Рентгеноспектральне дослідження нанокомпозитів SiO2/TiO2/C

Автори Б. Ільків1, С. Петровська1, Я. Зауличний2
Приналежність

1Національна академія наук України, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, вул. Кржижанівського, 3, 03142 Київ, Україна

2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інженерно-фізичний факультет, вул. Політехнічна, 35, 03056 Київ, Україна

Е-mail sw.piotrowska@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 11 березня 2019; у відредагованій формі 01 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання Б. Ільків, С. Петровська, Я. Зауличний, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04001 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04001
PACS Number(s) 73.22. – f, 61.43.Gt, 71.20.Ps, 71.23. – k, 73.20.At, 78.70.En
Ключові слова Вуглець (11) , Оксид кремнію (5) , Електронна структура (10) , Ультрам’яка рентгенівська емісійна спектроскопія.
Анотація

Електронна структура нанокомпозитів SiO2/TiO2/C була досліджена методом ультрам’якої рентгенівської емісійної спектроскопії (УМРЕС). Енергетичний перерозподіл валентних електронів в гібридних SiO2/TiO2/C матеріалах було вивчено в залежності від складу. Були отримані УМРЕС SiL(-, CK(- та ОK(-спектри SiO2/TiO2 та SiO2/TiO2/С сполук. Було виявлено, що майже всі двофазні оксиди проникають у пори вуглецю після високочастотного вібраційного синтезу в композиті ST65+C (50 мас % C, 17.5 мас % SiO2, 32.5 мас % TiO2). Було показано, що проникнення TiO2 у високопористий вуглець більше, ніж SiO2. Було виявлено, що кисень, який відноситься до TiO2, не утворює зв’язків з атомами вуглецю. Було встановлено, що вклад s-станів в нанокомпозиті ST20+C (50 мас % C, 40 мас % SiO2, 10 мас % TiO2) зростає у порівнянні з ST20 (80 мас % SiO2, 20 мас % TiO2) завдяки додаванню Cs-станів вуглецю. Було показано, що SiC формується в нанокомпозиті ST65+C завдяки заміщенню атомів кисню атомами вуглецю у присутності TiO2, як каталізатора. Дослідження електронної структури нанокомпозитів SiO2/TiO2/C дозволяє вирішити важливу задачу передбачення їх фізичних та хімічних властивостей та синтезувати матеріали з необхідними властивостями.

Перелік посилань