Синтез, характеристика та оцінка наночастинок δ-Al2O3, отриманих хімічним методом зі зміною pH

Автори Vijaykumar S1,2, Veerabhadrayya R. Hiremath2, Sushant S. K3, Shridhar N. Mathad3
Приналежність

1Department of Mechanical Engineering, S.D.M. College of Engineering and Technology, Dhavalagiri, 580002, Dharwad, Karnataka, India

2Department of Mechanical Engineering, K.L.E. Institute of Technology, Gokul Road, Hubballi, 580027 Karnataka, India

3Department of Engineering Physics, K.L.E. Institute of Technology, Gokul Road, Hubballi, 580027 Karnataka, India

Е-mail vrhiremath@kleit.ac.in
Випуск Том 14, Рік 2022, Номер 3
Дати Одержано 11 квітня 2022; у відредагованій формі 22 червня 2022; опубліковано online 30 червня 2022
Посилання Vijaykumar S, Veerabhadrayya R. Hiremath, Sushant S. K, Shridhar N. Mathad, Ж. нано- електрон. фіз. 14 № 3, 03027 (2022)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.14(3).03027
PACS Number(s) 61.46. + w, 77.84.Bw, 73.61.Ga, 71.23.Cq
Ключові слова Оксид алюмінію (2) , Наночастинки (58) , XRD (76) , Графік W-H, Графік SS.
Анотація

Дослідження спрямоване на аналіз наночастинок, отриманих шляхом коригування значення pH в процесі синтезу співосадження за допомогою хлориду алюмінію. Підготовлені зразки кориговані рН за допомогою гідроксиду амонію. Зразки прожарюють при 650 °C, і значення pH синтезованих зразків становлять 8; 9; 9,5 (S1, S2, S3). Рентгенодифракційний (XRD) аналіз підготовлених зразків підтверджує їх ромбічну структуру. Середній розмір кристалів підготовлених зразків δ-Al2O3 становить 3,6; 2,7 та 2,8 нм для S1, S2 та S3 відповідно. Параметр решітки знаходиться в діапазоні від 0,559 до 0,563 нм для a, від 0,557 до 0,569 нм для b і від 2,375 до 2,379 нм для c, pH складає 8, 9 і 9,5 відповідно до XRD аналізу. Об'єм становить від 740 до 759 Å3, густина дислокацій (D) знаходиться в діапазоні від 2,020 до 3,353, механічні характеристики (деформація) входять до числа параметрів, що надаються. Графіки Вільямсона-Холла (W-H) та розмірно-деформаційні (SS) графіки детально досліджуються. Результати порівнюються, показуючи, що розмір кристала зразка знаходиться в діапазоні від 2,2 до 2,8 нм, а деформація приймає значення від 0,0193 до 0,0702 для графіків W-H, а для графіків SS розмір кристала зразка знаходиться в діапазоні від 0,97 до 1,35 нм, і деформація приймає значення в діапазоні від 0,314 до 0,409.

Перелік посилань