Структурні дослідження фазових переходів в інтеркальованих сполуках графіту з хлоридом йоду та бромом

Автори І.В. Овсієнко , Т.A. Лень , О.І. Прокопов , М.О. Боровий, Л.Ю. Мацуй , О.А. Сиволожський
Приналежність

Київський національний університет ім. Т. Шевченка, фізичний факультет, вул. Володимирська, 64/13, 01601 Київ, Україна

Е-mail talen148@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 30 травня 2019; у відредагованій формі 01 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання І.В. Овсієнко, Т.A. Лень, О.І. Прокопов, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04002 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04002
PACS Number(s) 61.48.De, 00.00.Хх
Ключові слова Інтеркальована сполука графіту (2) , Метод рентгенівської дифракції, Питомий опір (11) , Фазовий перехід (8) , Шар інтеркалянту (2) .
Анотація

1У статті наведені результати досліджень методом рентгенівської дифракції фазових переходів в інтеркальованих сполуках на основі дрібнокристалічного анізотропного піролітичного графіту з хлоридом йоду та бромом. Як вихідний для інтеркалювання був використаний дрібнокристалічний анізотропний піролітичний графіт з відстанню між сусідніми шарами 0.340 нм та розмірами кристалітів 20 нм. Інтеркалювання проводилося стандартним двотемпературним газофазним методом. Досліджена стабільність інтеркальованих сполук графіту при нормальних умовах. Виявлено, що витримка інтеркальованої сполуки графіту з хлоридом йоду при нормальних умовах протягом 20 діб не приводить до суттєвої зміни структури сполуки, в той час як аналогічна витримка для інтеркальованої сполуки з бромом спричинює незначні зміни в структурі. Зокрема, спостерігається перехід від сполуки другої стадії до сполуки третьої стадії. Для інтеркальованих сполук з хлоридом йоду в різних температурних інтервалах оцінений коефіцієнт лінійного теплового розширення. Виявлено, що при температурі 260  спостерігається суттєва зміна коефіцієнту лінійного теплового розширення. Показано, що така істотна зміна коефіцієнту лінійного теплового розширення пов’язана з фазовим переходом в шарах інтеркалянта з «квазікристалічного» «квазірідкий» стан. Вперше методом рентгенівської дифракції в інтеркальованих сполуках з хлоридом йоду виявлений в шарі інтеркалянта фазовий перехід типу «безпорядок-порядок».

Перелік посилань