Розв'язки нерелятивістських граничних станів модифікованого 2D потенціалу Кіллінгбека, що включає 2D потенціал Кіллінгбека і деякі центральні доданки для гідрогенних атомів і кварконієвої системи

Автори Abdelmadjid Maireche
Приналежність

Laboratory of Physics and Material Chemistry, Physics Department, Sciences Faculty, University of M'sila, M’sila, Algeria

Е-mail abmaireche@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 20 грудня 2018; у відредагованій формі 02 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання Abdelmadjid Maireche, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04024 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04024
PACS Number(s) 11.10.Nx, 32.30 – r, 03.65 – w
Ключові слова Рівняння Шредінгера (6) , Потенціал Кіллінгбека, Некомутативний простір-фаза, Метод Star, Узагальнений метод зсуву Боппа (2) .
Анотація

У роботі представлена нова нерелятивістська аналітична модель, яка використовується для модифікації рівняння Шредінгера для атомних масштабів з двовимірним модифікованим потенціалом Кіллінгбека (2DMKBP) для гідрогенних атомів і кварконієвої системи в некомутативній двомірній реальній просторовій фазі (NC: 2D-RSP). Ми застосували узагальнений метод зсуву Боппа, щоб отримати 2DMKBP, що включає звичайний двовимірний потенціал Кіллінгбека (2DKBP) і деякі центральні доданки пропорційні двом нескінченно малим параметрам EMBED Equation.DSMT4 . Ми також спостерігали новий кінетичний доданок, що складається із звичайного кінетичного доданку і адитивної частини, пропорційної нескінченно малому параметру EMBED Equation.DSMT4 . Крім того, глобальний оператор Гамільтона для 2DMKBP включає три фундаментальні частини: перша – це звичайний оператор Гамільтона в комутативній квантовій механіці (CQM), друга частина – спин-орбітальний оператор EMBED Equation.DSMT4 , а третя – модифікований оператор Зеємана EMBED Equation.DSMT4 . Таким чином, загальна енергія буде включати крім звичайної енергії в CQM дві головні поправки ( EMBED Equation.DSMT4 , EMBED Equation.DSMT4 ) і EMBED Equation.DSMT4 , що відповідає спін-орбітальній взаємодії і модифікованому ефекту Зеємана відповідно. Основні енергетичні рівні EMBED Equation.DSMT4 залежать від дискретних атомних квантових чисел EMBED Equation.DSMT4 та параметрів EMBED Equation.DSMT4 потенціалу, що розглядається. Крім того, отримані результати узагальнено з урахуванням кварконієвої системи (( EMBED Equation.DSMT4 та EMBED Equation.DSMT4 ). Ми також показали, що мас-спектри кварконієвої системи були змінені на нові форми. Попередні результати в CQM стають особливими випадками, коли ми одночасно використовуємо два обмеження EMBED Equation.DSMT4 .

Перелік посилань