Електропровідність та магніторезистивні властивості плівкових сплавів на основі пермалою Fe0.5Ni0.5 та міді

Автори О.В. Бездідько , Ю.О. Шкурдода , І.О. Шпетний
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail yu.shkurdoda@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 03 квітня 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання О.В. Бездідько, Ю.О. Шкурдода, І.О. Шпетний, Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03034 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03034
PACS Number(s) 73.61.At, 72.15.Gd
Ключові слова Високоентропійні плівкові сплави, Тверді розчини (10) , Анізотропний магнітоопір (7) , Питомий опір (13) , Електропровідність (20) .
Анотація

В роботі представлені експериментальні результати стосовно магніторезистивних властивостей та електропровідності середньоентропійних сплавів на основі пермалою Fe0,5Ni0,5 та Cu з концентрацією міді від 5 до 50 %, отриманих методом одночасного осадження у вакуумі. Показано, що фазовий склад як свіжосконденсованих так і термостабілізованих при температурі 700 К плівкових сплавів товщиною d = 20-100 нм відповідає ГЦК фазі т.р. FeNi(Cu) з параметром решітки а = 0,360-0,361 нм. Після відпалювання зразків при температурі 700 К фіксується збільшення розміру кристалітів до 50 нм. Для всіх зразків фіксується анізотропний характер польових залежностей магнітоопору з амплітудним значенням 0,02-0,3 % в залежності від товщини та вмісту Cu. При збільшенні концентрації міді величина поздовжнього і поперечного магнітоопору зменшується. Відпалювання плівкових сплавів приводить до збільшення величини анізотропного магнітоопору в 1,5-3 рази. Зниження температури вимірювання до 120 К приводить до зростання величини магнітоопору у 1,3-1,5 рази. Для плівок з d = 20-30 нм та вмістом міді 5-30 % величина питомого опору складає (40-55)·10 – 7 Ом·м, а для плівок з d = 40-70 нм та вмістом міді 40-50 % – (10-20)·10 – 7 Ом·м. Відпалювання зразків при температурі 700 К призводить до незворотнього зменшення питомого опору в 1,5-2 рази залежно від товщини та вмісту Cu. Для всіх термостабілізованих зразків спостерігаються типові металічні температурні залежності питомого опору.

Перелік посилань