Вплив температури обробки на оптичні та морфологічні параметри органічного перовскіту CH3NH3PbI3, отриманого методом спрей-піролізу

Автори I. Kemerchou1, 2 , F. Rogti1, B. Benhaoua2, N. Lakhdar3, A. Hima3, O. Benhaoua2, A. Khechekhouche2
Приналежність

1Laboratory of Analysis and Control of Energy Systems and Networks, Faculty of Technology University Amar Telidji Laghouat, BP 37G, Ghardaïa Road, 03000 Laghouat, Algeria

2University of El Oued, UDERZA Unit, Fac. Technology, 39000 El Oued, Algeria

3University of El Oued, Fac. Technology, 39000 El Oued, Algeria

Е-mail nacereddine_l@hotmail.fr
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 28 грудня 2018; у відредагованій формі 20 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання I. Kemerchou, F. Rogti, B. Benhaoua, et al., J. Nano- Electron. Phys. 11 No 3, 03011 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03011
PACS Number(s) 42.70.Jk, 81.15.Rs
Ключові слова CH3NH3PbI3, Спрей-піроліз (10) , Заборонена зона (13) , Енергія Ауербаха, Температура обробки.
Анотація

Поновлювані джерела енергії фактично знаходяться в експоненційній еволюції, щоб з'ясувати природну, дешеву, захищену та безпечну альтернативу для енергетичних ресурсів палива. Останнім часом досліджено різні способи осадження шарів перовскітних матеріалів у фотоелектричних застосуваннях з метою розуміння впливу зовнішніх параметрів на характеристики сонячних елементів, такі як щільність струму короткого замикання (Jsc), напруга розімкнутого ланцюга (Voc), коефіцієнт заповнення (FF) і ефективність перетворення енергії (PCE). У даній роботі метод осадження спрей-піролізом з рухомим соплом був використаний для виготовлення шару матеріалу органічно-неорганічного перовскіту. У цьому контексті три зразка матеріалу органічного перовскіту CH3NH3PbI3 були осаджені при різних температурах обробки 70 °C, 80 °C та 100 °C при умовах навколишнього середовища, щоб з’ясувати вплив температури на різні оптичні та морфологічні параметри, а саме: форму шару, ширину забороненої зони та енергію Ауербаха. Тому ширина забороненої зони кожного зразка розраховувалася за допомогою спектру оптичного пропускання (УФ-видимий спектрофотометр Shimadzu, Модель 1800), і кожна оптична характеристика отримувалася скануючим електронним мікроскопом (SEM:FEI Quanta 250 з вольфрамовою ниткою). Було встановлено, що енергія Ауербаха зменшується зі збільшенням температури обробки, даючи мінімальне значення 0.66 еВ при 100 °С, що також відповідає кращому значенню ширини забороненої зони 1.49 еВ. Крім того, слід зазначити, що з аналізу SEM морфологія шару перовскіту CH3NH3PbI3 краща при високому значенні температури обробки у порівнянні з нижчими температурами. Отримані результати заохочують використання перовскіту CH3NH3PbI3 обробленого за температури 100 °C для високоефективних сонячних елементів нового покоління.

Перелік посилань