Якість поверхневих вод притоків, що протікають через два райони, Хошимін, В'єтнам

Автори L.D. Vu, M.C. Tuan, D.T.M. Duyen, H.T.L. Anh, Tran Thanh, L.Q. Tuong
Приналежність

Faculty of Food and Engineering, Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam

Е-mail lqtuong@ntt.edu.vn
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 3
Дати Одержано 14 травня 2022; у відредагованій формі 22 червня 2022; опубліковано online 30 червня 2022
Посилання L.D. Vu, M.C. Tuan, D.T.M. Duyen, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 3, 03002 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03002
PACS Number(s) 89.60. – k, 92.20.Ny
Ключові слова Притоки, Якість вод, Забруднення води.
Анотація

Притоки є основними ознаками річки Сайгон. Робота складається з тематичного дослідження щодо вибору місць для притоків річки Вам Туат, яка протікає через район Го-Вап і округ 12 міста Хошимін, В'єтнам. Метою роботи є оцінка статусу забруднення та ризиків забруднювачів за допомогою індексу забруднення Немерова (NPI) для оцінки якості води та значень кореляції Пірсона (r), що вказує на значну та позитивну кореляцію між змінними однієї групи. Існує десять дослідницьких ділянок для вивчення поверхневих вод притоків від верхньої до нижньої течії. Відбір проб поверхневих вод проводився 19 жовтня, 26 жовтня, 2 листопада та 9 листопада 2017 року на підставі національного технічного регламенту про стандарти якості води В'єтнаму. Параметри моніторингу включають температуру, індекс pH, загальну кількість зважених речовин (TSS), хімічне споживання кисню (COD), амоній-азот (NH4+-N), нітратний азот (NO3–-N), фосфат (PO43–), сульфат (SO42–) і загальне залізо (Fe). Відповідно до результатів вимірювань і статистичних даних середні значення проб з десяти дослідницьких ділянок порівнювали з національною системою стандартів В'єтнаму та рекомендаціями ВОЗ. Забруднюючі речовини TSS, COD, NH4+-N, SO42– та Fe слід обговорити окремо та порівняти з попередніми дослідженнями, щоб оновити наявні дані для управління та запропонувати промисловий моніторинг цих притоків з використанням датчиків якості води.

Перелік посилань