Аналіз та оцінка впливу кліматичних умов на фотоелектричний модуль з аморфного кремнію

Автори B. Benabdelkrim1,2 , T. Ghaitaoui3, A. Benatillah2
Приналежність

1Department of Material Sciences, Institute of Science and Technology, University of Ahmed Draia, Adrar, Algeria

2Laboratory of Energy, Environment and Systems of Information (LEESI), University of Ahmed Draia, Adrar, Algeria

3Laboratoire de Développement Durable et d'information (LDDI), Faculté des Science et de la Technologie, Université Ahmed Draia, Adrar, Algéria

4Unité de Recherche en Energies Renouvelables en Milieu Saharien, URERMS, Centre de Développement des Energies Renouvelables, CDER, 01000 Adrar, Algéria

Е-mail benaekbouchra@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 07 травня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання B. Benabdelkrim, T. Ghaitaoui, A. Benatillah, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05010 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05010
PACS Number(s) 61.72.uj, 61.72.Lk
Ключові слова Фотоелектричні (PV) модулі, Електричні параметри (3) , ВАХ-характеристика, Оцінка продуктивності, Умови навколишнього середовища.
Анотація

На продуктивність фотоелектричних (PV) модулів, встановлених на півдні Алжиру, впливають складні умови пустелі. Існує кілька факторів, які необхідно враховувати, щоб забезпечити їх роботу та якість. Було проведено декілька робіт у спробах пояснити реальну продуктивності PV-модулів a-Si при розміщенні на відкритому повітрі. Швидкість деградації може базуватися на порівнянні результатів моніторингу продуктивності на відкритому повітрі з початковими вимірюваннями в приміщенні, взятих як еталон, або на застосуванні методів LR (лінійна регресія) та CSD (класичне сезонне розкладання) з корекцією температури. PV-модулі a-Si демонструють індуковану світлом деградацію внаслідок ефекту Стаблера-Вронського і пов'язані з індукованим рекомбінацією розривом слабких зв'язків Si–Si оптично збудженими носіями після термалізації, створюючи, таким чином, дефекти, що зменшують час життя носія. Деградація електричних характеристик таких модулів дуже важлива під час первинного впливу зовнішнього світла через зміни фотопровідності та темнової провідності. У роботі була створена пілотна платформа для отримання бази даних, що стосується фактичних умов навколишнього середовища та параметрів електричних характеристик PV-модулів. Проведено оцінювання впливу кліматичних умов на поведінку модулів QSDGF, встановлених в URERMS Adrar (дослідницька установа на півдні Алжиру). Оцінку деградації модулів QS-60DGF проводили з різними дефектами, використовуючи електричні властивості (I-V/P-V) в повсякденних погодних умовах та візуальне обстеження. Дослідження призначене для вивчення швидкості деградації PV-модуля a-Si після більш ніж одного року перебування на відкритому повітрі в умовах пустелі.

Перелік посилань