Ефективний дизайн для копланарного суматора з нерівномірною точкою в технології клітинних автоматів

Автори Zahra Dadgar, Abdalhossein Rezai
Приналежність

ACECR Institute of Higher Education, Isfahan branch, Isfahan 84175-443, Iran

Е-mail rezaie@acecr.ac.ir
Випуск Том 11, Рік 2019, Номер 3
Дати Одержано 28 листопада 2018; у відредагованій формі 14 червня 2019; опубліковано online 25 червня 2019
Посилання Zahra Dadgar, Abdalhossein Rezai, J. Nano- Electron. Phys. 11 No 3, 03034 (2019)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.11(3).03034
PACS Number(s) 81.07.Ta, 85.35.Be
Ключові слова Наноелектроніка (10) , Нанотехнології (4) , Суматор Ripple, Повний суматор, Клітинні автомати на базі квантових точок.
Анотація

Нова нанотехнологія – технологія клітинних автоматів на базі квантових точок (QCA) – є багатообіцяючою технологією для заміни традиційної технології CMOS на нанорівні. Ця нова технологія забезпечує високошвидкісні і надзвичайно щільні структури в цифрових ланцюгах. У цьому дослідженні представлена нова структура однобітного QCA повного суматора (FA) з низькою складністю як будівельного блоку. Потім з використанням цього стандартного блоку пропонується новий високошвидкісний двоканальний QCA суматор Ripple (RCA). Інструмент QCADesigner версії 2.0.3 використовується для перевірки функціонування схеми. Запропонована структура однобітного QCA FA і запропонована чотирибітна структура QCA RCA використовують 47 і 233 клітини відповідно. Результати реалізації показують, що запропоновані структури забезпечують поліпшення у порівнянні з іншими структурами з точки зору часу затримки, площі, кількості клітин та вартості.

Перелік посилань