Експериментальна установка та методика моделювання просторових хвиль у багатозв'язних квазіоптичних системах з періодичними неоднорідностями

Автори Г.С. Воробйов , В.О. Журба , О.С. Кривець, М.В. Петровський , О.О. Рибалко , А.І. Рубан , Ю.В. Шульга
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

Е-mail vp@sumdu.edu.ua
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Дати Одержано 10.11.2010, у відредагованій формі – 09.01.2011
Посилання Г.С. Воробйов, В.О. Журба, О.С. Кривець та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 2 №4, 47 (2010)
DOI
PACS Number(s) 42.82. - m, 84.40.Dc
Ключові слова Хвиля (15) , Дифракційна решітка (2) , Діелектричний хвилевід (2) , Металодіелектрична структура (2) , Відкритий резонатор (5) , Електромагнітне випромінювання (2) .
Анотація
У даній статті описані експериментальна установка та загальна методика моделювання електромагнітних хвильових процесів у багатозв’язних квазіоптичних системах, що містять періодичні неоднорідності різних модифікацій (стрічкові та відбивні решітки, металодіелектричні структури), на яких відбувається трансформація поверхневих хвиль діелектричного хвилеводу в об’ємні електромагнітні хвилі. Наведені приклади вибору оптимальних режимів моделювання та основних параметрів досліджуваних електродинамічних систем. Описана функціональна схема експериментальної установки, що дозволяє проводити дослідження в діапазоні довжин хвиль λ = 4-8 мм. Вперше представлена загальна методика моделювання електромагнітних явищ у резонансних та хвилевідних багатозв’язних квазіоптичних системах.

Перелік посилань