Структурні особливості формування пористого вуглецевого матеріалу, активованого гідроксидом калію

Автори В.М. Ващинський1, А.М. Бойчук2, Я.Б. Ващинська3
Приналежність

1Національного університету «Львівська політехніка», вул. Демнянська, 15, 79031 Львів, Україна

2Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,вул. Шевченка, 57, 76018 Івано-Франківськ, Україна

3Національний університет «Львівська політехніка», вул. С. Бандери, 12, 79013 Львів, Україна

Е-mail v.vashchynskyi@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 11 січня 2019; у відредагованій формі 10 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання В.М. Ващинський, А.М. Бойчук, Я.Б. Ващинська, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03012 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03012
PACS Number(s) 84.32.Tt
Ключові слова Пористий вуглецевий матеріал (11) , Хімічна активація (8) , Малокутова рентгенівська спектроскопія, Питома площа поверхні (5) .
Анотація

Робота присвячена дослідженню впливу хімічної та термічної активації на структуру вуглецевих матеріалів. Методами низькотемпературної порометрії та малокутової рентгенівської спектроскопії визначені основні параметри питомої поверхні, а саме загальна площа поверхні, сумарний об’єм та середній радіус пор. Встановлено, що вуглецевий матеріал карбонізований при 300 ºС та оброблений гідроксидом калію у масовому співвідношенні 1:4 демонструє найбільшу площу поверхні 1608 м2/г та характеризується високо розвиненою мікропористою поверхнею. Зростання температури карбонізації до 400 ºС зумовлює деяке зменшення площі поверхні, пов’язане із збільшенням об’єму пор порівняно зі зміною їх площі поверхні при чотирикратному вмісті KOH. Причиною є збільшення кількості мікропор радіусами 8-10 Å та незначне число мезопор радіусом ~ 25 Å. Найбільше значення питомої площі (1255 м2/г) досягається при співвідношенні KOH/вуглець – 1:3.

Перелік посилань