Стохастична динаміка намагніченості наночастинки у циркулярно-поляризованому магнітному полі

Автори О.Ю. Поляков , Т.В. Лютий
Приналежність

Сумський державний університет, вул. Римського-Корсакова, 2, 40007, Суми, Україна

Е-mail polyakov@oeph.sumdu.edu.ua
Випуск Том 2, Рік 2010, Номер 4
Дати Одержано 12.11.2010, у відредагованій формі – 29.12.2010
Посилання О.Ю. Поляков, Т.В. Лютий, Ж. нано- електрон. фіз. 2 №4, 12 (2010)
DOI
PACS Number(s) 05.10.Ln; 75.50.Tt; 75.75. + a; 75.60. – d
Ключові слова Феромагнітна наночастинка (4) , Циркулярно-поляризоване магнітне поле, Стохастичне рівняння Ландау-Ліфшиця (3) , Час перемагнічування.
Анотація
Наведені результати чисельного долсідження сумісного впливу циркулярно-поляризованого магнітного поля і теплових флуктуацій на динаміку одновісної феромагнітної наночастинки. В основу моделі обєкту, що вивчається, покладено стохастичне рівняння Ландау-Ліфшиця. Дослідження спрямовані на пошук оптимальних параметрів перемикання магнітного моменту між двома стійкими станами, які зумовлені одноосною анізотропією.

Перелік посилань