Оптичні властивості плівок селеніду цинку, які леговані європієм

Автори D.M. Jeroh, A.J. Ekpunobi , D.N. Okoli
Приналежність

Nnamdi Azikiwe University, Anambra State, Nigeria

Е-mail jeruaye@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 01 травня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання D.M. Jeroh, A.J. Ekpunobi, D.N. Okoli, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05006 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05006
PACS Number(s) 78.66.Hf, 73.50.Pz
Ключові слова Селенід цинку (5) , Європій, Наноплівки (3) , Спрей-піроліз (8) , Оптичні дослідження.
Анотація

Плівки ZnSe, які леговані європієм, електростатично розпилювались на скляні підкладки. Зберігаючи постійними інші параметри осадження, такі як швидкість потоку розчину прекурсора, об’єм розпилення, напруга та відстань сопла до основи, температура варіювалась приблизно від 300 C та 400 C з інтервалом 25 градусів. Оптичні дослідження представлені при різних температурах. Товщина плівок вказує на нанорозміри і складає 50, 100, 150, 75 і 60 нм у зазначеному діапазоні температур. Оптичні дослідження виявляють високу прозорість і дуже низькі характеристики поглинання та відбиття плівок ZnSe:Eu у видимому діапазоні. Піки поглинання, видимі при 250 нм, припускають появу дефектного стану біля краю смуги. Спостерігається високий коефіцієнт поглинання, який свідчить про високу густину станів у ZnSe:Eu. Високий коефіцієнт пропускання свідчить про придатність плівок в матеріалах покриттів, від яких вимагається висока прозорість для лазерних застосувань, тоді як низькі значення коефіцієнта відбиття та великий показник заломлення показують, що плівки можуть бути застосовані в покриттях сонячних елементів, що вимагає високої ефективності, та для виробництва оптоелектронних пристроїв. Є очевидною вища оптична провідність при енергіях фотонів більше 3 еВ. Різке збільшення коефіцієнта екстинкції з енергією фотонів вказує на збільшення ймовірності переносу електрона через зону рухливості з високою енергією фотонів і більшим ослабленням світла. Дослідження забороненої зони плівок ZnSe:Eu виявляє сильний синій зсув (з 3,01 еВ до 3,12 еВ) від положення забороненої зони об’ємного ZnSe (2,72 еВ).

Перелік посилань