Вплив постійного магнітного поля на механічні властивості та термостабільність аморфних сплавів на основі Co, Fe та Ni

Автори Т.Л. Цареградська , А.М. Курилюк , І.В. Овсієнко , Г.В. Саєнко , О.В. Турков
Приналежність

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Володимирська 64/13, 01601 Київ, Україна

Е-mail
Випуск Том 12, Рік 2020, Номер 3
Дати Одержано 03 лютого 2020; у відредагованій формі 15 червня 2020; опубліковано online 25 червня 2020
Посилання Т.Л. Цареградська, А.М. Курилюк, І.В. Овсієнко, та ін., Ж. нано- електрон. фіз. 12 № 3, 03026 (2020)
DOI https://doi.org/10.21272/jnep.12(3).03026
PACS Number(s) 64.70.pe, 61.43.Dq, 71.23.Cq
Ключові слова Аморфний сплав (6) , Мікротвердість (17) , Магнітопластичний ефект, Термічна стабільність (3) .
Анотація

Для розробки нових аморфних, аморфно-кристалічних та нанокристалічних матеріалів, оптимізації їх унікальних властивостей та успішної експлуатації виробів з них необхідні знання про зміни їх структури під дією зовнішніх чинників. Для практичного використання аморфних металевих сплавів важливо мати дані про стабільність або зміни їх властивостей під дією магнітних полів, оскільки вироби на їх основі часто експлуатуються в умовах тривалого впливу даного чинника. Було проведено експериментальне дослідження впливу постійного слабкого (В = 0,64 Т) магнітного поля на мікромеханічні властивості та термічну стабільність аморфних сплавів Co67Fe3Cr3Si15B12 та Fe40Ni40B20. Встановлено, що тривала дія слабкого постійного магнітного поля призводить до магнітопластичного ефекту: мікротвердість аморфних сплавів зменшується на 18-21 % за 100 діб. Результати дилатометричних досліджень вказують на те, що після обробки слабким магнітним полем аморфних сплавів Co67Fe3Cr3Si15B12 та Fe40Ni40B20 температура початку інтенсивної кристалізації зростає, тобто розширюється інтервал термостабільності сплаву. Встановлені ефекти можна пояснити тим, що магнітне поле створює магнітопружні динамічні напруги, які руйнують бориди та силіциди в аморфному сплаві, що сприяє гомогенізації його структури. При цьому відбувається формування нового, більш стабільного структурного стану з іншими параметрами ближнього порядку та рівнем внутрішніх напружень, викликаного процесами структурної релаксаціі.

Перелік посилань