Біоактивні полімер-апатитні покриття з протимікробними властивостями на модельних титанових субстратах

Автори Л.Ф. Суходуб1 , Л.Б. Суходуб1 , М.О. Кумеда1, A.П. Денисенко1, M.I. Кравченко2
Приналежність

1Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007 Суми, Україна

2Сумський Національний аграрний університет, вул. Герасима Кондратьєва, 160, 40000 Суми, Україна

Е-mail l.sukhodub@gmail.com
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 03 лютого 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання Л.Ф. Суходуб, Л.Б. Суходуб, М.О. Кумеда, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03025 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03025
PACS Number(s) 87.85.J –, 87.64.Bx, 87.64.Ee
Ключові слова Цинк сульфід, Альгінат (7) , Гідроксиапатит (11) , Антибактеріальні властивості, Метод термічної депозиції на субстрат.
Анотація

Біоактивні покриття на основі гідроксиапатиту (НА), що містять сульфід цинку (ZnS) і альгінат (Alg), були отримані методом термічного осадження (TSD) на модельних титанових імплантатах. Покриття на основі HA забезпечують імпланти біологічною активністю, а ZnS діє як антимікробний агент. Доведено, що введення Alg в структуру покриття зменшує розмір ZnS частинок, що сприяє підвищенню антимікробної активності покриттів. Антимікробна активність шарів ZnS і ZnS/Alg була досліджень мікробіологічними методом дифузії в агар. Зони затримки росту мікроорганізмів E. coli ATCC № 25922 склали 5 і 11 мм, S. aureus ATCC 25923 – 5 і 10 мм, K. pneumonia № 93 – 7 і 12 мм, відповідно. Морфологію і структуру матеріалу покриття визначали методами рентгенівської дифракції (XRD), рентгено-флуоресцентного аналізу (RFA) і скануючої електронної мікроскопії (SEM). Отримані дані підтвердили утворення однофазного шару ZnS на поверхні НА. Представлені результати підкреслюють формування біокомпозитних покриттів з функціями біосумісності і протимікробної активності.

Перелік посилань