Метод функцій Гріна для феромагнітних нанотрубок з надрешіткою

Автори V.A. Tanriverdiyev
Приналежність

Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, 33, H. Javid Ave., Baku AZ 1143, Azerbaijan

Е-mail vahid_tanriverdi@yahoo.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 03 лютого 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання V.A. Tanriverdiyev, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03028 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03028
PACS Number(s) 75.70.Cn, 75.40.Gb
Ключові слова Нанотрубки (21) , Надрешітка (2) , Спінові хвилі (3) , Функція Гріна (4) , Міжшарова обмінна взаємодія.
Анотація

Збудження спінових хвиль, що поширюються вздовж нанотрубок з надрешіткою, досліджується за допомогою методу функцій Гріна для багатьох тіл у квантовій статистичній теорії. Елементарна комірка нанотрубок з надрешіткою побудована з l атомних шарів феромагнітного матеріалу та атомних шарів іншого феромагнітного матеріалу . Обмінний зв'язок між двома сусідніми магнітними атомами матеріалу (або ) всередині шарів та між шарами дорівнює відповідно () та (). Обмінна взаємодія між сусідніми спінами двох суміжних матеріалів і складає . Зовнішнє магнітне поле h прикладене уздовж z-напрямку. Безперервні та дискретні компоненти сумарного хвильового вектора використовуються для врахування періодичності нанотрубок уздовж осі z та напрямку по колу. В рамках наближення випадкової фази вирази функцій Гріна для різних спінів нанотрубок, які моделюються як такі, що мають гексагональний переріз, отримані методом рекурентних співвідношень. Результати проілюструвано чисельно для певного вибору параметрів. Продемонстровано спектри спінової хвилі для зменшеної частоти від компоненти хвильового вектора, який характеризує періодичність у напрямку z для розглянутої системи. Крім того, для уточнення впливу обмінної взаємодії та кількості атомних шарів і у елементарній комірці на закон дисперсії, представлено результати для різних значень дискретних компонентів хвильового вектора. Встановлено, що для спінових хвиль, що поширюються у напрямку z, існує чотири діапазони енергії. Коли обидві та є справжніми надрешітками, крива дисперсії демонструє зародкову смугу проходження і вузькі смуги затримки.

Перелік посилань