Модель тунельного струму у тунельному польовому транзисторі на базі двошарової графенової нанострічки за допомогою методу матриці переносу

Автори E. Suhendi, M.F. Fadhillah, I. Anjaningsih, S.D. Ulhaq, A. Fadhillah, D. Rusdiana
Приналежність

Program Studi Fisika, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Е-mail endis@upi.edu
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 27 вересня 2019; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання E. Suhendi, M.F. Fadhillah, I. Anjaningsih, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03036 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03036
PACS Number(s) 81.05.Zх, 85.30.Tv
Ключові слова Тунельний струм, Тунельний польовий транзистор, BAGNR, MMT, Частота зрізу.
Анотація

Тунельний струм в тунельних польових транзисторах на базі двошарової графенової нанострічки (BAGNR) моделюється напівчисловими методами. Потенційні профілі польових транзисторів діляться на кілька сегментів за числовими методами. Метод матриці переносу (TMM) – це числовий метод, що використовується для обчислення коефіцієнта проходження електронів. Використовуючи результати обчислення коефіцієнта проходження електронів методом ММТ, тунельний струм був отриманий за формулою Ландауера за допомогою методу квадратур Гауса-Лежандра. Тунельний струм обчислюється варіацією числа змінних, а саме напруги затвору (VG), напруги стоку (VD), температури, коефіцієнту N, товщини оксидного шару та довжини пристрою. У цьому дослідженні також був проведений розрахунок частоти зрізу на тунельному польовому транзисторі. Результати розрахунку тунельного струму показують, що більше значення VG може впливати на струм насичення. Крім того, чим вища температура, тим нижче значення тунельного струму. Розрахунок тунельного струму також показує, що чим ширше BAGNR, тим більший тунельний струм. Це пов'язано з впливом ширини BAGNR, що робить ширину забороненої зони (Eg) меншою. Значення частоти зрізу на тунельному польовому транзисторі на базі BAGNR, отримане в цьому дослідженні, становить 3,96-8,9 ТГц.

Перелік посилань