Вплив неоднорідності товщини шарів TiO2 на транспорт носіїв заряду в дисперсних сонячних елементах на барвниках

Автори И.И. Иванов1,2, В.Б. Лозинский2,3, В.П. Касаткин3
Приналежність

1 Інститут фізики, Цзілінський університет, 130012 Чанчунь, Китайська Народна Республіка

2 Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська, 64, 01033 Київ, Україна

3 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, НАН України, проспект Науки, 41, 03028 Київ, Україна

Е-mail ivancko@gmail.com
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 6
Дати Одержано 20.08.2017, у відредагованій формі - 15.11.2017, опубліковано online - 24.11.2017
Посилання И.И. Иванов, В.Б. Лозинский, В.П. Касаткин, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 6, 06001 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(6).06001
PACS Number(s) 84.60.Jt, 82.47.Jk
Ключові слова TiO2 (9) , Сонячний елемент (17) , Дифузія (26) , Транспорт (13) , Дисперсія (8) .
Анотація Досліджений дифузійний перенос у нанокристалічному шарі TiO2 сонячної батареї з барвником для різних значень дисперсії товщини шару TiO2. Розроблено модель транспорту, в якій розглядається вплив дисперсії товщини шару TiO2 на загальний відгук системи електроліт/TiO2/FTO при імпульсному лазерному опроміненні. У моделі рух носіїв заряду через такий TiO2 шар описаний як рух через систему паралельних TiO2 каналів з різною довжиною. При наявності дисперсії товщини TiO2 шару, що описується функцією Гауса, коефіцієнт дифузії носіїв заряду збільшується, а положення піку дифузії зміщується в діапазон більш коротких часів порівняно з бездисперсійним випадком. Розраховано дисперсію коефіцієнта дифузії для зразків з розподілом по товщині, виміряними профілометром.

Перелік посилань