Розподіл сегнетоелектричної поляризації в полівініліденфториді під час первинної електризації та при перемиканні поляризації

Автори С.Н. Федосов , О.Є. Сергєєва
Приналежність

Кафедра фізики і матеріалознавства, Одеська національна академія харчових технологій, вул. Kaнатна, 112, 65039 Oдесa, Україна

Е-mail fedosov@optima.com.ua
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 1
Дати Одержано 28 вересня 2018; у відредагованій формі 02 лютого 2019; опубліковано online 25 лютого 2019
Посилання С.Н. Федосов, О.Є. Сергєєва, Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 1, 01012 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(1).01012
PACS Number(s) 77.84.-s, 73.61.Ph
Ключові слова Cегнетоелектричні полімери, Розподіл поляризації, PVDF (4) .
Анотація

Динаміка профілів поляризації в плівках полівініліденфториду (PVDF) вивчалася in situ методом покрокової зміни тиску. Показано, що при електризації і зворотному перемиканні в середніх полях формується істотно неоднорідний профіль поляризації з максимумом поляризації поблизу позитивного електрода. Однак первинна електризація зразків в сильних полях приводила до формування однорідного профілю поляризації, який залишався однорідним і легко перемикався при будь-якому згодом прикладеному полі. Виявилося, що неможливо поліпшити однорідність поляризації в PVDF шляхом застосування сильних полів, якщо оригінальна електризація проводилася в слабких або середніх полях. Спостережувані особливості були пояснені моделлю, яка передбачає інжекцію негативних зарядів і формування постійного блокуючого шару на кордоні між поляризованими і неполяризованими зонами. Отримані результати слід враховувати при виборі умов електризації при проектуванні і виробництві датчиків і виконавчих елементів на основі PVDF. Результати мають практичне значення в розробці п'єзо- і піросенсорів та активаторів з використанням сегнетоелектричних PVDF плівок, оскільки їх слід враховувати при виборі умов полірування.

Перелік посилань