Вплив фазового складу композиційного матеріалу системи В-N-С на його фізико-механічні та трибологічні характеристики

Автори В.М. Волкогон1 , С.К. Аврамчук1 , А.В. Кравчук1 , Т.В. Павличук1 , В.С. Антонюк2 , К.І. Аврамчук2
Приналежність

1Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича Національної академії наук України, вул. Кржижанівського, 3, 03142 Київ, Україна

2Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», просп. Поремоги, 37, 03056 Київ, Україна

Е-mail
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 03 березня 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання В.М. Волкогон, С.К. Аврамчук, А.В. Кравчук, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03035 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03035
PACS Number(s) 42.79.Bh
Ключові слова Нітрид бору (3) , Вюртцит (2) , Сфалерит, Алмаз (5) , Композит (51) , Твердий розчин (19) , Твердість (48) , Коефіцієнт тертя (7) , Зносостійкість (7) .
Анотація

Наведено результати досліджень фізико-механічних та триботехнічних характеристик композиційних матеріалів на основі вюртцитного нітриду бору різного фазового складу, які вміщують алмазну складову у вигляді елементів мікроструктури композиту та твердого розчину алмазу в нітриді бору. Встановлено, що максимальна твердість композитів формується в діапазоні температур Т = 1600-1700 °С, а подальше підвищення температури спікання супроводжується зниженням твердості, обумовленого збиральною рекристалізацією матеріалу та послабленням міжзеренних границь. Максимальні показники фізико-механічних характеристик мають композити, отримані при температурі Т = 1700 °С. Визначено вплив фазового складу композиційного матеріалу на його триботехнічні властивості при сухому терті по стальному контртілу в умовах ступінчатої зміни швидкості ковзання в діапазоні V = 6-14 м/с при навантаженні 20 Н. Отримані результати можуть бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо ефективного застосування композитів системи «ВNв-алмаз» в процесах металообробки, а також у важконавантажених парах тертя в умовах обмеженого змащення.

Перелік посилань