Ознаки квантово-розмірного квантування в спектрах ЕПР та UV-vis наносистем Al/Au

Автори В.В. Кислюк1, A.K. Мельник2, Н.I. Буряк3, В.В. Трачевський4
Приналежність

1 Інститут металофізики ім. Курдюмова, НАН України, бульвар Вернадського 36, 03142 Київ, Україна

2 Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, вул. Наумова 13, 03028 Київ, Україна

3 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, просп. Академіка Палладіна 32/34, 03680 Київ, Україна

4 Технологічний центр НАН України, вул. Покровська 13, 04070 Київ, Україна

Е-mail
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 12 червня 2019; у відредагованій формі 05 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання В.В. Кислюк, A.K. Мельник, Н.I. Буряк, В.В. Трачевський, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04036 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04036
PACS Number(s) 73.22. – f, 75.20. – g
Ключові слова ЕПР (4) , Електронне полинання UV-vis, Квантово-розмірне квантування, Наночастинки (36) , Парамагнетизм (3) , Суператом.
Анотація

Композитна наносистема Al/Au, синтезована методом співвідновлення з розчину (з використанням таніну та цитрату натрію як відновників), вивчалась методами ЕПР-спектроскопії та спектроскопії електронного поглинання світла в УФ та видимому діапазонах. Виявлену тонку структуру лінії з g = 2.062 (пов’язаної з наночастинками, парамагнітні властивості яких викликані непарною кількістю атомів золота в нанокластері) віднесено до наявності дискретності електронних станів неспареного електрону в об’єднаній електронній оболонці багатоатомної наночастинки. Ця тонка структура проявляється як послідовність резонансних сигналів з близькими значеннями g-факторів. Електронні спектри оптичного поглинання розчину нанокомпозиту Al/Au складались зі смуг поглинання, які слідували еквідистантно з різницею енергій фотонів, що відповідають максимумам сусідніх смуг 0.73-0.74 еВ. Виявлені спектральні особливості пов’язані з квантово-розмірними ефектами в нанокомпозитній системі Al/Au. Оцінки, зроблені на основі експериментальних даних, показують, що розмір кластерів золота, відповідальних за парамагнітні властивості, становить близько декількох нм у діаметрі.

Перелік посилань