Вплив сильного магнітного поля на енергетичні спектри двох донорів у сфалеритовій квантовій точці

Автори D. Prasanna, P. Elangovan
Приналежність

PG & Research Department of Physics, Pachaiyappa’s College, Chennai – 600 030, India

Е-mail dprasanna85@gmail.com
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 04 лютого 2019; у відредагованій формі червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання D. Prasanna, P. Elangovan, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03006 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03006
PACS Number(s) 73.21.Fg; 73.21.La
Ключові слова Напружена квантова точка, Варіаційний метод, Кулонівська енергія.
Анотація

Досліджено електронні стани двох донорів у напруженій квантовій точці (КТ) під впливом сильного магнітного поля. Чисельні розрахунки проводяться з використанням варіаційного принципу в межах односмугового наближення ефективної маси за допомогою напруженості магнітного поля через енергозалежну ефективну масу. Дослідження проблеми донора в КТ є корисним інструментом для розуміння електронних і оптичних властивостей домішок. Виконано дослідження двох донорних домішок у низькорозмірних напівпровідникових структурах із і без магнітних полів. Для розрахунку, береться енергія зв'язку у сфалеритовій КТ. Наші дослідження включають ефект Зеємана у гамільтоніані. Індукована магнітним полем діамагнітна сприйнятливість двох донорів обчислюється як функція радіуса КТ. Здійснюється варіювання енергії зв'язку двох донорів як функції радіуса точок для різної напруженості магнітного поля з і без прикладеного поля. Результати показують, що енергія зв'язку зростає зі зменшенням радіуса точки, досягаючи максимального значення, а потім зменшується при зменшенні радіуса точки. Внесок діамагнітної сприйнятливості у донорську енергію зв'язку є мірою просторового розширення основного стану. Міждонорна відстань є мірою енергії кулонівської взаємодії двох донорних систем. Енергія кулонівської взаємодії помітна лише тоді, коли міждонорні відстані наближаються або менші, ніж ефективний радіус Бора. Наші результати показують, що сильне магнітне поле, радіус КТ та енергія кулонівської взаємодії мають значний вплив на електронні стани двох донорів у напруженій КТ. Результати здаються коректними і добре узгоджуються з іншими літературними даними.

Перелік посилань