Вплив ортофосфорної кислоти на морфологію нанопористих вуглецевих матеріалів

Автори Б.К. Остафийчук1, 2 , Р.П. Лисовський1, Al-Saedi Abdul Halek Zamil3, Б.I. Рачій1, В.O. Коцюбинський1, П.И. Колковський1, Р.І. Мерена4, A.Б. Груб’як2
Приналежність

1 Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, вул. Шевченка, 57, 76000 Івано-Франківськ, Україна

2 Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. акад. Вернадського, 36, 03680, ГСП, Київ-142, Україна

3 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, вул. Старопортофранківська, 26, 65020 Одеса, Україна

4 Івано-Франківський національний медичний університет, вул. Галицька 2, 76018 Івано-Франківськ, Україна

Е-mail
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 28 березня 2019; у відредагованій формі 20 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання Б.К. Остафийчук, Р.П. Лисовський, Al-Saedi Abdul Halek Zamil та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 11 № 3, 03036 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03036
PACS Number(s) 61.43.Gt, 81.07.Wx, 82.45.Jn, 85.45.Yx
Ключові слова Нанопористі вуглецеві матеріали, Площа поверхні (6) , Термохімічна активація (3) .
Анотація

Структурно-адсорбційні характеристики нанопористих вуглецевих матеріалів (НВМ), отриманих термохімічною активацією рослинної сировини ортофосфорною кислотою з різним масовим співвідношенням, досліджено методами низькотемпературної сорбції азоту та скануючої електронної мікроскопії. Розрахунки питомої поверхні і розподіл розміру пор дозволили визначити оптимальні параметри масового співвідношення активатора і сировини, в яких отриманий матеріал має найвищі параметри пористої структури. Встановлені оптимальні умови для отримання НВМ, які можуть бути використані як електроди накопичувачів електричної енергії.

Перелік посилань