Виготовлення нової серії чотирикомпонентних сплавів шляхом гібридного фазового спікання

Автори M.P. Trasadiya, A.M. Vora
Приналежність

Department of Physics, School of Sciences, Gujarat University, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India

Е-mail voraam@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 5
Дати Одержано 23 квітня 2020; у відредагованій формі 15 жовтня 2020; опубліковано online 25 жовтня 2020
Посилання M.P. Trasadiya, A.M. Vora, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 5, 05019 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(5).05019
PACS Number(s) 81.05.Bx, 81.05.Zx, 81.20.Ev
Ключові слова Гібридне фазове спікання (HPS), Чотирикомпонентний сплав Al-Si-In-Sn, Супер шестикутник порошкової металургії (PM), Густина та пористість.
Анотація

У сучасній технології революція відіграє значну роль у якісному та кількісному щоденному вдосконаленні технологій. Нова серія чотирикомпонентних сплавів Al-Si-In-Sn була виготовлена методом порошкової металургії (PM). В PM густина та пористість кінцевого продукту сильно залежать від процесу спікання. Для збільшення густини ми запропонували гібридне фазове спікання (HPS), яке відноситься до категорії спікання рідкої фази. HPS – це комбінація спікання твердої та рідкої фаз, в якому два або більше елементи беруть участь у спіканні твердої фази і два або більше елементи беруть участь у спіканні рідкої фази для досягнення повної відносної густини. Отже, HPS застосовується лише для чотирикомпонентних сплавів або сплавів з високою ентропією. Ми досягли 97,67 % та 96,33 % відносної густини в новій серії чотирикомпонентних сплавів Al100 – xSixIn6Sn10 (x = 12, 16) із застосуванням HPS при 600 C у трубчастій печі з атмосферою аргону. Ми також спостерігали, що один параметр PM впливає на всі інші параметри PM. Тому ми спробували виразити вплив цього параметра у вигляді супер шестикутника PM.

Перелік посилань