Вплив механічних та геометричних характеристик на термічне жолоблення функціонально градуйованих сендвіч пластин

Автори A. Berkia1, M. Benguediab1, A. Bouhadra2,3 , K. Mansouri2 , A. Tounsi1,3 , M. Chitour1
Приналежність

1Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbes, 22000, Algeria

2Abbes Laghrour University, Khenchela, 40000, Algeria

3Materials and Hydrology Laboratory, Djillali Liabes University, Sidi Bel Abbes, Algeria

Е-mail berkia.abdelhak@univ-khenchela.dz
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 3
Дати Одержано 22 квітня 2022; у відредагованій формі 24 червня 2022; опубліковано online 30 червня 2022
Посилання A. Berkia, M. Benguediab, A. Bouhadra, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 3, 03031 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03031
PACS Number(s) 46.32. + x, 81.70.Pg
Ключові слова Функціонально градуйовані матеріали (FGM), Теорія високого порядку, Модель Морі-Танаки, Пружна основа (2) , Термічне жолоблення (2) .
Анотація

Функціонально градуйовані матеріали (FGM) – це новий клас композиційних матеріалів, які мають поступову та безперервну зміну об'ємних часток кожного з компонентів (загалом металу та кераміки) з товщиною, що відповідно спричиняє зміну загальних термомеханічних властивостей структурних елементів. Інтерес даної роботи полягає у використанні теорії високого порядку для дослідження термічного жолоблення FGM пластин, що спираються на пружну основу типу Вінклера-Пастернака. Цей метод веде до системи диференціальних рівнянь, де кількість невідомих дорівнює п'яти. Властивості матеріалу FGM пластин, такі як модуль Юнга та коефіцієнт теплового розширення, вважаються змінними з товщиною відповідно до моделі розподілу Морі-Танака. Теплове навантаження вважається рівномірним, лінійним і нелінійним по товщині пластини. Таким чином, проведено параметричне дослідження, щоб побачити вплив геометричних і механічних характеристик, зокрема, геометричного співвідношення (a/b), співвідношення товщин (a/h) та індексу матеріалу (k), а також впливу параметрів Вінклера і Пастернака на критичне навантаження на вигин.

Перелік посилань