Розробка наночастинок фериту цинку міді: застосування в каталітичному вологому окисленні H2O2 фенолу

Автори E. Chater-Sari1, C. Zegadi2, A. Djelloul2,3, S. Rodane1, M. Sellami1, M. Kameche2, N. Bettahar2
Приналежність

1Laboratory of Physical Chemistry of Materials – Catalysis and Environment, Department of Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Science and Technology of Oran (USTO) Mohammed Boudiaf, Algérie

2Département de Technologie des Matériaux, Faculté de Physique, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf USTO-MB, BP 1505, El M'naouer, 31000 Oran, Algérie

3Centre de Recherche en Technologie des Semi-Conducteurs pour l’Energétique ‘CRTSE’ 02 Bd Frantz Fanon, BP: 140, 7 Merveilles, Alger, Algérie

Е-mail djelloulcrtse@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 25 листопада 2019; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання E. Chater-Sari, C. Zegadi, A. Djelloul, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03009 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03009
PACS Number(s) 81.20.Fw, 75.50.Gg, 81.65.Mq
Ключові слова Золь-гель (14) , Ферити (6) , Фенол, Окислення (13) .
Анотація

Ця робота стосується синтезу і характеристики змішаних оксидів металів та їх застосування як каталізаторів. Синтезований твердий розчин фериту Fe2Zn1 – xCuxO4. Чистота зразків була підтверджена рентгенівською дифракцією (XRD). Характеристики зразків отримували за допомогою інфрачервоної спектроскопії з використанням перетворення Фур'є (FTIR) та скануючої електронної мікроскопії (SEM). Уточнення параметрів решітки твердого розчину було розроблено з індексації основної сполуки NiFe2O4 у кубічній елементарній комірці просторової групи Fd3m. Тенденція ліній дифракції показує, що структура була добре кристалізована, і справді утворився повноцінний твердий розчин кубічної симетрії. Мікрофотографія SEM виявляє, що зразки представлені у вигляді кристалітів нанометрового розміру; зразки представлені у вигляді фрагментів різної величини в суміші Cu-Zn. Результати показують нанометровий розмір зерен, що змінюється між 90 і 130 нм. Ці нещодавно розроблені матеріали застосовуються як каталізатори для неоднорідної реакції окислення фенольних сполук; предмет дослідження за наявності перекису водню. Продукти деструкції аналізували високоефективною рідинною хроматографією. Отримані результати показали потужний каталітичний характер цих оксидів до повного розкладання фенолу.

Перелік посилань