Особливості кристалізації аморфного срібла при 77 К в умовах лазерного ефекту Гершеля

Автори Олександр Б. Півень1, Олег Б. Півень1, Юрій М. Лопаткін2
Приналежність

1Черкаський державний технологічний університет, бульвар Шевченко, 460, 18006 Черкаси, Україна

2Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

Е-mail
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 05 лютого 2019; у відредагованій формі червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання Олександр Б. Півень, Олег Б. Півень, Юрій М. Лопаткін, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03023 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03023
PACS Number(s) 61.46. + w, 61.50.f, 61.80.Ba, 72.50. + b
Ключові слова Кристалізація (6) , Нормальний лазерний ефект Гершеля, Позитивний лазерний ефект Гершеля, Центри прихованого зображення, Коагуляційні центри, Лазерне світло, Просвічуюча електрона мікроскопія, Низька температура.
Анотація

Синтез нових наноматеріалів з заданими функціональними властивостями швидко зростає і має багато застосувань, включаючи перетворення та зберігання енергії, електроніку, фотоніку, плазмоніку, каталіз та біомедичну інженерію. Цей синтез вимагає вивчення механізмів зародження і росту наночастинок, включаючи нові досягнення в молекулярній хімії, нанохімії, фізиці аморфних твердих тіл і фізиці твердого тіла. В даній роботі експериментально досліджена кристалізація аморфних срібних згустків при температурі 77 K на поверхні емульсійних мікрокристалів AgBr, видобутих з фотошару СП-1 з чутливістю 6 одиниць, під дією інфрачервоного лазерного випромінювання з використанням про-свічуючого електронного мікроскопа BS-613 фірми «Тесла» з роздільною здатністю не гірше 4.5 Å. Для отримання електронно-мікроскопічних фотографій використовувався метод колодієвих реплік. Репліки з емульсійних мікрокристалів AgBr вугіллям не відтінялися, а охолоджувалися рідким азотом до і під час фотографування в електронному мікроскопі. Показано, що збільшення потужності лазерного випро-мінювання а також кількості поглинутої лазерної енергії при 77 K призводить до утворення центрів прихованого зображення. При експонуванні емульсійних мікрокристалів AgBr протягом 300 с при 77 K лазерним випромінюванням з довжиною хвилі   633 нм і потужністю P1  2,5 мВт утворилися коагуляційні центри і спостерігався нормальний лазерний ефект Гершеля. Але при тих же умовах і потужності P2  10 мВт при 77 K утворилися центри прихованого зображення і спостерігався позитивний лазерний ефект Гершеля.

Перелік посилань