Модифікований одностінними вуглецевими нанотрубками (SWCNTs), Ketjen Black (KB) і наночастинками золота (AuNPs) скловуглецевий електрод для високоселективного визначення дофаміну

Автори F. Ardyansyah1, M. Tominaga2, F. Kurniawan1
Приналежність

1Department of Chemistry, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 60111 Surabaya, Indonesia

2Department of Chemistry and Applied Chemistry, Saga University, 8408502 Saga, Japan

Е-mail fredy@chem.its.ac.id
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 3
Дати Одержано 24 березня 2022; у відредагованій формі 22 червня 2022; опубліковано online 30 червня 2022
Посилання F. Ardyansyah, M. Tominaga, F. Kurniawan, Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 3, 03009 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03009
PACS Number(s) 81.05.Uw, 81.07.De, 82.80.fK, 82.47.Rs
Ключові слова SWCNTs (2) , Скловуглецевий електрод (GCE), Дофамін (3) , Датчик (13) , Ketjen Black (KB), Наночастинки золота (4) .
Анотація

Виконано модифікацію скловуглецевого електроду (GCE) одностінними вуглецевими нанотрубками (SWCNTs), Ketjen Black (KB) та наночастинками золота (AuNPs). Модифікацію проводили методом крапельного нанесення покриття. Порівняння показників немодифікованого і модифікованого GCE для виявлення дофаміну проводили з використанням циклічної вольтамперометрії в 0,10 М ацетатному буферному розчині (рН 4). Воно проводилося в діапазоні потенціалів від – 0,80 В до 0,80 В зі швидкістю сканування 100 мВ/с при кімнатній температурі. Результати показали, що модифікований GCE може генерувати вищі анодні пікові струми, ніж немодифікований GCE. Це вказує на те, що завдяки синергічному ефекту між SWCNTs, KB та AuNPs вдалося покращити показники GCE. Межа виявлення (LOD) модифікованого GCE для розчину дофаміну була визначена за допомогою кривої калібрування, яка відображає зміну концентрації від анодного пікового струму. Було знайдено, що розрахунок LOD становить 0,49 мкМ. Модифікований GCE показав хорошу селективність щодо дофаміну без будь-якого інтерференційного сигналу від розчину сечової кислоти, аскорбінової кислоти, глюкози і сечовини в 0,10 М ацетатному буферному розчині з pH 4. У цьому стані тільки дофамін посилює окислювальні та відновні струми. Результати показали, що модифікований GCE з використанням SWCNTs, KB, та AuNPs можна використовувати для високоселективного визначення дофаміну.

Перелік посилань