Інженерія забороненої зони в нанокристалічних тонких плівках NiO, отриманих методом спрей-піролізу з розпиленням Fe

Автори H.S. Gavale1, M. S. Wagh1, S.R. Gosavi2
Приналежність

1P.G. Department of Physics, Pratap College, Amalner, 425401, M.S., India

2Material Research Laboratory, C.H.C. Arts, S.G.P. Commerce, and B.B.J.P. Science College, Taloda, 425413, M.S., India

Е-mail wmadhav19@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 22 квітня 2019; у відредагованій формі 01 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання H.S. Gavale, M. S. Wagh, S.R. Gosavi, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04015 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04015
PACS Number(s) 68.47.Gh, 74.62.Dh, 81.15.Rs, 61.05.C, 78.66. – w
Ключові слова NiO (17) , Легований Fe, Спрей-піроліз (7) , XRD-дифракція, Оптоелектронні властивості.
Анотація

Тонкі плівки оксиду нікелю, легованого Fe (NiO:Fe), з різною концентрацією Fe (від 0 % до 10 %) вирощували на скляній підкладці методом спрей-піролізного розпилення. Досліджено вплив різних концентрацій Fe на структурні, морфологічні, оптичні та електричні властивості. Рентгенограми показують, що при низькій концентрації Fe в осадженій тонкій плівці з кубічною кристалічною структурою присутня тільки NiO, тоді як NiFe2O4 з'єднання з кубічною кристалічною структурою осідає при більш високій концентрації Fe. Встановлено, що розмір кристалітів плівок зменшується з 15.16 нм до 7.41 нм із збільшенням концентрації Fe. Морфологія виготовлених тонких плівок NiO:Fe вивчалася скануючою електронно-емісійною мікроскопією (FESEM) з енергодисперсійним спектрометром (EDS). Зображення FESEM показують, що легування Fe не впливало на морфологію тонких плівок NiO:Fe. Спектри EDS підтверджують утворення NiO, легованого Fe, на поверхні підкладки. Оптичні дослідження показали, що поглинання у видимій області збільшується зі збільшенням концентрації Fe. Оптична ширина забороненої зони зменшується зі збільшенням концентрації Fe. Всі плівки мають електричний опір порядка 104 Омсм, який збільшується з концентрацією Fe.

Перелік посилань