЗ. Показано, що процеси релаксації збудження молекули АМЗ, які відбуваються з залученням високочастотних коливань С–Н-зв'язків, локалізованих на фенільних кільцях, протікають як квазірівноважні процеси, тобто, електронна система в процесі релаксації збудження зупиняється на кожному енергетичному рівні впродовж часу, який перевищує період вказаного коливання. Цей факт забезпечує можливість протікання процесів дисоціації молекули з відповідних енергетичних станів. З підвищенням температури від 77 К до 300 К суттєво підвищується роль високочастотних коливань С–Н-звязків, що приводить до значного зменшення квантового виходу фотодисоціації АМЗ як з синглетного, так і з триплетного дисоціативних станів.

Перелік посилань