Шаруваті кристали як пористі матеріали: вплив ультразвукової обробки

Автори Б.А. Лукіянець , Д.В. Матулка
Приналежність

Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, Львів 79013, Україна

Е-mail
Випуск Том 13, Рік 2021, Номер 1
Дати Одержано 10 червня 2020; у відредагованій формі 15 лютого 2021; опубліковано online 25 лютого 2021
Посилання Б.А. Лукіянець, Д.В. Матулка, Ж. нано- електрон. фіз. 13 № 1, 01019 (2021)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.13(1).01019
PACS Number(s) 73.21.Ac, 73.21.Fg
Ключові слова Шаруваті кристали (11) , Пористі матеріали, Ультразвукова обробка (3) , Квантова ємність.
Анотація

Шаруватий кристал є набором пакетів, що складаються з ковалентно зв’язаних між собою декількох моноатомних площин. Сусідні пакети взаємодіють між собою надто слабими ван дер ваальсовими силами, що і є причиною різкої анізотропії шаруватих кристалів. Така анізотропія породжує можливості в широких межах міняти фізичні властивості шаруватих кристалів такими зовнішніми факторами як УЗ-обробка чи інтеркаляція. Шаруваті кристали можна розглядати як специфічні поруваті матеріали з ван дер ваальсовими щілинами в якості пор. Для опису змін властивостей шаруватого кристалу, спричиненого дією зазначених факторів, була використана модель Кроніга-Пенні. Оскільки експериментально встановлено, що такі фактори призводять до розширення шаруватого кристалу виключно за рахунок змін ван дер ваальсових щілин, то пропоноване в роботі моделювання – це аналіз моделі Кроніга-Пенні зі зміною в ній єдиного геометричного параметра кристалу – ширини його ван дер ваальсової щілини. Були розраховані зміни електронного спектру, спричинені такою зміною, а на їх основі проаналізовані прояви в квантовій ємності шаруватого кристалу.

Перелік посилань