Теоретичне дослідження енергетичних характеристик штучного рецептора на меламін у предполімерізаціонной фазі

Автори K.M. Mузика
Приналежність

Харківський національний університет радіоелектроніки, пр. Леніна, 14, 61166 Харків, Україна

Е-mail
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 1
Дати Одержано 04.07.2014, у відредагованій формі - 06.10.2014, опубліковано online - 25.03.2015
Посилання K.M. Mузика, Ж. нано- електрон. фіз. 7 № 1, 01017 (2015)
DOI
PACS Number(s) 03.65.Ta, 02.70. – c
Ключові слова Термодинаміка (3) , Молекулярно імпринтовані полімери, Штучний рецептор, Предполімерізаційний комплекс, Теорія функціонала густини (2) , Меламін.
Анотація З позиції термодинаміки розчинів досліджено (за допомогою квантовохімічного методу теорії функціонала густини на рівні теорії RwB97XD/6-31G (d)) вплив середовища, типу функціонального мономера і співвідношення молекул шаблону (меламіну) до молекул мономера на фізико-хімічні властивості предполімерізаціонного комплексу "штучного рецептора" на меламін. Отримано геометрії та енергетичні характеристики передполімеризаційних комплексів "функціональний мономер - шаблон" для співвідношень 1:1, 2:1, 3:1. В якості функціональних мономерів розглядалися: акриламід-2-метил-1-пропансульфоновая кислота (АМПК), етиленгліколь метакрилат фосфат, ітаконова кислота і акрилова кислота. Показано, що для всіх середовищ спостерігається та ж закономірність, а саме – найбільш енергетично вигідним мономером при утворенні передполімерізаційніх комплексів з меламіном є АМПК, за якою слідують ітаконова і акрилова кислоти. Крім того, така ж послідовність зберігається і при збільшенні співвідношення між молекулами цих мономерів і меламіну.

Перелік посилань

English version of article