Самосинхронізація у системі нелінійних осциляторів ван Дер Поля

Автори І.О. Князь , А.М. Вітренко
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

Е-mail knigorua@mail.ru
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Дати Одержано 23.11.2010, у відредагованій формі – 14.12.2010
Посилання І.О. Князь, А.М. Вітренко, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №4, 22 (2010)
DOI
PACS Number(s) 05.45.Xt
Ключові слова Фазова синхронізація, Зв'язані осцилятори, Зворотний зв'язок, Самосинхронізація, Хаотична динаміка (2) .
Анотація
На прикладі двох автоколивальних систем Ван дер Поля обговорюються питання самосинхронізації у системі слабо-нелінійних осциляторів із зворотним зв'язком. Показано, що синхронізація можлива лише у вузькому інтервалі значень параметра зв'язку; поза цим інтервалом динаміка систем залишається автономною. Показано, що руйнування синхронізації пов'язане із зміною топології атракторів підсистем, що стають фазово-некогерентними.

Перелік посилань