Сегментний аналіз обробки зображень за морфологічними вододілами розбавленого магнітного напівпровідника Zn0.97Fe0.03O

Автори Vishal Mathur1 , Rana Mukherji2
Приналежність

1 Sur University College, Sur, Oman

2 The ICFAI University, Jaipur, India1 Sur University College, Sur, Oman

Е-mail wishalmathur@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 4
Дати Одержано 09 квітня 2019; у відредагованій формі 01 серпня 2019; опубліковано online 22 серпня 2019
Посилання Vishal Mathur1, Rana Mukherji, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 4, 04009 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(4).04009
PACS Number(s) 85.75.d, 75.50.Pp, 75.50.Bb, 77.84.Bw
Ключові слова MATLAB (2) , Алгоритм вододілів, Скануюча електронна мікроскопія (3) , Розбавлені магнітні напівпровідники, ZnO (60) .
Анотація

Розподіл частинок за розміром є фундаментальним параметром для опису матеріалів і особливостей зразків. Це також важливо для кращого розуміння їх динамічної поведінки. Сегментація цифрового зображення є методом розшарування в різні роздільні ділянки так, що пікселі кожної секції мають однакові візуальні особливості. Ця концепція використовується для визначення розподілу частинок за розміром за допомогою аналізу зображень. Аналіз обробки вододільних зображень є одним з поширених методів сегментації зображень. Відповідно до цього алгоритму, зображення у градаціях сірого перетворюється на топографічне зображення, яке складається з різноманітних басейнів, подібно до регіонів, які затоплені водою, в яких різні лінії вододілів розподіляють області частинок подібних розмірів. У даній роботі алгоритм вододілу розроблений з використанням MATLAB і застосований до зображень скануючої електронної мікроскопії (SEM) для оцінки розподілу наночастинок розбавленого магнітного напівпровідникового зразка оксиду цинку (ZnO), легованого Fe (при 3 % молярній концентрації). Зразок готують методом твердофазної реакції і потім вакуумно відпалюють при ~ 1000 °С приблизно протягом 48 годин. SEM зображення Zn0.97Fe0.03O безпосередньо свідчить про те, що зерна ZnO змінювали свою подібну до квітки форму на гексагональну призмоподібну форму після легування Fe. Аналіз обробки вододільних зображень показує, що змішані частинки ZnO і Fe зберігають свій адекватний нанорозмір і точний розподіл для досліджуваного зразка.

Перелік посилань