Tемпературна залежність провідності спряжених полімерів, легованих карбоновими нанотрубками

Автори О.І. Koнопельник1, О.І. Aксіментьєва2, Ю.Ю. Горбенко2
Приналежність

1 Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 8, 79005 Львів, Україна

2 Хімічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна

Е-mail konopel@ukr.net
Випуск Том 9, Рік 2017, Номер 5
Дати Одержано 23.07.2017, опубліковано online - 16.10.2017
Посилання О.І. Koнопельник, О.І. Aксіментьєва, Ю.Ю. Горбенко, Ж. нано- електрон. фіз. 9 № 5, 05011 (2017)
DOI 10.21272/jnep.9(5).05011
PACS Number(s) 81.05.Lg, 82.35.Np
Ключові слова Електропровідні полімери, Легування (18) , Перенесення заряду, Карбонові нанотрубки, Структура (170) , Енергія активації (8) .
Анотація Згідно даних Х-променевої порошкової дифрактометрії процес легування полімерів БСКНТ спричиняє збільшення рівня кристалічності в результаті формування упорядкованих «доменів» в аморфній полімерній матриці. Таке структурне впорядкування приводить до збільшення енергії, необхідної для подолання ділянок аморфної фази і локалізації носіїв заряду в областях кристалічності.

Перелік посилань