Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації

Автори В.Г. Хижняк1, Г.Ю. Калашніков1, Н.А. Харченко2, Т.П. Говорун2, О.В. Хижняк1, В.Ю. Долгих3, О.О. Голишевський2
Приналежність

1 Національний технічний університет України «КПІ», просп. Перемоги, 37, 03056 Київ, Україна

2 Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

3 Компанія «SECO TOOLS», вул. Бйорбаксваген, 10, SE-73782 Фагерста, Швеція

Е-mail
Випуск Том 7, Рік 2015, Номер 4
Дати Одержано 16.11.2015, у відредагованій формі - 10.12.2015, опубліковано online - 31.01.1990
Посилання В.Г. Хижняк, Г.Ю. Калашніков, Ж. нано- електрон. фіз. 7 № 4, 04033 (2015)
DOI
PACS Number(s) 61.46. – w, 62.20.Qp, 62.20. – х, 68.55Nq
Ключові слова Покриття (63) , Титаноалітування (2) , Азототитаноалітування, Карбіди (3) , Нітриди (7) , Інтерметаліди (3) , Мікротвердість (17) , Зносостійкість (7) .
Анотація Досліджена можливість отримання на сталі 9ХС та твердому сплаві ВК6 багатошарових покриттів поєднанням азотування в середовищі аміаку з наступним титаноалітуванням в порошковій суміші в контейнерах з плавким затвором. Бар’єрна композиція шарів ТіС, TiN позитивно впливає на фазовий і хімічний склад покриттів, гальмує утворення шару Feα(Al) на сталі 9ХС та зони з підвищеним вмістом алюмінію та кисню на твердому сплаві ВК6. Азототитаноалітування сприяє зростанню абразивної зносостійкості сталі 9ХС і стійкості багатогранних твердосплавних непереточуваних пластин ВК6.

Перелік посилань

English version of article