Магніторезистивні властивості плівок Fe і мультишарів на їх основі

Автори О.В. Синашенко , Д.М. Кондрахова, И.Ю. Проценко
Приналежність Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна
Е-mail protsenko@aph.sumdu.edu.ua
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Дати Одержано 27.12.2010, у відредагованій формі – 17.01.2011
Посилання О.В. Синашенко, Д.М. Кондрахова, И.Ю. Проценко, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №4, 96 (2010)
DOI
PACS Number(s) 75.70 – i, 75.70.Cn, 75.75. + a, 68.37.Lp
Ключові слова Магнітоопір (33) , Індукція розмагнічування, Індукція насичення, Чутливість (16) , Твердий розчин (20) .
Анотація
Наведені результати дослідження розмірної залежності магніторезистивного ефекту в тонких плівках Fe, отриманих методом резистивного напилення на підігріту до 400 К підкладку. Встановлена кореляція магнітоопору та структурно-фазового стану багатошарових плівкових систем на основі Fe і Cu або Cr в залежності від співвідношення товщин магнітних і немагнітних шарів. Вивчено вплив термообробки на величину магнітоопору, індукції розмагнічування і насичення. Розраховані значення чутливості магнітоопору до величини індукції магнітного поля.

Перелік посилань