Композити поліетиленоксиду/титанату барію: оптичні, електричні та теплові властивості

Автори Y. Al-Ramadin1, Z.M. Elimat2
Приналежність

1Department of Physics, University of Jordan, Amman 11942, Jordan

2Department of Physics and Basic Sciences, Faculty of Engineering Technology, Al-Balqa Applied University, Al-Salt, Jordan

Е-mail zaid_elimat@bau.edu.jo
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 01 червня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання Y. Al-Ramadin, Z.M. Elimat, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05014 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05014
PACS Number(s) 78.66.Sq, 73.61. – r, 65.60. + a, 72.80.Tm
Ключові слова Поліетиленоксид (PEO), Титанат барію (BaTiO3), Оптичний (13) , Електричний (32) , Тепловий (6) , Провідність (65) .
Анотація

Мета роботи полягає у вивченні фізичних властивостей (оптичних, електричних та теплових) титанату барію (BaTiO3)/поліетиленоксиду (PEO) як керамічних полімерних композитів (CPC). CPC складаються з BaTiO3 (концентрація 0, 2, 4, 7, 10, та 12 вагових відсотків) як сегнетоелектричного керамічного наповнювача та PEO як полімерної матриці-господаря. Композити отримані методом лиття, їх фізичні властивості досліджено та обговорено. Оптичні властивості та параметри, такі як оптичне поглинання, оптична ширина забороненої зони, діелектрична проникність та показник заломлення визначаються як функції концентрації BaTiO3, а використана довжина хвилі УФ випромінювання становить від 300 до 800 нм. Змінні електричні властивості були розраховані та вивчені як функції концентрацій BaTiO3; застосовувана частота коливається від 50 Гц до 1000 Гц, а температура в межах 30-55 C. Крім того, теплопровідність CPC PEO/BaTiO3 була розрахована як функція концентрації BaTiO3 та температури. Зі збільшенням вмісту BaTiO3 виявляється, що оптична ширина забороненої зони зменшується з 2,85 еВ при 0 мас. % BaTiO3 до 2,26 еВ при 12 мас. % BaTiO3. Ми виявили, що ці фізичні властивості залежать від вмісту BaTiO3 та температури. Це вказує на можливість маніпулювання значеннями фізичних параметрів шляхом контролю вагового співвідношення BaTiO3 у полімерних композитах.

Перелік посилань