Взаємозв'язок між піроелектрикою та залишковою поляризацією в тонких плівках сегнетоелектричного полімеру з нанорозмірною структурою

Автори С.Н. Федосов , О.Є. Сергєєва
Приналежність

Кафедра фізики і матеріалознавства, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Kaнатна 112, 65039 Oдесa, Україна

Е-mail snfedosov@ukr.net
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 2
Дати Одержано 07 листопада 2018; у відредагованій формі 02 квітня 2019; опубліковано online 15 квітня 2019
Посилання С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 2, 02020 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(2).02020
PACS Number(s) 77.80.Fm, 77.22.Ej, 77.55.Kt, 77.84. – s
Ключові слова Піроелектрика, Нанорозмірна структура, Сегнетоелектричні полімери, Поляризація (16) , Полівініліденфторид (ПВДФ).
Анотація

Полівініліденфторид (ПВДФ), який є типовим сегнетоелектричним полімером з нанорозмірною структурою, має перспективи широкого застосування для виготовлення піроелектричних датчиків і перетворювачів. У цій статті на основі декількох серій експериментів досліджено зв'язок між піроелектрикою в тонких плівках ПВДФ і залишковою сегнетоелектричною поляризацією. Піроелектричний коефіцієнт вимірювали динамічним методом Коллінза шляхом аналізу величини і форми напруги, що виникає після опромінення металевого електрода світловим імпульсом. Залишкову поляризацію вимірювали шляхом обробки графіків електричного зміщення, що виникає внаслідок впливу на зразок імпульсів високої поляризуючої і перемикаючої напруги. Досліджено широкі діапазони тривалості імпульсів від 0.5 мкс до 50 с, що охоплює 8 порядків величини, і прикладеного електричного поля з напруженістю від 40 до 200 МВ м – 1. Було встановлено, що піроелектричний сигнал прямо пропорційний величині залишкової поляризації і не залежить від наявності об'ємного заряду. Цей результат дозволяє отримати інформацію про стан поляризації в ПВДФ шляхом простого вимірювання його піроелектричного коефіцієнта. Проаналізовані і пояснені особливості піроелектричної поведінки плівок ПВДФ.

Перелік посилань